На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент освітньо-професійної програми Якість, стандартизація та сертифікація (освітній рівень – магістр, кваліфікація – Менеджмер (управитель) систем якості). Термін навчання – 1,5 роки, форми навчання – денна, вечірня, заочна.

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі:

Спеціальність «Менеджмент», освітня програма «Якість, стандартизація та сертифікація»

Спеціальність «Фармація, промислова фармація» освітньо-науковий рівень – доктор філософії

Спеціальність «Фармація», «Фармація, промислова фармація»

Спеціальність «Біотехнологія та біоінженерія» ОП «Фармацевтична біотехнологія» та ОП «Промислова біотехнологія»

Спеціальність «Технологія парфумерно-косметичних засобів»

  • Управління якістю

 Спеціальність «Менеджмент» освітня програма «Менеджмент організації і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Для іноземних студентів, що навчаються за спеціальністю «Фармація»

Print Friendly, PDF & Email