Перелік освітніх компонент

Спеціальність 073 Менеджмент

Освітня програма Якість, стандартизація та сертифікація

Освітня програма Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом

_________________________________________________________

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

Освітня програма «Фармація» 

1.Вибіркова освітня компонента “Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі” для здобувачів вищої освіти 1 курсу денної форми здобуття освіти 

Силабус,    робоча програма, презентація освітньої компоненти,   критерії оцінювання

2.Вибіркова освітня компонента “Охорона праці та цивільний захист” для здобувачів вищої освіти 1 курсу денної форми здобуття освіти 

Силабус,   робоча програмапрезентація освітньої компоненти,  критерії оцінювання

3.Вибіркова освітня компонента “Основи економічних знань” для здобувачів вищої освіти 3 курсу денної форми здобуття освіти 

Силабус, робоча програма,    презентація освітньої компоненти,  критерії оцінювання

4.Вибіркова освітня компонента “Належні фармацевтичні практики” для здобувачів вищої освіти 4(5) курсу денної форми здобуття освіти 

Силабус, робоча програма, зміни до робочої програми,    презентація освітньої компоненти, критерії оцінювання

5.Вибіркова освітня компонента “Системи якості у фармації” для здобувачів вищої освіти 4(5) курсу денної форми здобуття освіти 

Силабус, робоча програма, зміни до робочої програми,  презентація освітньої компоненти, критерії оцінювання, календарні плани лекцій, календарні плани практичних занять

6. THE EDUCATIONAL COMPONENT GOOD PHARMACEUTICAL PRACTICES for applicants for higher education of 5 year of study, full time of education (2023-2024 year of study) of educational program   « Pharmacy » in specialty «226 Pharmacy, industrial pharmacy » field of knowledge «22 Health SPECIALTY» training for Master  

  Syllabus, Work Program,  Presentation of the educational component   ,    Criteria and evaluation order of educational outcomes

7. THE EDUCATIONAL COMPONENT QUALITY SYSTEMS IN PHARMACY for applicants for higher education of 5 year of study, full time of education (2023-2024 year of study) of educational program   « Pharmacy » in specialty «226 Pharmacy, industrial pharmacy » field of knowledge «22 Health SPECIALTY» training for Master  

    Syllabus, Work Program, Presentation of the educational component      ,    Criteria and evaluation order of educational

8. BASICS OF ECONOMIC KNOWLEDGE for applicants for higher education of 3 year of study, full time form of education of educational program «Pharmacy» in specialty «226 Pharmacy, industrial pharmacy» training for Second (master) level of higher education

Syllabus,  Work Program, Presentation of the educational component, Criteria and evaluation order of educational outcomes

_________________________________________________________

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

Освітньо-наукова програма «Фармація PhD»

1.Вибіркова освітня компонента “Управління персоналом” для здобувачів вищої освіти 2 курсу денної форми здобуття освіти 

Силабус,    Робоча програма,  презентація освітньої компонентикритерії оцінювання

_________________________________________________________

 

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

Освітня програма «Технології фармацевтичних препаратів»

1.Обов’язкова освітня компонента “Управління і економіка хіміко-фармацевтичного підприємства” для здобувачів вищої освіти 4 курсу денної форми здобуття освіти 

Силабус, робоча програмаКалендарні плани, Критерії оцінювання.

2.Обов’язкова освітня компонента «Промислова екологія» для здобувачів вищої освіти 4 курсу денної форми здобуття освіти 

Силабус,, робоча програма,  критерії оцінювання

3.Вибіркова освітня компонента «Безпека життєдіяльності та охорона праці» для здобувачів вищої освіти 1 курсу денної форми здобуття освіти 

Силабус, робоча програмапрезентація , критерії оцінювання

4.Вибіркова освітня компонента «Управління та економіка інноваційною діяльністю» для здобувачів вищої освіти 5 курсу денної форми здобуття освіти 

Силабус, робоча програмапрезентація ,  критерії оцінювання

_________________________________________________________

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

Освітня програма «Технології парфумерно-косметичних засобів»

1.Вибіркова освітня компонента “СОЦІАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ” для здобувачів вищої освіти 3 курсу денної форми здобуття освіти 

Силабус,    презентація освітньої компоненти, робоча програма, критерії оцінювання

2.Вибіркова освітня компонента “Системи якості у фармації” для здобувачів вищої освіти 5 курсу денної форми здобуття освіти 

Силабус,    презентація освітньої компонентиробоча програма, критерії оцінювання

3.Вибіркова освітня компонента “Управління якістю” для здобувачів вищої освіти 5 курсу денної форми здобуття освіти 

Силабус,    презентація освітньої компоненти,  робоча програма, критерії оцінювання, календарні плани лекцій, календарні плани практичних занять

_________________________________________________________

Освітня програма «Маркетинг» спеціальності «075 Маркетинг» галузі знань «07 Управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

1.Вибіркова освітня компонента “ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ” для здобувачів вищої освіти 3 курсу денної форми здобуття освіти 

Силабус,    презентація освітньої компоненти,   робоча програма, календарний план лекцій, календарний план практичних занять, критерії оцінювання

2.Вибіркова освітня компонента “Інвестування” для здобувачів вищої освіти 3 курсу денної форми здобуття освіти 

Силабус,    презентація освітньої компоненти,   робоча програма, критерії оцінювання

_________________________________________________________

Галузь знань – 16 Хімічна та біоінженерія
Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Освітня програма «Промислова біотехнологія»

1.Обов’язкова освітня компонента “Управління та економіка інноваційною діяльністю” для здобувачів вищої освіти 1 курсу денної форми здобуття освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти

Силабус,  робоча програма, критерії оцінювання

2.Вибіркова освітня компонента “САМОМЕНЕДЖМЕНТ І КОМУНІКАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” для здобувачів вищої освіти 2 курсу денної форми здобуття освіти 

Силабус,    презентація освітньої компоненти, Робоча програма, Критерії оцінювання, календарні плани

3.Вибіркова освітня компонента “УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ” для здобувачів вищої освіти 2 курсу денної форми здобуття освіти 

Силабус,    презентація освітньої компоненти, Робоча програма , Критерії оцінювання

_________________________________________________________

Галузь знань – 16 Хімічна та біоінженерія
Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Освітня програма «Біотехнологія»

1.Обов’язкова освітня компонента “Економіка та організація біотехнологічних виробництв” для здобувачів вищої освіти 2 курсу денної форми здобуття освіти 

Силабус робоча програма,  критерії оцінювання, календарний план лекцій, календарний план практичних занять

2.Вибіркова освітня компонента “Охорона праці та цивільний захист” для здобувачів вищої освіти 1 курсу денної форми здобуття освіти 

Силабус,    презентація освітньої компоненти, робоча програма

3.Вибіркова освітня компонента “Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі” для здобувачів вищої освіти 1 курсу денної форми здобуття освіти 

Силабус,    презентація освітньої компоненти, робоча програма

4.Вибіркова освітня компонента “Основи охорони праці та цивільний захист” для здобувачів вищої освіти 3 курсу денної форми здобуття освіти 

Силабус,    презентація освітньої компоненти, робоча програма

5.Вибіркова освітня компонента “Охорона праці в галузі та безпека життєдіяльності” для здобувачів вищої освіти 3 курсу денної форми здобуття освіти 

Силабус,    презентація освітньої компоненти, робоча програма, критерії оцінювання, календарний план лекцій, календарний план практичних занять

_________________________________________________________

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування

Освітня програма «Лабораторна діагностика » 

1.Вибіркова освітня компонента “Охорона праці в галузі та цивільний захист” для здобувачів вищої освіти 1 курсу денної форми здобуття освіти 

СИЛАБУС,    презентація освітньої компоненти, Робоча програма

2.Вибіркова освітня компонента “Охорона праці ” для здобувачів вищої освіти 2 курсу денної форми здобуття освіти 

СИЛАБУС,    презентація освітньої компоненти, Робоча програма

_________________________________________________________

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія

Освітня програма «Фізична терапія »  спеціалізації 227.01Фізична терапія

1.Вибіркова освітня компонента “Безпека життєдіяльності ” для здобувачів вищої освіти 1 курсу денної форми здобуття освіти 

Силабус,    презентація освітньої компоненти, робоча програма,  критерії оцінювання, календарний план лекцій, календарний план практичних занять

 

Print Friendly, PDF & Email