Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Інформація про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри управління та забезпечення якості у фармації з 2019 по 2023 роки

п/п

Прізвище, ім’я та по батькові НПП

Відомості про підвищення кваліфікації (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі і кількість навчальних кредитів (годин)) 

1 Крутських Тетяна Василівна

(зав. кафедри управління та забезпечення якості у фармації)

1. Національний фармацевтичний університет, свідоцтво ПП № 08/0324-23. Програма «Інноваційні технології викладання». 06.06.23 – 20.06.23 р. 2,5 кредитів (75 год.)

2. Національний фармацевтичний університет, свідоцтво ПП-00525. Програма «Розробка дистанційного курсу». 18.03.22 – 22.04.22 р. 5 кредитів (150 год.)

3. Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян, Lublin, Poland, Сертифікат ES № 8549/2021 від 08.11.2021 р., «Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн навчанні з використанням платформ MICROSOFT TEAMS та OFFICE 365», 1,5 кредити (45 год.).

4. Харківська гуманітарно-педагогічна академія, диплом магістра М20№166669 від 31.12.2020 р., спеціальність Середня освіта (Англійська мова), 90 кредитів (2700 год.).

5. Сумський державний університет, Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу, свідоцтво про підвищення кваліфікації СП № 05408289/2679-20 від 01.12.2020 р., підвищення кваліфікації «Управління закладом освіти: топ 5 принципів досягнення успіху»,  2 кредити (60 год.).

6. ТОВ “АРТ-Бізнес” ЛТД, сертифікат № 19153 від 12.12.2019 р. тренінг «Розробка та впровадження систем екологічного та енергетичного менеджменту у відповідності з вимогами міжнародних стандартів ISO 14001:2015, ISO 50001:2018. Внутрішній аудит (ISO 19011:2018)» 0,67 кредитів (20 год.).

2 Коваленко Світлана Миколаївна

(гарант ОП «Якість, стандартизація та сертифікації»)

1. Національний фармацевтичний університет, сертифікат 004, Школа гаранта НФаУ. 18.10.22 – 16.05.2023. 1 кредит (30 год.)

2. About the international skills development (the webinar). Certificate ES№ 13242 10.04.2023. International training of qualification (Webinar) on the topic «Academic integrity in the training of masters and doctors of philosophy (PHD) in contries of European union and Ukraine» 3-10th of April. 2023. Lublin (Poland). 1.5 credits (45 hours).

3. Національний фармацевтичний університет, диплом магістра М23 № 016050 від 28.02.2023, кваліфікація магістр, спеціальність менеджмент, 90 кредитів (2700 год.).

4. About the international skills development (the webinar). Certificate ES№ 11256/2022. 26.12.2022. Webinar «Use of informal education in the EU countries and Ukraine» 19-26th of December 2022. Lublin (Poland). 1.5 credits (45 hours).

5. Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, сертифікат учасника № 809 дата видачі документа 20.10.2022 р. «Інструменти візуалізації навчального контенту на прикладі інтерактивної дошки MIRO» 0,06 кредитів (2 год.)

6. Національний фармацевтичний університет, диплом магістра М21 № 100117 від 29.12.2021, кваліфікація магістр, спеціальність публічне управління та адміністрування, 90 кредитів (2700 год.).

7. Державний підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» свідоцтво № 00245/20/21-Я, участь у вебінарі «Законодавство України у сфері охорони праці. Перспективи подальших змін. Правові та організаційні засади стандартизації в Україні».11.11.2021 р.

8. ІПКСФ, посвідчення від 21.10.2021 р. про проходження підвищення кваліфікації до диплому РВ № 823081, цикл «Актуальні питання фармацевтичної розробки, промислового виробництва та забезпечення якості лікарських засобів», 5,2 кредити (156 год.).

9. Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, Lublin, Poland, Certificate about international skills development (the webinar) ES № 5264/2020 of  22.03.2021, «Online studying as latest form of the modern education on the example of google meet and google classroom platform» (Lublin, Republic of Poland), 1,5 кредити (45 год.).

10. Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, Lublin, Poland, Certificate about international skills development (the webinar) ES №2569/2020 of 16.11.2020, «Online learning as a non-traditional form of the modern education on the modern education on the example of the Moodle platform», 1,5 кредити (45 год.).

11. ТОВ “АРТ-Бізнес” ЛТД, сертифікат № 19148 від 12.12.2019 р. тренінг «Розробка та впровадження систем екологічного та енергетичного менеджменту у відповідності з вимогами міжнародних стандартів ISO 14001:2015, ISO 50001:2018. Внутрішній аудит (ISO 19011:2018)» 0,67 кредитів (20 год.).

3 Посилкіна Ольга Вікторівна

(гарант ОП «Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом»

1. Національний фармацевтичний університет, сертифікат 016, Школа гаранта НФаУ. 18.10.22 – 16.05.2023. 1 кредит (30 год.)

2. Національний фармацевтичний університет, сертифікат № 126 учасника VIII Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи». Сертифікат № 93 від 27.04.2023 р. 0,2 кредиту (7 год.)

3. Національний фармацевтичний університет, сертифікат № 2 учасника науково-методичного семінару «Науково-методичні підходи до реалізації компетентнісної моделі викладання організаційно-управлінських освітніх компонент». 8 червня 2023. 0,1 кредити (3 год.)

4. Національний фармацевтичний університет, сертифікат № 5 учасника науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми якості, менеджменту і економіки у фармації і охороні здоров’я».19.05.23 р. 0,5 кредиту (15 год.)

5. Міжнародна школа педагогічної майстерності Create Creative Entrepreneurs Leaders School. Create Creative Entrepreneurs програми British Council Creative Spark: Higher Education Enterprise Programme від British Council (Університет Бедфордширу (м. Лутон), Вестмінстерський університет (м. Лондон), Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Українська інженерно-педагогічна академія та громадська організація “Інноваційна Генерація” (м. Харків). Сертифікат № NGOIG-CSPBC-TTSCCELS 30.11.22-108. 01.11.22-17.11.22., 1 кредит (30 год.)

6. International Historical Biographical Institute, Міжнародний сертифікат № 5553 від 20 січня 2022 року, ІІІ Міжнародна програма підвищення кваліфікації «Нобелівський Курс: Нові Знання, Ідеї, Досвід, Цінності, Компетентності, Присвоєння кваліфікації «Міжнародний керівник категорії Б в галузі Освіти та Науки, згідно класифікації ЮНЕСКО» та «Міжнародний вчитель/викладач».  6 кредитів (180 год.)

7. Національний фармацевтичний університет, сертифікат №2 учасника VIІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики» 10.11.2022 р. 0,2 кредиту (6 год.)

8. Національний фармацевтичний університет, сертифікат №2 учасника ХVІ науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «Управління якістю в фармації». 0,2 кредиту (6 год.)

9. Certificate for being an active participant in VII International scientific and practical conference «World science: problems, prospects and innovations». 24-26 March 2021. Toronto. 0,8 кредитів (24 год.)

10. Certificate for being an active participant in V International scientific and practical conference «Priority directions of science and technology development». 24-26 January 2021. 0,8 кредитів (24 год.)

11. Національний фармацевтичний університет, ІПКСФ. Сертифікат №274 учасника науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку». 15-16 квітня 2021 р.

12. Certificate for being an active participant in II International scientific and practical conference «Eurasian scientific congress». 24-25 January 2020. Barcelona. 0,8 кредитів (24 год.)

13. Національний фармацевтичний університет, Certificate № 139 for being an active participant in VIII International scientific and practical conference «Management and marketing in the modern economy. Science. Education and practice». 19March, 2020. Kharkiv. 0,8 кредитів 0,26 кредитів (8 год.)

14. НФаУ. Науковий міжвузівський семінар. «Трансформація навчального процесу в умовах пандемії». 19.10.2020. Сертифікат № 25. 0,5 кредиту (15 год.)

15. Scientific Publishing Center. Certificate of Participation. 28 december 2020. «Оцінка потенціалу логістичного персоналу фармацевтичної компанії» 0,4 кредиту (12 год.)

16. Національний фармацевтичний університет, сертифікат №4 учасника міжвузівського науково-практичного семінару до Всесвітнього дня якості «Фокус на якість», 06.11.2020 р. 0,5 кредити (15 год.)

17. Національний фармацевтичний університет. Сертифікат №2 від 10 листопада 2020 р. VIІІ науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки, менеджменту та логістики» 0,5 кредиту (15 год.)

18. Національний фармацевтичний університет. Сертифікат учасника науково-практичного семінару «Сучасні тенденції розвитку медичної техніки» 05.03.2020 р. 0,13 кредиту (4 год.)

19. Національний фармацевтичний університет. Сертифікат 24 квітня 2020 р. «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи» 0,2 кредиту (6 год.)

20. Національний фармацевтичний університет, Сертифікат 2020-16 від 22 травня 2020 р. «Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку» 0,5 кредити (15 год.)

21. National University of pharmacy. Certificate of Participation. 21 March 2019. «Management and marketing in the modern economy, science, education аnd practice» 0,5 кредити (15 год.)

22. ІПКСФ НФаУ, посвідчення до диплому Б-І № 584329 від 23.10.2019 р., цикл «Актуальні питання фармацевтичної розробки, промислового виробництва та забезпечення якості лікарських засобів».

23. Національний фармацевтичний університет. Сертифікат № 2 від 15 листопада 2019 р. VIІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики» 0,5 кредиту (15 год.)

24. Національний фармацевтичний університет. Сертифікат № 206 від 20 вересня 2019 р. «Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку» 0,53 кредити (16 год.)

25. Національний фармацевтичний університет. Сертифікат № 224учасника науково-практичної конференції з міжнародною участю від 20 вересня 2019 р. «Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку»

26. Higher School of Social and Economic in Przeworsk, Poland, сертифікат № IFC WSSG/20К/2019-318 від 20.04.2019 р., Internship «Modern University in the system of European education: methods teaching, scientific-pedagogical development, distance education and internationalization of the educational process», 6 кредитів (180 год.)

27. Національний фармацевтичний університет. Сертифікат № 81 від 24.05.2019 р. «Школа супервайзера системи управління якістю» 3,1 кредитів (94 год.)

4 Деренська Яна Миколаївна

(гарант ОП «Менеджмент»)

  1. Школа гаранта освітніх програм Національного фармацевтичного університету ) 18.10.2022-16.05.2023, сертифікат № 18 від 16.05.2023 р., 1 кредит (30 год.).
  2. Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems, Riga, Latvia, certificate С 20221117, 10.10-20.11.2022, «Innovative educational technologies: European experience and its application in training of specialists in economics and management» (by the specialty 073 Management). 6 credits (180 hours)
  3. International Historical Biographical Institute, international certificate 5349 / January, 20, 2022,”Nobel course: New Knowledge, Ideas, Experience, Values, Competences”, 6 credits (180 hours)
  4. Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, Lublin, Poland, сертифікат ES № 8516/2021 від 08.11.2021 р., «International advanced training (Webinar) «Using opportunities of cloud services in online training with the use of Microsoft Teams and Office 365 platforms», 1,5 кредити (45 год.).
  5. Academy of Management and Administration, Opole, Poland, сертифікат № 117 від 01.06.2020 р., «Management in the Sphere of Medicine According to Requirements of the European Union», 6 кредитів (180 год.).
  6. ІПКСФ НФаУ, посвідчення до диплому ЛЖ № 000462 від 23.10.2019 р., «Актуальні питання фармацевтичної розробки, промислового виробництва та забезпечення якості лікарських засобів».
  7. Українсько-британський центр, Certificate Number A9728152, Date of Issue 17.07.2019 р., Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (Level B2)
5 Баєва Ольга Іванівна 1. Національний фармацевтичний університет, свідоцтво № ПП-00355. «Методика викладення у вищій школі» 17.01.22 – 11.02.22 р. 5 кредитів (150 год.).

2. University of Finance, Business and Entrepreneurship, Sofia, Bulgaria, certificate №BG/VUZF/476-2019 від 09.12.2019 р., стажування «Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend», 5 кредитів (150 год.).

6 Братішко Юлія Сергіївна 1. Національний фармацевтичний університет, сертифікат 032, Школа гаранта НФаУ. 18.10.22 – 16.05.2023. «Акредитація освітніх програм: нормативно-правова база, організація і порядок проведення, застосування критеріїв оцінювання якості освітніх програм». 1 кредит (30 год.)

2. University of Bedfordshire, 01.11.2022-17.11.2022, Закордонне стажування «Create Creative Entrepreneurs Leaders School», International certificate № 007-CCELS, 17.11.2022. 0,5 ECTS credits (15 hours).

3. International Historical Biographical Institute, 03.12.2021-20.01.2022, Закордонне стажування «Nobel course: new knowledge, ideas, experience, values, competences», International certificate № 5532, 20.01.2022. 6 ECTS credits (180 hours),

4. Національний фармацевтичний університет, отримано диплом про здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук,ДД 012267 від 27.09.2021 р.

5. ISMA University of Applied Sciences, Riga, Latvia, сертифікат № 01-18/211-21 від 19.05.2021 р., закордонне стажування «Scientific and pedagogical internship “Theory and practice of  scientific and pedagogical approaches in education», 6 кредитів (180 год.).

6. Національний фармацевтичний університет, диплом магістра з відзнакою М20 № 171061 від 29.12.2020 р., спеціальність 073 Менеджмент, освітня програма «Логістика», 90 кредитів (2700 год.).

7. Сертифікат з англійської мови – рівень В2, CEFR B2, iTEP Academic-Plus Exam, 17.09.2020 р.

8. ІПКСФ НФаУ, свідоцтво № 335 від 11.12.2019 р., програма «Теорія та практика дистанційного навчання», 5 кредитів (150 год,).

7 Гладкова Ольга Вячеславна 1. Національний фармацевтичний університет «Школа гаранта освітніх програм НФаУ»  сертифікат 017, Школа гаранта НФаУ. 18.10.22 – 16.05.2023. «Акредитація освітніх програм: нормативно-правова база, організація і порядок проведення, застосування критеріїв оцінювання якості освітніх програм». 1 кдедит (30 год.)

2. Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти МОН України. Сертифікат програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо розроблення та експертизи завдань ЄФВВ. Червень 2023. 1 кредит (30 год.).

3. Національний фармацевтичний університет, ІПКСФ. Сертифікат № ПП-00316 Підвищення кваліфікації «Теорія та практика дистанційного навчання». 7.12.2021 р. 5 кредитів (150 год.).

4. Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, Lublin, Poland. International advanced training (Webinar) «Using opportunities of cloud services in online training with the use of Microsoft Teams and Office 365 platforms». Сертифікат ES No 8514/2021, від 08.11.2021 р. 1,5 кредитів (45 год). 

5. International Historical Biographical Institute. International certificate No 5355. Програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних і науковопеагогічних працівників «Нобелевський курс: нові знання, ідеї, досвід, цінності, компетентності».  20.01.2022 р. 6 кредитів (180 год). 

6. Друга вища освіта. Національний фармацевтичний університет. Диплом магістра М22 №024273. Спеціальність  073 Менеджмент ОП «Якість, стандартизація, сертифікація». 90кредитів (2700 год).

7. Higher School of Social and Economic in Przeworsk, Poland, сертифікат № IFC WSSG/20К/2019-316 від 20.04.2019 р., Internship «Modern University in the system of European education: methods teaching, scientific-pedagogical development, distance education and internationalization of the educational process», 6 кредитів (180 год.)

8 Глєбова Наталія Володимирівна 1. Національний фармацевтичний університет. Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації. «Психолого-педагогічна підготовка викладача» Свідоцтво ПП № 01/007-23. 17.01.23-15.02.23 р., 5 кредитів (150 год.)

2. Національний фармацевтичний університет. Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, практичний вебінар. 16.02.2023 р. «Викладення в умовах війни: реалізація інтерактивного навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій» Сертифікат № 00050-23 від 16.02.2023 р. 0,06 кредитів (2 год.)

3. Міжнародна школа педагогічної майстерності Create Creative Entrepreneurs Leaders School. Create Creative Entrepreneurs програми British Council Creative Spark: Higher Education Enterprise Programme від British Council (Університет Бедфордширу (м. Лутон), Вестмінстерський університет (м. Лондон), Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Українська інженерно-педагогічна академія та громадська організація “Інноваційна Генерація” (м. Харків). Сертифікат № NGOIG-CSPBC-TTSCCELS 30.11.22-106. 01.11.22-17.11.22., 1 кредит (30 год.)

4 Практичний онлайн-семінар «Moodle. Реалізація компетентнісного підходу в освіті». Національний фармацевтичний університет. Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації. Сертифікат № 596 від 08.09.2022р., 0,5 кредитів (15 год.)

5. Присвоєння кваліфікації «Міжнародний керівник категорії Б в галузі Освіти та Науки, згідно класифікації ЮНЕСКО» та «Міжнародний вчитель/викладач». Міжнародний освітній грант № ЕG/U/2021/08/12 International Historical Biographical Institute. International certificate № 2608/oct.12, 2021. 180 год., 6 кредитів (180 год.)

6. Школа професійної майстерності викладача НФаУ, реєстраційний №76, 03.02.2020 – 18.12.2020, 1 кредит (30 год.)

7. International Scientific and Pedagogical Seminar “International educational cooperation as an example of professional development” within the development of lifelong learning. certificate № 2000/29. 23.06.2022. 6 hours (0.2 ECTS points).

8. Міжнародний науково-педагогічний семінар «Інтеграція закладів фахової передвищої та вищої освіти в європейський освітній простір. Розвиток міжнародного співробітництва», Польща, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży. 27.04.2021 р., NO.WSA/2021/05/210, 0,26 кредитів (8 год.)

9 Зборовська Тетяна Володимирівна 1. Національний фармацевтичний університет, сертифікат 037, Школа гаранта НФаУ. 18.10.22 – 16.05.2023. «Акредитація освітніх програм: нормативно-правова база, організація і порядок проведення, застосування критеріїв оцінювання якості освітніх програм». 1 кредит (30 год.)

2. Національний фармацевтичний університет, Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації «Інноваційні технології викладання» 06.06.23 – 20.06.23. Свідоцтво ПП №08/0317-23 від 20.06.2023. 2,5 кредити (75 год.)

3. Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян, Lublin, Poland, Сертифікат ES № 8548/2021 від 08.11.2021 р., «Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн навчанні з використанням платформ MICROSOFT TEAMS та OFFICE 365», 1,5 кредити (45 год.).

4. Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, диплом магістра М20 № 127416 від 31.12.2020.р., спеціальність 073 Менеджмент, спеціалізація “Торговельний менеджмент”, 90 кредитів (2700 год.).

5. Національний фармацевтичний університет, Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, посвідчення про підвищення кваліфікації № 144 від 28.05.2020 р., «Теорія та практика дистанційного навчання», 5 кредитів (150 год.).

6. Національний фармацевтичний університет, диплом магістра М20 № 063950 від 28.02.2020, за спеціальністю 011 “Освітні, педагогічні науки” освітньою програмою “Педагогіка вищої школи” професійна кваліфікація: викладач університетів та вищих навчальних закладів 90 кредитів (2700 год.).

10 Ковальова Вікторія Іванівна 1. Національний фармацевтичний університет. Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації «Викладання в умовах війни: реалізація інтерактивного навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій». Сертифікат № 00112-23. 16.02.2023. 0,06 кредитів (2 год. ).

2. Міжнародна Академія Прикладних Наук в Ломжі (Польща). International scientific and practical conference “Integration of legal higher education of Ukraine into the European educational space – challenges of internal security during martial law”. Cеrtificate NO.MANS/2023/02/53. 15.02.23. 0,2 кредитів (6 год.).

3. Національний фармацевтичний університет, Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації. «Психолого-педагогічна підготовка викладача». Свідоцтво ПП №01/0007-23 від 15.02.2023. 17.01.23 – 15.02.23. 5 кредитів (150 год.).

4. Національний фармацевтичний університет. Науково-методичні підходи до реалізації компетентнісної моделі викладання організаційно-управлінських освітніх компонент. 8 червня 2023 р. Сертифікат № 19. 0,1 кредиту (3 години).

5. International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Jerusalem – Beijing). II Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти та науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників. Сertificate № 2608. 12.08.2021-12.10.2021. 6 кредитів (180 год)

6. Національний фармацевтичний університет. «X науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку». Сертифікат №109. 1.11.2021 р. 0,5 кредита (15 годин).

7. Міжнародна Академія Прикладних Наук в Ломжі (Польща). International Scientific and Pedagogical Seminar “International educational cooperation as an example of professional development”. Cеrtificate NO 2022/28. 23.06.2022 р. 0,2 кредитів (6 год.).

8. Academy of Public Security Mykolas Romeris University (Lithuania). ERASMUS+ project 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP Digitalization of economic as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan (DigEco). Cеrtificate № D-83/2021. 25.02.2021 –23.03.2021, 2 кредити (60 год).

9. Національний фармацевтичний університет. Міжвузівський науково-практичний семінар «Перспективи розвитку парадигми підготовки фахівців для сфери охорони здоров’я». Сертифікат № 25. 22.04.2021 р. 0,5 кредита (15 годин).

10.  Міжнародна Академія Прикладних Наук в Ломжі (Польща). International Scientific and Pedagogical Seminar “Integration of Professional Universities in the European Educational Space. Development of international cooperation”. Cеrtificate NO WSA/2021/05/22. 27.04.2021. 0,2 кредитів (6 год.).

11.  Міжнародна Академія Прикладних Наук в Ломжі (Польща). International Scientific and Pedagogical Seminar “Integration of Professional Universities in the European Educational Space. Development of international cooperation” within the framework of teachers’ professional development. Cеrtificate NO. WSA/2021/04/29. 25.05.2021. 0,2 кредитів (6 год.).

12.  Національний фармацевтичний університет. «IX науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку». Сертифікат №107. 1-2.11.2020 р. 0,5 кредита (15 год.).

13.  Національний фармацевтичний університет. Науковий міжвузівський семінар «Нові вимоги до акредитації освітніх програм». Сертифікат № 5. 12.03.2020 р. 0,5 кредита (15 годин).

14.  Національний фармацевтичний університет. «VIII науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку». Сертифікат №48. 1.11. 2019 р. 0,5 кредита (15 годин).

11 Коляда Тетяна Іванівна 1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Сертифікат № ЛНШ- 000000161. Літня наукова школа медичного та фармацевтичного права «Конституційне регулювання інституту прав людини та громадянина у сфері охорони здоров’я». 27-29.06.2023. 1 кредит (30 год.)

2. НФаУ Науково-практичний семінар. «Ментальне здоров’я особистості у кризовому суспільстві». Сертифікат № 073. 10.10.2023. 1,5 години.

3. НФаУ Науково-методичний семінар «Науково-методичні підходи до реалізації компетентнісної моделі викладання організаційно-управлінських освітніх компонент. Сертифікат № 20. 08.06.2023. 0,1 кредит (3 год.)

2. НФаУ. ІПКСФ. Практичний вебінар «Викладання в умовах війни : реалізація інтерактивного навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Сертифікат № 118.16.02.2023. 0,06 кредити (2 год..)

3.Українська гуманітарна платформа. Участь у проєкті «Єдині» та закінчення граматичного курсу української мови. Сертифікат 4040000624 18.04.2023. 2 кдедитів (60 год.)

4.  НФаУ. ІПКСФ. Підвищення кваліфікації за програмою «Інноваційні технології викладання» 20.06.2023. Свідоцтво № 08/0323 -23. 2,5 кредитів (75 год.)

5. INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL EDUCATION AND RESEARCH. OF THE 1st REPUBLICAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION “CURRENT ISSUES AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE MODERN PHARMACEUTICAL INDUSTRY”.26.04.2023.

6. НФаУ Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації. Moodle. Реалізація компетентністного підходу в освіті. Сертифікат № 660. 08.09.2022. 0,06 кредити (2 год.)

7.Miеdzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Lomzy. integration of legal higher education of Ukraine into the European education space – challenges of internal security during martial iaw/ Cертифікат. № 2023/02/45. 15.02.2023. 0,2 кредиту (6 год.)

8. НФаУ Міжвузівський науковий семінар «Аналіз складання ЄДКІ майбутніми фахівцями з публічного управління та адміністрування : знання, уміння та компетентності. 23.12.2021. 0,5 кредиту (15 год.)

9. Wyzsza szkola agrobiznesu w Lomzy. Іnternational educational cooperation as an example ofprofessional deverlopment. Сертифікат 2022/111. 23.06.2022. 0,2 кредиту (6 год.)

10. Центр українсько-європейського наукового співробітництва та Донецький державний університет внутрішніх справ та Куявський університет у Вроцлавеку, Сертифікат № ADV-151131 від 26.12.2021 «Удосконалення професійної компетентності викладача юридичних дисциплін» 6 кредитів (180 год.)

11. International Historical Biographical Institute, Міжнародний сертифікат № 5168 від 20 січня 2022 року, ІІІ Міжнародна програма підвищення кваліфікації «Нобелівський Курс : Нові Знання, Ідеї, Досвід, Цінності, Компетентності,  6 кредитів ( 180 год.)

12.  НФаУ, ІПКСФ, Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПП-00380 від 11 лютого 2022 « Методика викладання у вищій школі, 5 кредитів ( 150 год)

13. НФаУ. Міжкафедральний методичний семінар «Роль статистики в досягненні програмних результатів навчання у підготовці здобувачів вищої освіти НФаУ. 12.12.2019. Сертифікат № 9. 0,5 кредиту (15 год.)

14. НФаУ Науковий міжвузівський семінар «Нові вимоги до акредитації освітніх програм». 12.03.2020. Сертифікат № 7. 0,5 кредиту (15 год.)

15. НФаУ. Міжвузовський науковий семінар «Концепція сучасного університету.16.12.2019. Сертифікат № 10. 0,5 кредиту (15 год.)

16. НФаУ та КЗВО “Рівенська медична академія. Всеукраїнський міжвузівський науково-практичний семінар «Освітній простір підготовки професіоналів з клінічних досліджень: реалії та перспективи». Сертифікат 11/03/2021-107. 11.03.2021.

17. НФаУ Міжвузівський науково-практичний семінар «Перспективи розвитку парадигми підготовки фахівців для сфери охорони здоровя». Сертифікат № 29. 22.04.2021. 0,5 кредиту (15 год.)

18. Wyzsza szkola agrobiznesu w Lomzy. Formation of competences and development of professional and pedagogical skills of a teacher of higher vocational education institution. Certificate of Achievement № WSA|2021|01|190/ 23.02.2021. 0,2 ECTS

19. ОБСЄ, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. IV Харківський міжнародний юридичний форум. Сертифікат 20.09.2020.

20. НФаУ. Науковий міжвузівський семінар. «Академічна доброчесність : світові практики та український досвід. Сертифікат № 23. 0,5 кредиту (15 год.)

21. НФаУ. Науковий міжвузівський семінар. «Трансформація навчального процесу в умовах пандемії». 19.10.2020. Сертифікат № 15. 0,5 кредиту (15 год.)

22. НФаУ. Міжкафедральний методичний семінар «Роль статистики в досягненні програмних результатів навчання у підготовці здобувачів вищої освіти НФаУ. 12.12.2019. Сертифікат № 9. 0,5 кредиту (15 год.)

23. НФаУ. Міжвузовський науковий семінар «Концепція сучасного університету .16.12.2019. Сертифікат № 10. 0,5 кредиту (15 год.)

12 Лісна Анастасія Геннадіївна 1. ІПКСФ НФаУ, свідоцтво №319 від 03.12.2019 р., «Психологія професійної діяльності та особистості викладача ВНЗ», 5,2 кредити (156 год.).

2. Academy of Management and Administration, Opole, Poland, сертифікат № 118 від 01.06.2020 р., «Management in the Sphere of Medicine According to Requirements of the European Union», 6 кредитів (180 год.).

3. Національний фармацевтичний університет, сертифікат №87 від 18.12.2020 р., «Школа професійної майстерності викладача НФаУ», 1 кредит (30 год.).

4. iTEP Academic-Plus Exam, Сертифікат з англійської мови – рівень В2, 17.08.2020.

5. Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, Lublin, Poland, сертифікат ES № 8537/2021 від 08.11.2021 р., «International advanced training (Webinar) «Using opportunities of cloud services in online training with the use of Microsoft Teams and Office 365 platforms», 1,5 кредити (45 год.).

6. Національний фармацевтичний університет, диплом магістра М22 № 024272 від 28 лютого 2022 р., магістр, спеціальність «Менеджмент», кваліфікація – магістр менеджменту, 90 кредитів (2700 год.).

7. Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян м. Люблін, Польща, 03.04.2023-10.04.2023 р., Сертифікат ES № 13335 від 10.04.2023 р., «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах європейського союзу та в Україні», 45 годин / 1,5 кредити ЄКТС.

13 Літвінова Олена Вячеславна 1. I Науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми якості, менеджменту і економіки у фармації і охороні здоров’я». Сертифікат № 7 від 19.05.23 р. 0,5 кредита (15 год).

2. VIII Міжнародна науково-практична дистанційна конференція «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи» Сертифікат № 93 від 27.04.2023 р. 0,2 кредити (7 год.)

3. Міжнародна школа педагогічної майстерності «Create Creative Entrepreneurs Leaders School» 1.11.2022-15.11.2022, Higher Education Enterprise Programme від British Council та Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО), 0,5 кредита (15 год).

4. Міжнародне наукове стажування за програмою академічної мобільності Австрійської академії наук “Joint Excellence in Science and Humanities” (Спільні досягнення в галузі технічних і гуманітарних наук, JESH) на базі Ludwig Boltzmann Institute for Digital Health and Patient Safety (Відень, Австрія; 09.06.2022-09.08.2022 рр.)

5. Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, Lublin, Poland, сертифікат ES № 8513/2021 від 08.11.2021 р., «International advanced training  (Webinar) «Using opportunities of cloud services in online training with the use of Microsoft Teams and Office 365 platforms», 1,5 кредити (45 год.).

6. Certificate “Promoting access to medical technologies and innovation – a WHO, WIPO, WTO executive course on the intersections between public health, intellectual property and trade», tri-lateral course: World Health Organization, World Trade Organization, World intellectual property organization, 3,3 кредити (10 год.).

7. Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, Lublin, Poland, сертифікат  ES№ 5304/2020 від 22.03.2021 р., «Online studying as the latest form of  modern education on the example of the Google meet, Google classroom platform», 1,5 кредити (45 год.).

8. Національний фармацевтичний університет, диплом магістра М20 № 171062 від 29 грудня 2020 р., магістр, спеціальність «Менеджмент», кваліфікація – менеджер (управитель) з логістики, 90 кредитів (2700 год.).

9. Економічний Університет, Польща, Краків, сертифікат з науково-педагогічного стажування від 29.05.2020 р., курс «New and innovative teaching methods», 4 кредити (120 год.).

14 Ткаченко Олена Валентинівна 1. Національний фармацевтичний університет, сертифікат про підвищення кваліфікації №147 від 08.06.2021 р., Підвищення кваліфікації «Школа Тьютора», 1 кредит (30 год.).

2. Підвищення кваліфікації «Менеджмент медичного підприємства», Платформа Prometheus, сертифікат № fde712d154d8487694d6251ca99d3e8f  від 14.02.2021 (56 год. / 1,8 кр.)

3. Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно- економічного університету, диплом магістра  М20 №127449 від 31.12.2020 р., магістр, 073 Менеджмент,  спеціалізація  «Торговельний менеджмент», 90 кредитів (2700 год.).

4. Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, Lublin, Poland, сертифікат ES № 2599/2020 від 16.11.2020 р., Стажування «International skill development «On-line learning as a non-traditional form of the modern education on the example of the Moodle platform», 1,5 кредити (45 год.).

5. Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, Lublin, Poland, сертифікат ES № 3300/2020 від 21.12.2020 р., стажування «International skill development «Using the opportunities of cloud services on the example of google meet, Google classroom platforms in the modern on-line learning », 1,5 кредити (45 год.).

6. Національний університет «Києво-Могилянська Академія», сертифікат № c3b5df91e57a4f4a8c0c7f2578029f1d від 11.06.2020р., Дистанційний курс «Наукова комунікація в цифрову епоху», 3 кредити (90 год.).

7. Стажування в рамках гранту EV 16042V1W British Council в Університеті Кінгстона за програмою Creative Spark British Council «Higher Education Enterprise Programme» Великобританія (29/04/2019 to 03/05/2019), 1 кредит (30 год.).

8. ІПКСФ НФаУ, посвідчення до диплому ЛБ НХ №003898 від 23.10.2019 р., Цикл підвищення кваліфікації «Актуальні питання фармацевтичної розробки, промислового виробництв та забезпечення якості лікарських засобів».

 

 

Print Friendly, PDF & Email