Змістовий модуль 1. Основи менеджменту персоналу. Кадрова робота.

Тема 1. Загальний вступ до курсу «Управління персоналу». Генезис управління персоналом.

Тема 2. Управління персоналом в системі менеджменту організації. Нормативно-правова база управління персоналом.

Тема 3. Служби персоналу. Регламентація процесу управління персоналом в організації.

Тема 4. Кадрове планування в організації.

Тема 5. Організація кадрової роботи.

Змістовий модуль № 2. Мотиваційні та психологічні аспекти менеджменту персоналу.

Тема 6. Трудова адаптація. Планування ділової кар’єри.

Тема 7. Признаки та види трудового колективу. Організаційна культура.

Тема 8. Атестація персоналу.

Тема 9. Організація та цілі навчання персоналу.

Тема 10. Мотивація трудової діяльності.

Тема 11. Управління конфліктною ситуацією.

Лекционный материал доступен по ссылке (вход по паролю).


Темы докладов на семинарские занятия по курсу


 

Print Friendly, PDF & Email