slide 7 Наш Університет восени!
slide 2 Наші випускники!
slide 3 Участь в VIII Національному з’їзді фармацевтів України
slide 4 З нами вчитися легко!
slide 5 З нами вчитися легко!

“Якість як краса: приваблює всіх.

Якість як талант: або є, або ні.

Якість як гроші: бажають усі”

Ми вчимо створювати якість!

У складі кафедрі працює 2 професора, 5 доцентів та 2 асистента (3 доктора наук, 6 кандидатів наук).

100 % викладачів кафедри мають науковий ступінь, 80 % мають наукове звання.

Всі викладачі мають відповідну фахову кваліфікацію за напрямом дисциплін, що викладають.

Доценти, задіяні до викладання основних профільних дисциплін освітньої програми “Якість, стандартизація та сертифікація”, мають відповідні свідоцтва й сертифікати (зокрема, сертифікати Європейської організації з якості (EOQ – European Organization for Quality, Німецького товариства з сертифікації систем менеджменту DQS, УкрНДНЦ та інших організацій), що підтверджує компетентність співробітників і дозволяє професійно займатися аудитами систем менеджменту та практичною консалтинговою діяльністю.
Кафедра відноситься до фармацевтичного факультету № 3 і входить до профільного блоку з економіко-управлінських дисциплін.

Адреса розташування кафедри: Україна, м. Харків, 61168, вул. Валентинівська, 4, навчально-виробничий корпус, к. №2.

Тел.: (+380572) 68-56-71, 097 330-33-22

Web-адреса сайту кафедри: http://quality.nuph.edu.ua/

(неофіційний довідковий сайт – http://quality.ucoz.ru)

e-mail: quality@nuph.edu.ua, quality_kharkov@ukr.net

Завідувач кафедри:

Лебединець Вячеслав Олександрович, доктор фармацевтичних наук, доцент

Тел.: (+380572) 68-56-71, 097 330-33-22

e-mail: quality@nuph.edu.ua

Завуч кафедри:

Ромелашвілі Олена Сергіївна, кандидат фармацевтичних наук, доцент

e-mail: quality@nuph.edu.ua, osromelashvili@gmail.com

Методист кафедри:

Зборовська Тетяна Володимирівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент

e-mail: quality@nuph.edu.ua, t.v.zborovska@gmail.com 

Спеціальності, за якими на кафедрі викладаються дисципліни

Друга вища освіта

На кафедрі здійснюється підготовка студентів в рамках спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньою програмою “Якість, стандартизація та сертифікація” освітнього рівня “Магістр” на денній, вечірній та заочній формах навчання з присудженням у дипломі кваліфікації «Магістр з управління якістю»

Навчальні дисципліни, що забезпечуються кафедрою за освітньою програмою «Якість, стандартизація та сертифікація»:

 • Атестація та сертифікація персоналу – д. фармац. н., проф. Крутських Т. В., к. фармац. н., доц. Зборовська Т. В.
 • Аудит систем управління якістю – д. фармац. н., доц. Лебединець В. О., д. фармац. н., проф. Підпружников Ю. В.
 • Забезпечення якості лікарських засобів – к. фармац. н., доц. Казакова В. С.
 • Методологія, методи і засоби управління якістю – к. фармац. н., доц. Губін Ю. І.
 • Основи екологічного менеджменту – к. фармац. н., доц. Губін Ю. І.
 • Основи належної виробничої практики (GMP) – к. фармац. н., доц. Губін Ю. І.
 • Процесно-орієнтований менеджмент – к. фармац. н., доц. Зборовська Т. В.
 • Сертифікація та підтвердження відповідності – к. фармац. н., доц. Ромелашвілі О. С.
 • Стандартизація в сфері якості – к. фармац. н., доц. Ромелашвілі О. С.
 • Системи управління якістю – д. фармац. н., доц. Лебединець В. О., д.фармац.н., проф. Підпружников Ю. В.
 • Управління персоналом – к. фармац. н., доц. Зборовська Т. В.
 • Управління якістю технологічних процесів – д. фармац. н., доц. Лебединець В. О.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі для студентів інших спеціальностей:

 • Належні практики у фармації (“Фармація”) – д. фармац. н., доц. Лебединець В. О., к. фармац. н.,  доц. Ткаченко О. В.,
  к. фармац. н., доц. Губін Ю. І., к. фармац.
  н., доц. Зборовська Т. В., к. фармац. н., ас. Шитєєва Т. О.
 • Системи якості у фармації – д. фармац. н., доц. Лебединець В. О., к. фармац. н.,  доц. Ткаченко О. В.
 • Державна система забезпечення якості лікарських засобів (“Фармація”) – к. фармац. н., доц. Зборовська Т. В.
 • Управління персоналом (“Біотехнологія”, “Промислова біотехнологія”, “Фармацевтична біотехнологія”)
  д. фармац. н., проф. Крутських Т. В., к. фармац. н., доц. Зборовська Т. В.
 • Стандартизація фармацевтичної продукції (“ТФП”) – к. фармац. н., доц. Ромелашвілі О. С.
 • Управління якістю (“ТПКЗ”) – к. фармац. н., доц. Казакова В. С.

Науково-дослідна робота

Науково-практичні заходи

Студентське наукове товариство

Профорієнтаційна та виховна робота

План діяльності кафедри на 2017/2018 навчальний рік

Підвищення кваліфікації

Протягом 2016/2017 навчального року викладачі кафедри пройшли підвищення кваліфікації:

Завідувач кафедри Лебединець В. О., доценти кафедри Ромелашвілі О. С. та Зборовська Т. В. пройшли цикл підвищення кваліфікації «Сучасні аспекти виробництва, валідації та контролю якості ліків на фармацевтичних підприємствах» у період з 28.03.2017 по 27.04.2017 у ІПКСФ, НФаУ.

Завідувач кафедри Лебединець В. О. взяв участь у семінарі-практикумі «Перехід системи менеджменту якості на версію стандарту ISO 9001:2015, Проведення внутрішніх аудитів згідно ISO 19011:2011, ISO 9001:2015 та Настанови СТ-Н МОЗУ 42 4.0:2016 «Лікарські засоби. Належна виробнича практика»» (06.02-09.02.2017) на базі АТ “Лекхім-Харків”, м. Харків.

Доц. Ромелашвілі О.С. взяла участь у семінарах “Шлях до ЄС: крок за кроком” (Національний орган стандартизації ДП “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” Інституту підготовки фахівців, 01.03.2017) та “Державне регулювання безпечності нехарчової продукції. Оцінка відповідності – як надійний інструмент захисту від небезпечної продукції. Охорона праці і промислова безпека на підприємстві” (ДП «Укрметртестстандарт», 22.06.2017), а також пройшла курси підвищення кваліфікації за програмою “Інформаційні та комунікативні технології дистанційного навчання: е-тьютор” (Університет економіки та права КРОК, м. Київ, у період з 30.03.2017 по 15.06.2017 р.).

Доц. Ткаченко О. В. завершила цикл підвищення кваліфікації “Школа професійного майстерності викладача НФаУ” (з 07.02.2017 по 20.06.2017).

Доц. Зборовська Т. В. пройшла навчання у “Школі методиста НФаУ” (28.03.2017 – 27.04.2017).

 Суспільне визнання

Протягом 2016/2017 навчального року викладачі кафедри отримали наступні подяки та нагороди:

 1. Подяка МОЗ України «За вагомі досягнення у професійній діяльності та сумлінну працю» (Наказ МОЗ від 27.07.2016 р. №166 Кн) – завідувач кафедри Лебединець В. О.
 2. Подяка НФаУ “За плідну співпрацю та допомогу при підготовці та організації VIII Національного з’їзду фармацевтів України” (вересень 2016 р.) – колектив кафедри.
 3. Подяка НФаУ “За значний внесок у професійне становлення майбутніх фахівців та підготовку роботи до участі в XXIV Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів “Актуальні питання створення нових лікарських засобів”, НФаУ, Харків, 20-21 квітня 2017 р. – завідувач кафедри Лебединець В. О., доценти Зборовська Т. В., Губін Ю. І., Ткаченко О. В., Ромелашвілі О. С.
 4. Почесна грамота НФаУ “За багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок, у справу підготовки фахівців фармації України, відданість справі, активну життєву позицію та з нагоди 15-ти річного ювілею кафедри управління якістю”, НФаУ, Харків, 19 травня 2017 р. – всі співробітники кафедри.
 5. Почесна грамота НФаУ “За активну участь у підготовці до наглядового аудиту органами сертифікації, успішне його проходження та підтвердження дії сертифікату системи управління якістю НФаУ відповідно вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008” – завідувач кафедри Лебединець В.  О.

 

 

Print Friendly, PDF & Email