slide 7 Наш Університет восени!
slide 2 Наші випускники!
slide 3 Участь в VIII Національному з’їзді фармацевтів України
slide 4 З нами вчитися легко!
slide 5 З нами вчитися легко!

“Якість як краса: приваблює всіх.

Якість як талант: або є, або ні.

Якість як гроші: бажають усі”

Ми вчимо створювати якість!

У складі кафедрі працює 2 професора, 5 доцентів та 2 асистента (3 доктора наук, 6 кандидатів наук).

100 % викладачів кафедри мають науковий ступінь, 80 % мають наукове звання.

Всі викладачі мають відповідну фахову кваліфікацію за напрямом дисциплін, що викладають.

Доценти, задіяні до викладання основних профільних дисциплін освітньої програми “Якість, стандартизація та сертифікація”, мають відповідні свідоцтва й сертифікати (зокрема, сертифікати Європейської організації з якості (EOQ – European Organization for Quality, Німецького товариства з сертифікації систем менеджменту DQS, УкрНДНЦ та інших організацій), що підтверджує компетентність співробітників і дозволяє професійно займатися аудитами систем менеджменту та практичною консалтинговою діяльністю.
Кафедра відноситься до фармацевтичного факультету № 3 і входить до профільного блоку з економіко-управлінських дисциплін.

Адреса розташування кафедри: Україна, м. Харків, 61168, вул. Валентинівська, 4, навчально-виробничий корпус, к. №2.

Тел.: (+380572) 68-56-71, 097 330-33-22

Web-адреса сайту кафедри: http://quality.nuph.edu.ua/

(неофіційний довідковий сайт – http://quality.ucoz.ru)

e-mail: quality@nuph.edu.ua, quality_kharkov@ukr.net

Завідувач кафедри:

Лебединець Вячеслав Олександрович, доктор фармацевтичних наук, доцент

Тел.: (+380572) 68-56-71, 097 330-33-22

e-mail: quality@nuph.edu.ua

Завуч кафедри:

Ромелашвілі Олена Сергіївна, кандидат фармацевтичних наук, доцент

e-mail: quality@nuph.edu.ua, osromelashvili@gmail.com

Методист кафедри:

Ткаченко Олена Валентинівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент

e-mail: quality@nuph.edu.ua

Спеціальності, за якими на кафедрі викладаються дисципліни

Друга вища освіта

На кафедрі здійснюється підготовка студентів в рамках спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньою програмою “Якість, стандартизація та сертифікація” освітнього рівня “Магістр” на денній, вечірній та заочній формах навчання з присудженням у дипломі кваліфікації «Магістр з управління якістю»

Навчальні дисципліни, що забезпечуються кафедрою за освітньою програмою «Якість, стандартизація та сертифікація»:

 • Аудит систем управління якістю – д. фармац. н., доц. Лебединець В. О., д. фармац. н., проф. Підпружников Ю. В.
 • Експертиза якості продукції – к. фармац. н., доц. Зборовська Т. В.
 • Інтегровані системи управління – д. фармац. н., доц. Лебединець В. О., к. фармац. н., доц. Губін Ю. І., к. фармац. н., доц. Ромелашвілі О. С., к. фармац. н., доц. Зборовська Т. В.
 • Методологія, методи та засоби управління якістю – к. фармац. н., доц. Губін Ю. І.
 • Основи екологічного менеджменту – к. фармац. н., доц. Губін Ю. І.
 • Основи метрологічної діяльності – д. фармац. н., доц. Лебединець В. О., д. фармац. н., проф. Підпружников Ю. В.
 • Основи Належної виробничої практики (GMP) – к. фармац. н., доц. Губін Ю. І.
 • Сертифікація та підтвердження відповідності – к. фармац. н., доц. Ромелашвілі О. С.
 • Системи управління якістю – д. фармац. н., доц. Лебединець В. О., д. фармац. н., проф. Підпружников Ю. В.
 • Стандартизація у сфері якості – к. фармац. н., доц. Ромелашвілі О. С.
 • Управління людськими ресурсами – к. фармац. н., доц. Зборовська Т. В.
 • Управління якістю технологічних процесів – д. фармац. н., доц. Лебединець В. О., д. фармац. н., проф. Підпружников Ю. В.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі для студентів інших спеціальностей:

 • Належні практики у фармації (“Фармація”) – д. фармац. н., доц. Лебединець В. О., к. фармац. н.,  доц. Ткаченко О. В., к. фармац. н., доц. Губін Ю. І., к. фармац. н., доц. Зборовська Т. В., к. фармац. н., ас. Шитєєва Т. О.
 • Системи якості у фармації – д. фармац. н., доц. Лебединець В. О., к. фармац. н.,  доц. Ткаченко О. В.
 • Державна система забезпечення якості лікарських засобів (“Фармація”) – к. фармац. н., доц. Зборовська Т. В.
 • Управління персоналом (“Біотехнологія”, “Промислова біотехнологія”, “Фармацевтична біотехнологія”) – к. фармац. н., доц. Зборовська Т. В.
 • Управління якістю (“ТПКЗ”) – к. фармац. н., доц. Казакова В. С.

Науково-дослідна робота

Науково-практичні заходи

Студентське наукове товариство

Профорієнтаційна та виховна робота

План діяльності кафедри на 2018/2019 навчальний рік

 

 

Print Friendly, PDF & Email