Наукова діяльність

Науково-дослідна робота кафедри зосереджена на наступних напрямах:

 

 • науково-практичні підходи до підвищення якості та ефективності лікарського забезпечення населення;
 • розробка, формування та реалізація інноваційної моделі розвитку фармацевтичної галузі України;
 • удосконалення організаційно-економічних механізмів підвищення ефективності використання ресурсів в умовах фармацевтичного виробництва;
 • управління розвитком фармацевтичних підприємств в умовах впровадження менеджменту якості;
 • теоретичні та науково-практичні підходи до розробки, впровадження та розвитку фармацевтичної логістики;
 • створення та впровадження системи проектного менеджменту в умовах фармацевтичного виробництва;
 • управління трудовим потенціалом і соціальною відповідальністю на фармацевтичних підприємствах в умовах менеджменту якості.
 • створення організаційно-методичних основ підготовки фахівців з управління якістю для фармацевтичної сфери галузі охорони здоров’я;
 • розробка та наукове обґрунтування методичних підходів до формування, впровадження та постійного вдосконалення фармацевтичних систем якості відповідно до вимог стандартів ISO серії 9000 та настанов з GxP на фармацевтичних підприємствах і на підприємствах з виробництва косметичної продукції;
 • методологія формування інтегрованих системи управління на фармацевтичних і косметичних підприємствах;
 • методологія визначення, аналізу та оцінки ризиків для якості на підприємствах фармацевтичної й косметичної сфер;
 • розробка організаційних аспектів валідаційної діяльності на фармацевтичних виробничих підприємствах;
 • розробка методичних підходів до оцінювання процесів фармацевтичних систем якості та проведення внутрішніх аудитів СУЯ / ФСЯ;
 • розробка науково-обґрунтованих методичних підходів до організації діяльності уповноважених осіб та представників керівництва з питань якості на фармацевтичних підприємствах.
 • Співробітниками кафедри також ведуться наукові дослідження з розробки нових лікарських засобів та біологічних добавок.

 

Наукові публікації кафедри за 2020 рік

Архів публікацій кафедри управління якістю

Архів публікацій кафедри управління та економіки підприємства

Під керівництвом співробітників кафедри виконуються  докторська 

 • Братішко Юлія Сергіївна – консультант проф. Посилкіна О.В., тема: «Теоретичні та практичні підходи до побудови та управління системою соціальної відповідальності у фармації»

та кандидатські дисертації:

 • Плаксіна Вероніка Ростиславівна – керівник: доц. Коваленко С. С., тема: “Синтез, фізичні, хімічні та біологічні властивості похідних [1,2,4]триазоло[4,3-а]піридинів”.
 • Карамаврова Тетяна Валеріївна, аспірант кафедри з відривом від виробництва – керівник: проф. Лебединець В.О., тема: “Визначення та наукове обґрунтування підходів до організації й проведення внутрішніх аудитів на підприємствах з виробництва і дистрибуції лікарських засобів”.
 • Суханова Наталія Володимирівна, аспірант кафедри без відриву від виробництва – керівник: проф. Лебединець В.О., тема: “Організація діяльності з управління ризиками для якості на фармацевтичних підприємствах” за спеціальністю 226 “Фармація”.
 • Чорний Дмитро Сергійович, аспірант кафедри без відриву від виробництва – керівник: проф. Лебединець В.О., тема: “Розробка та наукове обґрунтування підходів і методів валідації комп’ютеризованих систем на фармацевтичних підприємствах” за спеціальністю 226 “Фармація”.
 • Казакова Ірина Сергіївна, аспіранта кафедри з відривом від виробництва – керівник: проф. Лебединець В.О., тема: “Впровадження систем управління якістю на підприємствах з виробництва лікарських косметичних засобів” за спеціальністю 226 “Фармація”.
 • Касьяненко Владислав Вікторович – керівник: доц. Губін Ю. І., тема: “Дослідження підходів забезпечення якості на стадіях розробки та виробництва дієтичних добавок та лікарських засобів рослинного походження” за спеціальністю 226 “Фармація”.
 • Петровський Михайло О. – керівник: проф. Лебединець В.О., тема: “Розробка проекту впровадження комплексної системи управління якістю й безпекою продукції на виробничому фармацевтичному підприємстві” за спеціальністю 226 “Фармація”.
 •  Журенко Вікторія Віталіївнана – керівник: проф. Лебединець В.О., тема “Розробка методології впровадження системи екологічного менеджменту на вітчизняних фармацевтичних підприємствах” за спеціальністю 226 “Фармація”.
Print Friendly, PDF & Email