Атестація здобувачів вищої освіти

Шановні магістранти!

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт здобувачами спеціальності 073 Менеджмент освітньої програми Якість, стандартизація та сертифікація

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «МЕНЕДЖМЕНТ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИМ БІЗНЕСОМ»

Атестація здобувачів вищої освіти ОПП УОЗФБ

Підготовка до Державної атестації здобувачів вищої освітиhttps://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=5285
Атестація здобувачів вищої освіти на сайті НФаУhttps://nuph.edu.ua/atestaciya-zdobuvachiv-vishhoi-osviti/

Теми кваліфікаційних робіт 2023-2024 УЗОЗФ

Теми кваліфікаційних робіт 2022-2023 УОЗФБ

Теми кваліфікаційних робіт 2021-2022 УОЗФБ

Теми кваліфікаційних робіт 2020-2021 УОЗФБ

Атестація здобувачів вищої освіти ОП ЯСС

Підготовка до Державної атестації здобувачів вищої освіти https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=5270

Атестація здобувачів вищої освіти на сайті НФаУ https://nuph.edu.ua/atestaciya-zdobuvachiv-vishhoi-osviti/

Тематика кваліфікаційних робіт кафедри управління та забезпечення якості у фармації  ОП ЯСС

Атестація здобувачів вищої освіти ОПП Менеджмент

Підготовка до Державної атестації здобувачів вищої освіти https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=5282

Атестація здобувачів вищої освіти на сайті НФаУ https://nuph.edu.ua/atestaciya-zdobuvachiv-vishhoi-osviti/

Тематика кваліфікаційних робіт кафедри управління та забезпечення якості у фармації ОПП Менеджмент

Документи до магістерської роботи

Шановні магістранти!

Ви можете завантажити бланки тих документів, що потрібно додати до своєї випускової роботи перед її прошиванням. Також ви можете ознайомитися зі зразками оформлення інших документів, що підшиваються до магістерської роботи.

Завдання на магістерську роботу та календарний план (оновлено!!!)

Відмітка про захист

Рецензія

Анотація

Титульна сторінка кваліфікаційної роботи

 

Print Friendly, PDF & Email