Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти управління якістю технологічних процесів

Тема 1 Основні поняття та визначення у сфері управління виробничими процесами. Класифікація виробничих процесів.

Тема 2 Поняття процесу, операції, функції. Види технологічних процесів. Визначення термінів “процес” та “робота”. Поточне й серійне виробництво.

Тема 3 Документальне забезпечення виробничих процесів. Види типових документів, що застосовуються для регламентації технологічних процесів.

Тема 4 Сучасні уявлення про управління технологічними процесами. Принцип управління “за зворотним зв’язком”. Поняття гомеостату.

Тема 5 Мінливість (варіативність) процесів. Варіативність технологічних процесів як причина дефектів продукції та інших невідповідностей.

Тема 6 Класифікація причин варіативності процесів (особливі й звичайні причини). Визначення причинно-наслідкових зав’язків при проведенні аналізу функціонування технологічних процесів.

Тема 7 Статистичні показники якості технологічного процесу. Методи вимірювання та підходи до аналізування рівня варіативності технологічних процесів.

Тема 8 Огляд простих статистичних інструментів аналізу процесів. Листки збору даних, гістограми, стратифікація даних.

Тема 9 Огляд простих статистичних інструментів аналізу процесів. Діаграми Ісікави, діаграми Парето, контрольні карти (карти Шухарта), діаграми розкиду (розсіювання) цільових показників процесів.

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти контролю та забезпечення якості технологічних процесів.

Тема 10 Підходи до визначення статистичних характеристик розсіювання значень контрольованих параметрів технологічних процесів.

Тема 11 Відтворюваність та придатність (спроможність, настроєність) процесів. Індекси Ср та Срк.

Тема 12 Концепція “6 Сигм”. Налагодження виробничого ланцюга з мінімальною варіативністю процесів для забезпечення відтворюваності показників продукту.

Тема 13 Оцінювання й аналіз ризиків для якості продукції з позицій оцінки варіативності процесів її виробництва.

Тема 14 Застосування різних методів оцінки ризиків для якості продукції в межах процесів виробництва. Побудова “дерева” відмов.

Тема 15 Контрольні карти Шухарта як інструмент моніторингу варіативності технологічних процесів. Побудова контрольних карт середніх значень цільових 8 Робоча програма з дисципліни “Управління якістю технологічних процесів” параметрів та карт розмаху варіювання.

Тема 16 Поняття валідації технологічних процесів. Етапи валідації та їх документальний супровід.

Тема 17 Організація валідаційних робіт на прикладі фармацевтичного виробничого підприємства.

Тема 18 Режим виробництва “випуск за параметрами” – прогресивна ідеологія організації виробництва продукції.

Лекційний матеріал доступний за посиланням (вхід за паролем).


Запитання, що виносяться на екзамен


 

Print Friendly, PDF & Email