Вступнику

На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальностями:

Вступнику073 Менеджмент освітньо-професійної програми Якість, стандартизація та сертифікація (освітній рівень – магістр, кваліфікація – Менеджер (управитель) систем якості). Термін навчання – 1,5 роки, форми навчання – денна, вечірня, заочна.

 

073 Менеджмент освітньо-професійної програми Логістика (освітній рівень – магістр). Термін навчання – 1,5 роки, форми навчання – денна, заочна.

073 Менеджмент освітньо-професійної програми Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом  (освітній рівень – магістр). Термін навчання – 1,5 роки, форми навчання – денна, вечірня, заочна.

051 Економіка освітньо-професійної програми Економіка підприємства (освітній рівень – бакалавр, магістр, кваліфікація – фахівець з економіки підриємства). Терміни навчання:

Перший освітній рівень (бакалаврський) – вступ на базі:

  • повної загальної середньої освіти – 3 р.10 міс. (денна) / 3 р.10 міс. (заочна);
  • диплома молодшого спеціаліста з відповідних спеціальностей –1 р.10 міс. (денна) / 2 р.4 міс. (заочна);
  • диплома молодшого спеціаліста за будь-якою спеціальністю – 2 р.10 міс. (денна) / 2 р.10 міс. (заочна)

Другий освітній рівень (магістерський) – вступ на базі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра за будь-яким напрямом підготовки – 1 р. 6 міс. (денна, заочна).

 

Print Friendly, PDF & Email