Практика

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ОПП «УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИМ БІЗНЕСОМ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОНИЧОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИМ БІЗНЕСОМ»

Бази практики 2022-2023

Бази практики 2021-2022

Бази практики 2020-2021

Аналіз вимог роботодавців березень 2023

Аналіз вимог роботодавців вересень 2023

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОГО СТАЖУВАННЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ЯКІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ

Методичні рекомендації до проходження виробничої практики з менеджменту для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою Менеджмент зі спеціальності 073 Менеджмент

 

Print Friendly, PDF & Email