Студентське наукове товариство

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СНТ КАФЕДРИ УПРАВЛІННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ У ФАРМАЦІЇ НФаУ:

Економіка підприємства та економічна теорія: (відповідальна доц. Баєва О. І.);

Менеджмент: (відповідальна доц. Ковальова В.І.);

Фінанси: (відповідальна доц. Гладкова О. В.);

Логістика: (відповідальна доц. Лісна А.Г.);

Менеджмент якості: (відповідальна доц. Зборовська Т.В.).

Результати I етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за 2022-2023 н.р членів студентського наукового товариства кафедри «Управління та забезпечення якості у фармації» НФаУ

 

№ з/п Назва заходу Місце проведення ПІБ студента ПІБ керівника Призове місце
1. І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю  «Право» Національний фармацевтичний університет Митрович Оксана доц.Коляда Т.А. ІІ місце
2. І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю  «Менеджмент організації» Національний фармацевтичний університет Ніколаєва Анастасія доц. Гладкова О. В. І місце
3. І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю  «Підприємництво» Національний фармацевтичний університет Зливко Юлія проф. Коваленко С.М. І місце
4. І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю  «Підприємництво» Національний фармацевтичний університет Машкіна Олександра Шуть О. Ю. ІІ місце
5. І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю  «Підприємництво» Національний фармацевтичний університет Лазько Анастасія доц. Глєбова Н.В. IІІ місце
6. І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю  «Управління персоналом та економіка праці» Національний фармацевтичний університет Бервінова Віра доц. Братішко Ю.С. І місце
7. І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю  «Антикризовий менеджмент» Національний фармацевтичний університет Ткачук Богдан проф. Посилкіна О.В. І місце
8. І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю  «Публічне управління і адміністрування» Національний фармацевтичний університет Кузніцова Світлана доц. Глєбова Н.В. І місце
9. І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Управління е-бізнесом та смарт-технологіями»  Національний фармацевтичний університет Ткаченко Таїсія доц. Лісна А.Г. І місце
10. І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Управління проєктами і програмами» Національний фармацевтичний університет Ковальська Олена доц. Деренська Я.М. І місце

7 грудня 2023 року відбулось секційне засідання СНТ кафедри «Управління та забезпечення якості у фармації» НФаУ в рамках ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «YOUTH PHARMACY SCIENCE». Члени СНТ кафедри презентували результати своїх наукових досліджень.

У секційному засіданні прийняли участь члени студентського наукового товариства та співробітники кафедри «Управління та забезпечення якості у фармації».

1 місце

Здобувач вищої освіти 2 курсу за освітньою програмою «Якість, стандартизація та сертифікація» Антарьова Юля за доповідь «Актуальність впровадження вимог ДСТУ ISO 13485: 2018 на підприємствах з виробництва медичних виробів»

Науковий керівник – д. фарм. н., професор Коваленко С.М.

2 місце

Здобувач вищої освіти 2 курсу за освітньою програмою «Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом» Лозінська Тетяна за доповідь «Дослідження актуальних аспектів формування і розвитку лідерських якостей у керівного персоналу системи охорони здоров’я»

Науковий керівник: д. фарм. н., професор Посилкіна О.В.

3 місце

Здобувач вищої освіти 3 курсу за освітньою програмою «Менеджмент» Машкіна Олександра за доповідь «Вплив інформаційних систем та технологій на якість управління, виробництва та сервісу у фармації»

Науковий керівник: к. економ. н., доцент Ковальова В.І.

Також грамотами за участь нагороджені:

  1. Бабенко Андрій на тему «Екологічна небезпека використання фармацевтичної продукції» (науковий керівник к.фарм.н., доцент Ткаченко О.В.);
  2. Постой Владислав на тему «Оптова торгівля медичними виробами в умовах військового стану» (науковий керівник к.фарм.н., доцент Ткаченко О.В.);
  3. Прогонна Анастасія на тему «Аналіз використання сучасних методів тайм-менеджменту в закладах охорони здоров’я» (науковий керівник д.фарм.н., професор Братішко Ю.С.);
  4. Гавріков Олексій на тему «Оцінка системи управління якістю фармацевтичного підприємства» (науковий керівник д.фарм.н., професор Літвінова О.В.);
  5. Сулімовська Альона на тему «Удосконалення системи управління персоналом на сучасному підприємстві» (науковий керівник к. юр. н., доцент Коляда Т.А.);
  6. Говорун Анастасія на тему «Впровадження інструментів self-менеджменту в студентське життя» (науковий керівник к. економ. н., доцент Глєбова Н.В.);
  7. Гузенко Юлія на тему «Кадровий потенціал: сутність та фактори розвитку» (науковий керівник к. юр. н., доц. Коляда Т.А.);
  8. Воронкін Павло на тему «Удосконалення управління логістичною діяльністю фармацевтичного підприємства» (науковий керівник к. фарм. н., доц. Лісна А.Г.).

22 червня 2023 р. на базі Одеського національного економічного університету відбулась підсумкова науково-практична конференція Всеукраїнського інтелектуального змагання серед студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент».  Наш здобувач вищої освіти Загорулько Д.І., що навчається за ОПП «Менеджмент» отримав Диплом ІІІ ступеня, а к.ю.н., доцент Коляда Тетяна отримала Подяку за підготовку призера.

Щиро вітаємо наших переможців!Щиро вітаємо наших переможців!

У секційному засіданні прийняли участь члени студентського наукового товариства та співробітники кафедри «Управління та забезпечення якості у фармації».
Щиро вітаємо переможців та наукових керівників:
1) Диплом І ступеню:
Доповідь на тему: «Оцінка інформаційних ризиків як запорука конкуренто спроможності та якісного управління підприємством»
Доповідач: Облог Сергій
Науковий керівник: Зборовська Т.В., к. фарм. н., доц.
2) Диплом ІІ ступеню:
Доповідь на тему: «Особливості стратегії управління знаннями в організації»
Доповідач: Машкіна Олександра
Науковий керівник: Ковальова В.І., к. екон. н., доц.
3) Диплом ІІІ ступеню:
Доповідь на тему: «Аналіз етапів впровадження системи HACCP на вітчизняних підприємствах з виготовлення твердих сирів»
Доповідач: Шкарлат Павло
Науковий керівник: Крутських Т.В., д. фарм. н., проф.
4) Грамота за участь (за практичну значимість):
Доповідь на тему: «Управління якістю в здійсненні транспортних перевезень»
Доповідач: Омельченко Олег
Науковий керівник: Зборовська Т.В., к. фарм. н., доц.
5)Грамота за участь (за відданість науці):
Доповідь на тему: «Шляхи удосконалення управління маркетинговими дослідженнями»
Доповідач: Митрович Оксана
Науковий керівник: Глєбова Н.В., к. екон. н., доц.
6) Грамота за участь (за оригінальність наукової теми):
Доповідь на тему: «Медіація в Україні : стан, проблеми, перспективи»
Доповідач: Синеколодезський Роман
Науковий керівник: Коляда Т.А., к. юр. н., доц.
 
У пленарному засіданні І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей від кафедри управління та забезпечення якості у фармації Національного фармацевтичного університету було подано 11 наукових робіт.
За результатами захисту наукових робіт відповідно до спеціальностей, дипломами І ступеня нагороджено 7 робіт.
Щиро вітаємо переможців та наукових керівників:
1) Спеціальність «Менеджмент організації».
Наукова робота на тему: «Вдосконалення маркетингових інструментів просування медичних послуг в закладі охорони здоров’я».
Доповідач: Ніколаєва Анастасія
Науковий керівник: Гладкова О. В., к. екон. н., доц.
2) Спеціальність «Підприємництво»
Наукова робота на тему: «Вдосконалення якості обслуговування споживачів аптеки ТОВ “Галатея”»
Доповідач: Зливко Юлія
Науковий керівник: Коваленко С.М., д. фарм. н., проф.
3) Спеціальність «Управління персоналом та економіка праці»
Наукова робота на тему: «Управління залученістю персоналу у закладі охорони здоров’я»
Доповідач: Бервінова Віра
Науковий керівник: Братішко Ю.С., д. фарм. н., доц.
4) Спеціальність «Антикризовий менеджмент»
Наукова робота на тему: «Розробка моделі антикризового управління закладом охорони здоров’я»
Доповідач: Ткачук Богдан
Науковий керівник: Посилкіна О.В., д. фарм. н., проф.
5) Спеціальність «Публічне управління і адміністрування» Наукова робота на тему: «Особливості управління професійною етикою в адміністративній діяльності керівника організації»
Доповідач: Кузніцова Світлана
Науковий керівник: Глєбова Н.В., к. екон. н., доц.
6) Спеціальність «Управління е-бізнесом та смарт-технологіями»
Наукова робота на тему: «Управління логістичними бізнес-процесами фармацевтичної компанії в умовах цифровізації»
Доповідач: Ткаченко Таїсія
Науковий керівник: Лісна А.Г., к. фарм. н., доц.
7) Спеціальність «Управління проєктами і програмами» Наукова робота на тему: «Управління часовим ресурсом проєкту закладу охорони здоров’я»
Доповідач: Ковальська Олена
Науковий керівник: Деренська Я.М., к. екон. н., доц.
Print Friendly, PDF & Email