Теми з дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні та прикладні аспекти розробки й реалізації програми аудитів систем управління якістю.

Тема 1. Загальний вступ до курсу “Аудит систем управління якістю”.

Пояснення ролі та значення дисципліни в підготовці студентів за спеціальністю “Якість, стандартизація та сертифікація”. Роль аудитів у функціонуванні систем управління якістю (СУЯ). Основні терміни та визначення.

Тема 2. Класифікація аудитів за видами (аудити постачальників, сертифікаційні та наглядові аудити незалежними органами, внутрішні аудити).

Тема 3. Огляд вимог стандарту ISO 9001 щодо внутрішніх аудитів СУЯ.

Застосування внутрішніх аудитів як механізму діагностики й аналізування СУЯ для підтримки її функціонування та постійного розвитку й удосконалення.

Тема 4. Специфіка проведення внутрішніх аудитів в організаціях, побудованих за принципом процесного і функціонального підходів. Переваги методології проведення аудитів, орієнтованих на процеси.

Тема 5. Організаційні аспекти внутрішніх аудитів СУЯ.

Огляд положень стандарту ISO 19011 щодо управління програмами аудитів. Застосування інструментів аналізу ризиків для якості для визначення об’єктів та обсягів аудитів.

Тема 6. Організаційні аспекти внутрішніх аудитів СУЯ.

Формування програми внутрішніх аудитів із застосування засобів проектного менеджменту. Підходи до складання плану-графіку проведення внутрішнього аудиту.

Тема 7. Організаційні аспекти внутрішніх аудитів СУЯ.

Розробка опитувальних листів (чек-листів) аудитора. Варіанти підходів до складання чек-листів.

Тема 8. Організаційні аспекти внутрішніх аудитів. Розробка форм протоколів проведення аудиту. Призначення вступної та заключної наради. Формулювання та реєстрація виявлених невідповідностей і рекомендацій для поліпшення.

Тема 9. Організаційні аспекти внутрішніх аудитів. Складання звітів за результатами аудиту. Ініціація аудиторами розробки коригувальних і запобіжних дій для усунення причин виявлених чи можливих невідповідностей.

Змістовий модуль 2. Вимоги до компетентності аудиторів систем управління якістю. Шляхи удосконалення процесу аудиту.

Тема 10. Огляд вимог стандарту ISO 17021 до діяльності органів сертифікації СУЯ.

Етапи організації і проведення діагностичних, сертифікаційних та наглядових аудитів систем управління якістю.

Тема 11. Аналіз функцій членів аудиторських груп (головного аудитора, аудитора, експерта, аудитора-стажиста).

Огляд рекомендацій стандарту ISO 19011 щодо компетентності аудиторів систем управління якістю.

Тема 12. Формування обсягу робіт шатних та позаштатних аудиторів при впровадженні, підтримці та удосконаленні функціонування СУЯ організації.

Тема 13. Психологічні аспекти проведення аудитів. Принципи професійного здійснення аудиту. “Кодекс аудитора”. Правила налагодження взаємовигідного спілкування з персоналом організації, що підлягає аудиту.

Тема 14. Методи оцінки рівня підготовки аудиторів.

Складання ситуаційних задач, тестів та ділових ігор, що доцільно застосовувати для підготовки й діагностики знань аудиторів. Атестація аудиторів.

Тема 15. Розробка заходів навчання і практичної підготовки внутрішніх аудиторів на підприємстві.

Формування програм і методичного забезпечення для навчання аудиторів.

Тема 16. Встановлення показників і критеріїв результативності процесу внутрішнього аудиту.

Виявлення невідповідностей та “слабких місць” у процесі аудиту з метою його удосконалення і підвищення результативності.

Тема 17. Інноваційні концепції організації ефективного аудиту (“аудиту у часі” (in-timeaudit); аудиту, орієнтованого на процеси СУЯ; аудиту, орієнтованого на простежування випадково вибраних об’єктів та інші).

Тема 18. Специфіка ризик-орієнтованих аудитів. Визначення ризиків у процесі аудиту. Розробка документованої процедури процесу внутрішнього аудиту на основі вивчення ризиків.

Лекційний матеріал доступний за посиланням (вхід за паролем).

Print Friendly, PDF & Email

Сподобалася стаття? - Розкажіть про неї друзям в соц мережах!
Share on Google+

Комментарии закрыты.