Теми з дисципліни

Змістовий модуль 1. Основи менеджменту персоналу. Кадрова робота.

Тема 1. Загальний вступ до курсу «Управління людськими ресурсами». Генезис управління персоналом.

Тема 2. Управління персоналом в системі менеджменту організації. Нормативно-правова база управління персоналом.

Тема 3. Служби персоналу. Регламентація процесу управління людськими ресурсами в організації.

Тема 4. Кадрове планування в організації.

Тема 5. Організація кадрової роботи.

Змістовий модуль № 2. Мотиваційні та психологічні аспекти менеджменту персоналу.

Тема 6. Трудова адаптація. Планування ділової кар’єри.

Тема 7. Признаки та види трудового колективу. Організаційна культура.

Тема 8. Атестація персоналу.

Тема 9. Організація та цілі навчання персоналу в системі управління якістю.

Тема 10. Мотивація трудової діяльності.

Тема 11. Управління конфліктною ситуацією.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка спеціалістів з управління якістю, які володіють значним обсягом теоретичних та практичних знань відносно сучасних тенденцій управління людськими ресурсами, можуть обрати й застосовувати відповідні підходи до комплектування кадрів і методів відбору персоналу та моделювання професійної, соціальної та виховної діяльності персоналу, здатні виконувати інші завдання в сфері кадрової роботи.

Основними завданнями навчальної дисципліни «Управління людськими ресурсами» є:

 • формування системних знань стосовно сучасної системи управління персоналом підприємства;
 • обґрунтовування методологічних підходів до управління людськими ресурсами;
 • формування та аналізування кадрової політики підприємства;
 • управління соціальним розвитком трудового колективу;
 • застосування сучасних методів планування потреб у персоналі;
 • організація робіт щодо набору та руху кадрів у конкретних умовах;
 • ведення обліку особистого фактору при кадрових призначеннях та переміщеннях;
 • формування трудового колективу відповідно до стилів керівництва;
 • визначення підходів до навчання та мотивації персоналу на підприємстві;
 • формування навичок управління конфліктними ситуаціями в колективі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен

знати:

 • терміни та визначення в системі менеджменту персоналу;
 • нормативно-правову базу щодо управління персоналом організації;
 • стратегії управління персоналом та сучасні тенденції розвитку системи управління персоналом;
 • підходи до комплектування кадрів та методи відбору персоналу;
 • кадрові стратегії організації;
 • підходи, які дозволять мінімізувати помилки при наймі та плануванні кар’єри робітників,
 • прийоми моделювання та управління діловою кар’єрою;
 • особливості колективу при формуванні організаційної культури;
 • методи атестації персоналу;
 • процес організації навчання персоналу;
 • характеристику: лідерства та форми влади; підлеглих та їх основних типів;
 • поведінкові моделі Маслоу, Херцбергу, Мак Грегору та ін.;
 • методи практики заохочень (мотивація, стимулювання, дисциплінарні бесіди, ін.);
 • види та підходи до управління конфліктами на підприємстві.

вміти:

 • розраховувати оптимальну кількість працівників організації;
 • документально забезпечувати процес управління персоналом;
 • використовувати сучасні методи відбору та атестації кадрів;
 • володіти підходами до визначення потреб у навчанні та методами навчання персоналу;
 • демонструвати прийоми моделювання та управління діловою кар’єрою;
 • визначати вплив складових особистого фактору робітника при формуванні трудового колективу;
 • розробляти систему матеріальної та нематеріальної мотивації персоналу;
 • здійснювати аналіз майбутніх потреб, що обумовлюють необхідність та основні напрями розвитку персоналу;
 • використовувати особливості колективу при формуванні організаційної культури;
 • визначати види конфліктів та застосовувати методи їх вирішення.

 володіти:

 • методами: розрахунку чисельності персоналу в організації.
 • технологіями: мотивації персоналу, управління конфліктними ситуаціями.

Лекційний матеріал доступний за посиланням (вхід за паролем)

Print Friendly, PDF & Email

Сподобалася стаття? - Розкажіть про неї друзям в соц мережах!
Share on Google+

Комментарии закрыты.