Протоколи засідання робочих груп

Протоколи засідання робочої групи ОП Якість, стандартизація та сертифікація

Аналіз змін в освітньо-професійній програмі «ЯСС» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю  073 «Менеджмент» (2023 рік)

Аналіз змін в освітньо-професійній програмі «ЯСС» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю  073 «Менеджмент» (2022 рік)

ПРОТОКОЛ № 1 засідання групи забезпечення ОПП ЯСС другого (магістерського) рівня вищої освіти від 26 вересня 2023 р.

ПРОТОКОЛ № 2 засідання групи забезпечення ОПП ЯСС другого (магістерського) рівня вищої освіти від 03 квітня 2023 р.

ПРОТОКОЛ № 3 засідання групи забезпечення ОПП ЯСС другого (магістерського) рівня вищої освіти від 25 травня 2023 р.

ПРОТОКОЛ № 2 засідання групи забезпечення ОПП ЯСС другого (магістерського) рівня вищої освіти від 20 травня 2022 р.

ПРОТОКОЛ № 1 засідання групи забезпечення ОПП ЯСС другого (магістерського) рівня вищої освіти від 18 жовтня 2021 р.

ПРОТОКОЛ № 1 засідання робочої групи ОПП ЯСС другого (магістерського) рівня вищої освіти від 29 вересня 2021 р.

ПРОТОКОЛ № 2 засідання робочої групи ОПП ЯСС другого (магістерського) рівня вищої освіти від 15 лютого 2022 р.

ПРОТОКОЛ № 3 засідання робочої групи ОПП ЯСС другого (магістерського) рівня вищої освіти від 26 травня 2022 р.

ПРОТОКОЛ № 1 засідання робочої групи ОПП ЯСС другого (магістерського) рівня вищої освіти від 12 жовтня 2022 р.

ПРОТОКОЛ № 2 засідання робочої групи ОПП ЯСС другого (магістерського) рівня вищої освіти від 15 березня 2023 р.

ПРОТОКОЛ № 3 засідання робочої групи ОПП ЯСС другого (магістерського) рівня вищої освіти від 16 травня 2023 р.

ПРОТОКОЛ № 1 засідання робочої групи ОПП ЯСС другого (магістерського) рівня вищої освіти від 04 вересня 2023 р.

Протокол засідання гарантів освітніх програм «Економіка підприємства», «Менеджмент клінічних досліджень», «Менеджмент організацій та адміністрування», «Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом», «Якість, стандартизація та сертифікація»  Національного фармацевтичного університету від 18 травня 2022 р.

ПРОТОКОЛ від  23.04.2024 р. круглого столу обговорення проєкту освітньої програми «Якість, стандартизація та сертифікація» (спеціальності 073 «Менеджмент»)

Протокол  від 16.05.2023 р круглого столу обговорення проєкту освітньої програми  «Якість, стандартизація та сертифікація» (спеціальності 073 «Менеджмент»)

ПРОТОКОЛ від 17.05.2022 р круглого столу ОПП «Якість, стандартизація та сертифікація» (спеціальності 073 «Менеджмент»)

Протокол  від 26.05.2021 р круглого столу обговорення проєкту освітньої програми  «Якість, стандартизація та сертифікація» (спеціальності 073 «Менеджмент»)

Протоколи засідання робочої групи ОП Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом, Круглих столів, групи забезпечення

2023-2024 н.р.:

Протокол засідання круглого столу з обговорення проєкту ОП УОЗФБ

Аналіз змін в освітньо-професійній програмі «Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю  073 «Менеджмент» (2023 рік)

2022-2023 н.р.:

ПРОТОКОЛ №1 засідання робочої групи 2022-2023

ПРОТОКОЛ №2 засідання робочоїї групи 2022-2023

ПРОТОКОЛ №3 засідання робочої групи 2022-2023

ПРОТОКОЛ №4 засідання робочої групи 2022-2023

2022-2023 ПРОТОКОЛ №1 засідання групи забезпечення

2022-2023 ПРОТОКОЛ №2 засідання групи забезпечення

2022-2023 Протокол № 3 засідання групи забезпечення

Протокол Круглого столу 2023 ОП УОЗФБ

Таблиця змін 2022-2023

2021-2022 н.р.:

2021-2022 ПРОТОКОЛ №1 засідання робочої групи

2021 -2022 ПРОТОКОЛ №2 засідання робочої групи

2021-2022 Протокол № 1 ГРУПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

2021-2022 Протокол № 2 ГРУПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Протокол Круглого столу 22.05.2022 ОП УОЗФБ

ТАБЛИЦЯ ЗМІН 2021-2022

2020-2021 н.р.:

2020-2021 ПРОТОКОЛ №1 засідання робочої групи

2020-2021 ПРОТОКОЛ №2 засідання робочої групи

2020 -2021 ПРОТОКОЛ №3 засідання робочої групи

2020-2021 ПРОТОКОЛ №4 засідання робочої групи

2020-2021 Протокол № 1 ГРУПА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

2020-2021 Протокол № 2 ГРУПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Протокол Круглого столу 26.05.2021 ОП УОЗФБ

ТАБЛИЦЯ ЗМІН 2020-2021

Print Friendly, PDF & Email