Тема 1. Вступ до предмету “Методологія, методи та засоби управління якістю”. Основні поняття та визначення в сфері якості. Нормативно-правова та законодавча база з питань якості. Особливості розвитку вітчизняного та зарубіжного управління якістю.

Вступ до предмету “Методологія, методи та засоби управління якістю”. Основні поняття та визначення в сфері якості. Нормативно-правова та законодавча база з питань якості. Особливості розвитку вітчизняного та зарубіжного управління якістю.

Тема 2. Сім принципів менеджменту якості.

Розгляд семи принципів менеджменту якості +один. Ефективність втілення семи принципів, сім принципів у стандартах. Загальні принципи управління якістю. Місце якості у вартості продукції. Роль якості у конкурентній боротьбі.

Тема 3. Інструменти якості.

Інструменти контролю якості. Інструменти управління якістю. Інструменти аналізу якості. Інструменти проектування якості.

Тема 4. Евристичні інструменти управління якістю.

Психологія творчої думки. Вибір інструментів управління якістю. Мозковий штурм. Морфологічний аналіз. Метод синектики, штурм розносом.

Тема 5. Логічні інструменти управління якістю.

Функціонально-вартісний аналіз. Теорія вирішення винахідницьких задач. Алгоритм вирішення винахідницьких задач. Метод контрольних питань.

Тема 6. Методи управління якістю.

“Безперервне поліпшення” (метод Кайзен). “Точно в строк” (метод Канбан). “Загальне управління продуктивністю”.

Тема 7. Сучасні концепції управління якістю. Аналіз ризиків для якості.

Загальні поняття ризиків. Роль ризик-менеджменту як інструменту управління якістю. Стандарти щодо управління ризиками для якості.

Тема 8. Комплексні інструменти і методології поліпшення якості.

SWOT- аналіз. FMEA- методологія. Методологія “Шість сигм”. Бенчмаркінг. Реінжинирінг бізнес-процесів і організацій. Методи Тагуті, Система “Економне виробництво”.

Тема 9. Витрати на якість продукції, процесів та послуг.

Попередження-оцінка-відмови (PAF).

Тема 10. Методи поліпшення якості.

Розгортання функції якості. Профіль якості. Ключові елементи та інструменті QFD. TQM – історія та філософія, механізми TQM, фундаментальні характеристики. 14 принципів Едварда Демінга. Модель TQM підприємства.

Лекційний матеріал доступний за посиланням (вхід за паролем).

Print Friendly, PDF & Email