Конференція

20 травня 2022 року на кафедрі управління, економіки та забезпечення якості у фармації відбулася XVI науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «Управління якістю в фармації».

Матеріали конференції

Сертифікати конференції

На початку засідання з вітальним словом до учасників конференції звернулась завідувачка кафедри Світлана Коваленко, доктор фармацевтичних наук, професор.
Конференція пройшла у форматі широкої дискусії щодо особливостей управління якістю в фармації.
З ключовими доповідями виступили:
– Владислав Касьяненко, аспірант кафедри управління, економіки та забезпечення якості у фармації Національного фармацевтичного університету (тема доповіді «Застосування вітаміну D для профілактики респіраторних захворювань»);
– Олег Шпичак, завідувач кафедри промислової фармації та економіки Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор (тема доповіді «Порівняний аналіз систем та вимог державної реєстрації лікарських засобів та ветеринарних препаратів у нормативних документах в Україні»);
– Тетяна Зборовська, доцент кафедри управління, економіки та забезпечення якості у фармації Національного фармацевтичного університету, кандидат фармацевтичних наук, доцент (тема доповіді «Соціальна безпека. Система менеджменту безперервності бізнесу – вимога часу для фармацевтичних підприємств»);
– Юлія Братішко, доцент кафедри управління, економіки та забезпечення якості у фармації Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, доцент (тема доповіді «Актуальні аспекти соціальної відповідальності фармацевтичного бізнесу»).
Актуальні питання сьогодення відображені у доповідях:
– Вікторії Літки, заступника директора з якостi ТОВ «Валартiн Фарма», уповноваженої особи з якостi, кандидата фармацевтичних наук (тема доповіді «Управлiння якiстю лікарських препаратів пiд час вiйськового стану в Українi»);
– Наталії Хохленкової, завідувачки кафедри біотехнології Національного фармацевтичного університету, доктора фармацевтичних наук, професора (тема доповіді «Сучасний стан та перспективи розвитку біотехнологій в Україні»);
– Тетяни Портянко, зам. директора з якості ТОВ «ЧОЦСК «ЧЕРКАСИ-ПЛАЗМА», кандидата технічних наук, доцента (тема доповіді «Розробка заходів з поліпшення якості компонентів крові у черкаському відділенні заготівлі крові та її компонентів ТОВ «БІОФАРМА ПЛАЗМА»»);
– Римми Єрьоменко, завідувачки кафедри клінічної лабораторної діагностики Національного фармацевтичного університету, доктора біологічних наук, професора (тема доповіді «Сучасний підхід щодо оцінки ризиків в медичних лабораторіях») та ін.
Оргкомітет щиро вдячний всім учасникам конференції за цікаві доповіді та плідну і конструктивну дискусію! Бажаємо творчої наснаги і нових наукових звершень! І швидкої перемоги нашій рідній Україні!

Конференція

Конференція

Конференція

Конференція

Конференція

Конференція

Конференція

Конференція

_____________________________________________________________________________________

ІX науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики» відбулася 28 жовтня 2021 року на базі кафедри управління, економіки та забезпечення якості у фармації НФаУ.

Матеріали конференції

 Сертифікати конференції

Номера сертифікатів

Науковий захід був присвячений визначенню напрямів удосконалення господарської й інноваційної діяльності підприємств (організацій, закладів) у ринковій економіці й підготовки сучасних кадрів, обговоренню актуальних наукових та практичних проблем реформування національної системи охорони здоров’я і розвитку  фармації із залученням вчених, фахівців-практиків, викладачів навчальних закладів та дослідників, докторантів, аспірантів, підприємців.

У роботі конференції взяли участь вчені із провідних ЗВО (Національний фармацевтичний університет, Івано-Франківський національний медичний університет, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний авіаційний університет, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Національний університет «Львівська політехніка», Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного, Українська військово-медична академія, Харківський національний медичний університет та ін.) та науково-дослідних інститутів (ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів) України;  Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками; фахівці-практики провідних фармацевтичних та науково-виробничих підприємств (ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», ТОВ «Фармекс Груп», НВП «НІР», ТОВ «Беркана+», ТОВ «МНВО «Біокон», ТОВ «НПО Біотехінвест», ТОВ «Окс Україна» та ін.).

До конференції також  долучилися практикуючі лікарі із таких закладів охорони здоров’я (КНП «Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова» ХМР; Медичний центр «Добробут», м. Київ; ТОВ «Клініка Довіра», м. Дніпро та ін.)  з метою обговорення актуальних проблем реформування системи охорони здоров’я в Україні.

У роботі конференції велика увага була  приділена аналізу актуальних тенденцій в охороні здоров’я і  фармації в  умовах пандемії COVID-19. Проведено аналіз основних проблем галузі та представлені можливі траєкторії подальшого розвитку.

Конференція підтвердила, що ефективний розвиток фармацевтичної галузі потребує впровадження логістичної складової та інноваційних підходів у виробництво і просування лікарських засобів; забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу лікарських засобів. Посилення взаємодії університетів з державою та бізнесом, активізація науково-дослідної діяльності університетів, розвиток інноваційної інфраструктури, все це сприятиме створенню вітчизняних інноваційних препаратів.

Учасники конференції відзначили позитивні результати роботи конференції щодо розширення співробітництва вчених, фахівців-практиків, викладачів навчальних закладів та дослідників, докторантів, аспірантів, підприємців, лікарів в сфері удосконалення економічної, логістичної, інноваційної діяльності підприємств та закладів охорони здоров’я в ринковій економіці, забезпечення й управління якістю.

По результатах роботи конференції прийнято резолюцію про необхідність продовження активної роботи щодо удосконалення логістичної системи фармацевтичної галузі, управління інноваційними проєктами та  інтелектуальним капіталом, створення ефективної системи управління якістю досліджень і розробок у фармації, формування системи соціальної відповідальності фармацевтичного бізнесу.

_____________________________________________________________________________________

25 травня 2021 року на базі кафедри управління, економіки та забезпечення якості у фармації НФаУ відбулася Ювілейна XV науково-практична конференція з міжнародною участю «Управління якістю в фармації».

Науковий захід був присвячений обговоренню актуальним науковим та практичним проблемам управління, забезпечення та контролю якості у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я, із залученням вчених, фахівців-практиків, викладачів закладів вищої освіти та дослідників, докторантів, аспірантів, підприємців з України та зарубіжжя.
У роботі конференції взяли участь вчені провідних ЗВО та науково-дослідних інститутів України (Харків, Тернопіль, Чернівці, Одеса, Київ, Львів, Дніпро, Краматорськ, Лиман та ін.), учасники із зарубіжжя (Республіка Білорусь, Республіка Таджикистан), ДП “Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів” МОЗ України, фахівці-практики провідних фармацевтичних підприємств та установ України (ТОВ «ФК «Здоров’я», ПАТ «Фармак», ТОВ “Фармекс Груп”, ТОВ «ЧОЦСК «ЧЕРКАСИ-ПЛАЗМА», Східне
міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, Асоціація Операторів ринку медичних виробів (® AMOMD) тощо).
XV науково-практична конференція з міжнародною участю «Управління якістю в фармації» проходила на платформі відеоконференції Zoom за наступними напрямами:
1. Тенденції та перспективи розвитку забезпечення й управління якістю в фармації.
2. Стандартизація і забезпечення якості на етапах життєвого циклу лікарських засобів (від розробки й досліджень – до виробництва, реалізації та застосування).
3. Впровадження й розвиток систем управління якістю (QMS) та інтегрованих систем управління (IMS) на хіміко-фармацевтичних і біотехнологічних підприємствах.
4. Підготовка кадрів з контролю, забезпечення та управління якістю для фармацевтичної сфери галузі охорони здоров’я.
5. Організація та удосконалення діяльності підрозділів з управління якістю на фармацевтичних підприємствах.
6. Управління ризиками для якості фармацевтичної продукції.
7. Аудити на підприємствах фармацевтичного сектору.
8. Діяльність з кваліфікації (приміщень, обладнання, систем) і валідації (технологічних процесів, процесів очистки, аналітичних методик) на фармацевтичних підприємствах.
9. Забезпечення якості вимірювань у лабораторіях з контролю якості лікарських засобів.
10. Регуляторна діяльність у сфері обігу лікарських засобів.
11. Управління якістю у практиці аптечних закладів і дистриб’юторських компаній.
12. Питання якості харчових добавок, ветеринарної та косметичної продукції.
13. Системи екологічного, енергетичного, соціального управління та інші системи управління на підприємствах різних галузей.
За підсумками ХV Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Управління якістю у фармації» видана збірка матеріалів конференції, що містить публікації різної спрямованості, які представляють узагальнені результати досліджень теоретичних і практичних аспектів управління, забезпечення і контролю якості у фармацевтичному секторі охорони здоров’я, які виконувалися на підприємствах з виробництва і дистрибуції ЛЗ, аптечних закладах, лабораторіях, дослідницьких центрах та інших організаціях фармацевтичного профілю.
Учасники конференції висловили сподівання, що фахівці з проблем управління, забезпечення та контролю якості у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я внесуть свій вагомий внесок в нарощення конкурентного потенціалу вітчизняних фармацевтичних компаній і їх плідна праця буде спрямована на створення в Україні ефективної системи лікарського забезпечення населення. Надана висока оцінка організації роботи конференції та висловлено побажання про щорічне проведення цього заходу.

Програма конференції

Матеріали конференції

 Сертифікати конференції

Конференція Конференція

12 листопада 2020 року на кафедрі управління, економіки та забезпечення якості у фармації Національного фармацевтичного університету відбулась VІІІ науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики».

 Матеріали конференції 

Сертифікати участі

Конференція Конференція


22 травня 2020 р.  було проведено щорічну XIV Науково-практичну конференцію “Управління якістю в фармації”. Цього разу – у режимі on-line, але, не дивлячись на складні карантинні обставини, – у віртуальному конференц-середовищі було біля 100 учасників.

Доповіді стосувалися багатьох питань – від підготовки кадрів з управління якістю до проблем із забезпеченням якості косметичних засобів і дезінфектантів. Зокрема, жваво обговорили зміст і перспективи нової Освітньо-професійної програми “Управління якістю у фармації”, що розроблена кафедрою управління якістю та запроваджена в НФаУ з цього року.

Конференція

Програма конференції

Відповідальні особи:

Губін Юрій Іванович +38-050-400-94-65 (Viber), qualitynuph@gmail.com

Спиридонова Наталія Віталіївна +38-093-991-12-92 (Telegram), +38-050-575-12-18 (Viber, WhatsApp), qualitynuph@gmail.com

Інформаційний лист


КонференціяМатеріали конференції «Управління якістю в фармації» 2013 р.

Матеріали конференції «Управління якістю в фармації» 2014 р.

Матеріали конференції «Управління якістю в фармації» 2015 р.

Матеріали конференції «Управління якістю в фармації» 2016 р.

Матеріали конференції «Управління якістю в фармації» 2017 р.

Матеріали конференції «Управління якістю в фармації» 2018 р.

Матеріали конференції «Управління якістю в фармації» 2019 р.

Матеріали конференції «Управління якістю в фармації» 2020 р.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email