Освітні компоненти ОП УОЗФБ

Освітні компоненти за освітньо-професійною програмою

«Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом»

Перелік освітніх компонент

Силабуси Календарні плани Критерії та порядок оцінювання результатів навчання

Презентації вибіркових освітніх компонент

1 курс

1 семестр

Обов’язкові освітні компоненти

Управління персоналом і трудове право Силабус

Робоча програма

  Критерії оцінювання  
Соціальний менеджмент і соціальна відповідальність Силабус

Робоча програма

  Критерії оцінювання  
Господарське і міжнародне приватне право Силабус

Робоча програма

  Критерії оцінювання  
Економіка і організація діяльності закладів охорони здоров’я і фармацевтичних організацій Силабус

Робоча програма

 

  Критерії оцінювання  
Обґрунтування господарських рішень і управління ризиками Силабус

Робоча програма

Календарні плани Критерії оцінювання  
Бізнес-планування, облік і контролінг в закладах охорони здоров’я і фармацевтичних організаціях Силабус

Робоча програма

  Критерії оцінювання  
Фінансовий і інвестиційний менеджмент Силабус

Робоча програма

  Критерії оцінювання  
Інформаційні системи і технології в управлінні Силабус

Робоча програма

КАФЕДРА ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ТА СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК Критерії оцінювання  

2 семестр

Управління проєктами Силабус

Робоча програма

  Критерії оцінювання  
Стратегічне управління організацією Силабус

Робоча програма

  Критерії оцінювання  

Освітні компоненти вільного вибору

Управління закладами охорони здоров’я Силабус

Робоча програма

  Критерії оцінювання Презентація
Паблік рилейшенз Силабус КАФЕДРА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ   Презентація
Основи медичної стандартизації і медичне страхування Силабус КАФЕДРА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ   Презентація
Управління якістю на фармацевтичних підприємствах Силабус

Робоча програма

  Критерії оцінювання Презентація
Фармакоекономічні основи медичної стандартизації Силабус КАФЕДРА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ   Презентація
Фармацевтичні технології, фармацевтична розробка і реєстрація лікарських
засобів
Силабус КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ   Презентація
Фармацевтична логістика Силабус

Робоча програма

  Критерії оцінювання Презентація
Інтелектуальний бізнес Силабус

Робоча програма

  Критерії оцінювання Презентація
Управління фармацевтичними ланцюгами постачань Силабус

Робоча програма

  Критерії оцінювання Презентація
Lean-менеджент Силабус

Робоча програма

  Критерії оцінювання Презентація
Косметичні препарати і послуги Силабус КАФЕДРА КОСМЕТОЛОГІЇ І АРОМОЛОГІЇ   Презентація
Офісний менеджмент Силабус

Робоча програма

  Критерії оцінювання Презентація
Системи управління якістю Силабус

Робоча програма

  Критерії оцінювання Презентація
Охорона праці в галузі та цивільний захист Силабус

Робоча програма

  Критерії оцінювання Презентація
Самоменеджмент і комунікативний менеджмент Силабус

Робоча програма

  Критерії оцінювання Презентація
Державне управління охороною здоров’я і організація фармацевтичного забезпечення населення Силабус КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ   Презентація
Належні фармацевтичні практики Силабус

Робоча програма

  Критерії та порядок оцінювання результатів навчання Презентація
Управління запасами фармацевтичної продукції Силабус

Робоча програма

  Критерії оцінювання Презентація
Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС Силабус КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ   Презентація
Інноваційний менеджмент Силабус

Робоча програма

  Критерії оцінювання Презентація

2 курс

Обов’язкові освітні компоненти

Управління інноваційним розвитком і конкурентоспроможністю організацій Силабус

Робоча програма

Календарні плани Критерії оцінювання  
Методологія і логіка наукових досліджень (англійською мовою) Силабус

Робоча програма

Календарні плани Критерії оцінювання  
Формування бізнес-моделі і економічне управління організацією Силабус

Робоча програма

Календарні плани Критерії оцінювання  
Виробнича практика зі спеціальності Силабус

Робоча програма

  Критерії оцінювання  
Переддипломна практика Силабус

Робоча програма

  Критерії оцінювання  

 

 

Print Friendly, PDF & Email