Змістовий модуль 1. Основи проведення експертизи якості продукції.

Тема 1. Загальні відомості про експертизу якості продукції.

Основні терміни та визначення: суть терміну «експертиза», вивчення понять «якість» та «безпека» товару. Відмінність експертизи продукції від контролю якості продукції. Значення якості товару в сучасних умовах.

Тема 2. Безпека та якість товарів, значення і вимоги.

Основні законодавчі та нормативні акти відносно експертизи якості та безпеки продукції. Сутність контролю. Види і методи контролю. Відповідальність виробника за безпеку продукції. Класифікація і характеристика груп показників якості продукції. Суть оцінки та контролю за якістю. Характеристика факторів формування безпеки продукції. Характеристика факторів безпеки при збережені продукції.

Тема 3. Експертиза якості продукції в Україні.

Основоположні нормативно-правові документи щодо порядку проведення товарів. Основні права, цілі та завдання торгово-промислової палати. Види нормативно-технічної документації на товари. Підстави для проведення експертизи.

Тема 4. Організація проведення експертизи якості продукції.

Види товарознавчої експертизи. Методи товарознавчої експертизи. Підготовчий, основний та заключний етапи експертизи якості продукції. Товаросупровідні документи на товар. Сутність та особливості проведення експертизи якості непродовольчих товарів. Сутність та особливості проведення експертизи кількості та комплектності непродовольчих товарів. Порядок відбору зразків.

Тема 5. Особливості проведення різних видів експертиз.

Особливості проведення документальної та комплексної експертизи товарів. Аспекти експертизи якості нових товарів.

Тема 6. Ідентифікація товарів і види їх підробок. Функції процесу ідентифікації товарів.

Поняття ідентифікації. Види ідентифікації. Функції ідентифікації. Засоби та критерії ідентифікації.

Тема 7. Види фальсифікації товарів та методи боротьби з ними.

Поняття та об’єкти фальсифікації. Види фальсифікації та їх характеристика. Роль сертифікації у боротьбі з фальсифікацією. Законодавче підґрунтя регулювання належної якості та безпечності харчових продуктів. Відповідальність виробників та продавців за забезпечення належної якості.

Лекційний матеріал доступний за посиланням (вхід за паролем).


Перелік теоретичних питань для поточного контролю та підсумкового модульного контролю


 

Print Friendly, PDF & Email