Шановні магістранти!

Ви можете ознайомитись з темами магістерських кваліфікаційних робіт.

Закріплення тематики і керівників магістерських робіт для здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності «Менеджмент» освітньої програми «Якість, стандартизація та сертифікація»  набору 2019 року

Закріплення тематики і керівників магістерських робіт для здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності «Менеджмент» освітньої програми «Логістика»

заочної форми навчання 2020 р.

денної форми навчання 2020 р.

ПОЛ А2.2-25-025 Положення про порядок підготовки та захисту випускних кваліфікаційних робіт у НФаУ, ред 03-2020

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт здобувачами спеціальності 073 Менеджмент освітньої програми Якість, стандартизація та сертифікація

Документи до магістерської роботи

Шановні магістранти!

Ви можете завантажити бланки тих документів, що потрібно додати до своєї випускової роботи перед її прошиванням. Також ви можете ознайомитися зі зразками оформлення інших документів, що підшиваються до магістерської роботи.

Завдання на магістерську роботу

Відмітка про захист 

Рецензія

Резюме

Титульна сторінка магістерської роботи

 

Print Friendly, PDF & Email