Магістерські роботи

Шановні магістранти!

Надаємо Вам попередній графік та порядок захисту здобувачів вищої освіти 2 курсу спеціальність – 073 Менеджмент, освітня програма – Якість, стандартизація та сертифікація, освітній ступінь – магістр, термін навчання –  1 р. 6 міс.

За питаннями перенесення порядку в черзі та дати (для здобувачів заочного відділення) захисту звертатися до доц. Тетяни Зборовської

Ви можете ознайомитись з темами магістерських кваліфікаційних робіт.

Закріплення тематики і керівників магістерських робіт для здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності «Менеджмент» освітньої програми «Якість, стандартизація та сертифікація»  набору 2020 року

ПОЛ А2.2-25-025 Положення про порядок підготовки та захисту випускних кваліфікаційних робіт у НФаУ, ред 03-2020

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт здобувачами спеціальності 073 Менеджмент освітньої програми Якість, стандартизація та сертифікація

Документи до магістерської роботи

Шановні магістранти!

Ви можете завантажити бланки тих документів, що потрібно додати до своєї випускової роботи перед її прошиванням. Також ви можете ознайомитися зі зразками оформлення інших документів, що підшиваються до магістерської роботи.

Завдання на магістерську роботу та календарний план (оновлено!!!)

Відмітка про захист

Рецензія

Анотація

Титульна сторінка магістерської роботи

 

Print Friendly, PDF & Email