Наукові напрями

Наукова робота кафедри управління та забезпечення якості у фармації проводиться за наступними ініціативними науковими темами:

Управління якістю у сфері розробки, виробництва та обігу лікарських засобів (номер державної реєстрації 0114U000950, керівник проф. Коваленко С.М..);

Формування соціально-орієнтованої інноваційно-логістичної моделі розвитку фармацевтичної галузі України (номер державної реєстрації 0114U000961, керівник проф. Посилкіна О.В.).

Сучасні тенденції та технології розвитку менеджмент-освіти Україні»  (номер державної реєстрації 0178U006426, керівник проф. Козирєвої О.В.)

Наукові дослідження кафедри проводяться за наступними напрямами:

 • науково-практичні підходи до підвищення якості та ефективності лікарського забезпечення населення;
 • розробка, формування та реалізація інноваційної моделі розвитку фармацевтичної галузі України;
 • удосконалення організаційно-економічних механізмів підвищення ефективності використання ресурсів в умовах фармацевтичного виробництва;
 • управління розвитком фармацевтичних підприємств в умовах впровадження менеджменту якості;
 • теоретичні та науково-практичні підходи до розробки, впровадження та розвитку фармацевтичної логістики;
 • створення та впровадження системи проектного менеджменту в умовах фармацевтичного виробництва;
 • управління трудовим потенціалом і соціальною відповідальністю на фармацевтичних підприємствах в умовах менеджменту якості.
 • створення організаційно-методичних основ підготовки фахівців з управління якістю для фармацевтичної сфери галузі охорони здоров’я;
 • розробка та наукове обґрунтування методичних підходів до формування, впровадження та постійного вдосконалення фармацевтичних систем якості відповідно до вимог стандартів ISO серії 9000 та настанов з GxP на фармацевтичних підприємствах і на підприємствах з виробництва косметичної продукції;
 • методологія формування інтегрованих системи управління на фармацевтичних і косметичних підприємствах;
 • методологія визначення, аналізу та оцінки ризиків для якості на підприємствах фармацевтичної й косметичної сфер;
 • розробка організаційних аспектів валідаційної діяльності на фармацевтичних виробничих підприємствах;
 • розробка методичних підходів до оцінювання процесів фармацевтичних систем якості та проведення внутрішніх аудитів СУЯ / ФСЯ;
 • розробка науково-обґрунтованих методичних підходів до організації діяльності уповноважених осіб та представників керівництва з питань якості на фармацевтичних підприємствах.На
Print Friendly, PDF & Email