Історія кафедри управління та економіки підприємства

Кафедра управління та економіки підприємства заснована 1 лютого 1995 року для забезпечення економічної підготовки фахівців з «Технології фармацевтичних препаратів». Першою завідувачкою кафедри (1995-1997 рр.) була доцент Звєрєва Клавдія Юріївна, яка внесла вагомий вклад у формування науково-методичної та матеріальної бази кафедри.

У 1997 р. кафедра була визначена опорною з економічної підготовки для цієї спеціальності. У тому ж році кафедра була ліцензована як випускаюча для підготовки студентів за першої в НФаУ економічної спеціальності – «Економіка підприємства». У 1997 р. відбувся перший набір студентів на спеціальність «Економіка підприємства» денної форми навчання, а в 1999 р. – вечірньої форми навчання.

У 2001 р кафедра пройшла акредитацію за фахом «Економіка підприємства» на рівень бакалавра, а в 2002 р. – на рівень спеціаліста. У 2004 р кафедра пройшла ліцензування, а в 2005 р. – акредитацію за фахом «Економіка підприємства» на рівень магістра.

 З 2005 р. кафедрою підготовлено понад 1500 бакалаврів, спеціалістів і магістрів спеціальностей «Економіка підприємства» і «Логістика».

На кафедрі працює 14 фахівців, з них: 2 доктора наук (професора), 11 кандидатів наук (з них 10 доцентів), 1 викладач без вченого звання.

Науково-дослідна робота кафедри управління та економіки підприємства спрямована на дослідження актуальних питань щодо підвищення ефективності управління фармацевтичними підприємствами для забезпечення населення якісними та доступними за ціною лікарськими засобами (реєстраційний номер №0114 U000961). За роки існування на кафедрі захищено 3 докторські дисертації, 15 кандидатських дисертацій.

Співробітниками кафедри видано 23 монографії, підготовлено та затверджено Проблемною комісією «Фармація» МОЗ та АМН України, 47 навчальних посібників,  57 науково-методичних рекомендацій, які є інструктивними матеріалами з проблем економіки фармацевтичного підприємства, фармацевтичного менеджменту та логістики.

За результатами наукових досліджень співробітниками кафедри одержано 3 патенти, 47 свідоцтв про авторське право та твір, 31 наукова розробка внесена до Державного реєстру нововведень України за галуззю знань «Медицина і фармація».

У 2018-2019 н.р. започатковано нову освітньо-професійну програму «Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 22 «Менеджмент і адміністрування» (друга вища освіта на базі вищої медичної або фармацевтичної освіти), яка спрямована на підготовку фахівців, здатних управляти закладами охорони здоров’я та фармацевтичними підприємствами (організаціями) різної форми власності.

Posy-lkyna-O.-V.-300x199Завідуюча кафедрою була доктор фармацевтичних наук, кандидат економічних наук, професор Посилкіна Ольга Вікторівна. Автор понад 800 наукових і навчально-методичних праць, з них 11 монографій; 4 підручника з грифами МОН і МОЗ України; понад 70 навчальних посібників; енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термінів; 10 навчальних типових програм; понад 300 методичних рекомендацій; 66 науково-методичних рекомендацій, затверджених ПК «Фармація» МОЗ і НАМН України і узгоджених в Укрмедпатентінформ, 2 інформаційних листи; понад 200 наукових статей, з них понад 60 – в зарубіжних виданнях; має патент; 47 авторських свідоцтв на твір; автор 34 нововведень, внесених у реєстр нововведень Укрмедпатентінформ.

Нагороди:

•  Диплом переможця у номінації “Краща кафедра НФаУ” 5-та рейтингова позиція (2019 р., 2018 р.);

• Звання «Абсолютний переможець» кафедра управління та економіки підприємства в номінації «Краща кафедра НФаУ» (2017 р.);
• Лауреат іменної стипендії Харківської обласної державної адміністрації ім. Валяшко М.О в галузі науки у номінації «Фармація» для видатних науковців (2017 р.);
• Звання «Заслуженого професора НФаУ» (2017 р.);
• Почесна грамота Верховної Ради України за заслуги перед Українським народом (2016 р.);
• Диплом ІІІ ступеня НФаУ «Переможець у номінації «Кращий завідувач кафедри» (2016 н.р.);
• Ім’я професора Посилкіної О.В. внесено в Золоту Книгу Пошани НФаУ (2010 р.);
• Диплом ІІ ступеню НФаУ у номінації «Навчальні посібники» за навчальний посібник «Фармацевтична логістика» (2008 р.);
• Диплом ІІ ступеню НФаУ у номінації «Навчальні посібники» за навчальний посібник «Економіка підприємства» (2008 р.);
• Звання «Кращий завідувач кафедри» (2007 р.) в обласному конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена»;
• Почесні грамоти НФаУ (2002 р., 2006 р., 2011 р., 2015 р., 2016 р.);
• Почесні грамоти МОЗ України (2006 р., 2011 р., 2016 р.);
• Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації «За вагомий особистий внесок у розвиток фармацевтичної освіти» (2004 р.);
• Диплом ІІ ступеню Харківської облдержадміністрації у номінації «Підручники» (2002 р.);
• Почесна грамота Міністерства внутрішніх справ України (2000 р.).

IMG_3434о

Кафедра задіяна у навчальному процесі на всіх спеціальностях, ліцензованих та акредитованих в НФаУ, є опорною для ОПП «Технологія фармацевтичних препаратів». Кафедра також бере активну участь у перепідготовці фахівців, яку проводить Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації. На запрошення викладачі кафедри виступають з лекціями перед керівниками і фахівцями на фармацевтичних підприємствах м. Харкова.

 

Print Friendly, PDF & Email