Підготовка наукових кадрів

За період з 2018 по 2023 рр. на кафедрі управління та забезпечення якості у фармації захищено:

докторські дисертаційні роботи:

  • на тему: « Теоретичні  та  практичні  підходи  до  управління  системою  соціальної  відповідальності  у  фармації» – докторант Братішко Ю.С., науковий консультант проф. Посилкіна О.В (2021 р.);
  • на тему: «Теоретичні та науково-практичні підходи до управління інтелектуальними ресурсами розробників і виробників лікарських засобів в умовах інноваційного розвитку» – докторант Літвінова О.В., науковий консультант проф. Посилкіна О.В (2018 р.).

 кандидатські дисертаційні роботи:

  • на тему: «Розробка складу та технології твердих лікарських форм у вигляді таблеток з важкорозчинних субстанцій рилузол та німодипін» – дисертант Щиковський О.В, науковий керівник проф. Крутських Т.В. (2021 р.);
  • на тему: «Науково-практичні підходи до управління  конкурентоспроможністю і стратегічним розвитком аптечних мереж» – дисертант Мала Ж.В., науковий керівник проф. Посилкіна О.В. (2019 р.);
  • на тему: «Науково-практичні засади удосконалення процесу просування лікарських косметичних засобів в аптеках для надання належної фармацевтичної допомоги – дисертант Чечотка О.В., науковий керівник проф. Посилкіна О.В. (2019 р.).

На сьогодні, на кафедрі управління та забезпечення якості у фармації НФаУ виконуються:

кандидатська дисертація:

Носаченко М.П. – « Розробка методології впровадження системи енергетичного менеджменту в закладах вищої освіти та організаціях галузі охорони здоров’я України» (науковий керівник доц. Зборовська Т.В.)

Print Friendly, PDF & Email