Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі:

За спеціальністю “Менеджмент” освітньої програми “Якість, стандартизація та сертифікація”:

 • Атестація та сертифікація персоналу
 • Аудит систем управління якістю
 • Експертиза якості продукції
 • Забезпечення якості лікарських засобів
 • Маркетинг якості
 • Методологія, методи та засоби управління якістю
 • Основи екологічного менеджменту
 • Основи екологічного управління
 • Основи належної виробничої практики (GMP)
 • Процесно-орієнтований менеджмент
 • Сертифікація продукції та послуг
 • Сертифікація та підтвердження відповідності
 • Системи управління якістю
 • Стандартизація в сфері якості
 • Стандартизація продукції та послуг
 • Управління персоналом
 • Управління якістю технологічних процесів

За спеціальністю “Фармація”

 • Належні фармацевтичні практики

За спеціальністю “Менеджмент організації”

 • Управління якістю

За спеціальністю “Технологія фармацевтичних препаратів”

 • Стандартизація фармацевтичної продукції

За спеціальностями “Біотехнологія”, “Промислова біотехнологія” та “Фармацевтична біотехнологія”

 • Управління персоналом

За спеціальністю “Технологія парфумерно-косметичних засобів”

 • Управління якістю

Для іноземних студентів, що навчаються за спеціальністю «Фармація»

 • Належні фармацевтичні практики
Print Friendly