Тема 1. Глобальні екологічні проблеми та їх роль у сучасних економічних та політичних тенденціях.

Сучасні тенденції розвитку суспільства, глобалізація та проблеми, пов’язані з навколишнім середовищем. Антропогенний вплив на навколишнє середовище. Проблема хімічного забруднення. Загальні тенденції впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я людини. Декларація про навколишнє середовище, концепція сталого розвитку.

Тема 2. Екологія: історія розвитку та сучасний стан.

Екологія як наука, об’єкт та предмет екології, терміни в екології та особливості ії перекладу українською. Міждисциплінарний підхід. Нові наукові напрямки, що пов’язані з екологією. Головні екологічні організації в світі, Європі, Україні. Головні міжнародні документи, які стосуються захисту зовнішнього середовища: міжнародні конвенції та програми. Особливості національного екологічного законодавства. Міжнародні екологічні стандарти.

Тема 3. Взаємодія живих організмів із навколишнім середовищем. Вчення про біосферу. Теорії еволюції біосфери. Екосистеми, біогеохімічні цикли.

Організація та функціонування екологічних систем. Біосфера, вчення Вернадського про біосферу.

Тема 4. Екологічний менеджмент та система стандартів ISO серії 14000.

Екосистеми, біогеохімічні цикли. Екологічний менеджмент, історія розвитку.

Тема 5. Структура документації СЕМ. Екологічна політика та програма підприємства

Висновки Римського клубу (Дж. Форрестер, Д. Медоуз) та концепція сталого розвитку.

Тема 6. Правове регулювання екологічних відносин. Екологічна безпека.

Тема 7. Визначення суттєвих екологічних аспектів на промисловому підприємстві. Методи визначення критеріїв значності аспектів.

Екологічний аспект, процедура ідентифікації значимих екологічних аспектів. Процеси організації, що розглядаються для визначення екологічних аспектів. Критерії і методи визначення значимих екологічних аспектів.

Тема 8. Порядок проведення робіт з оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС).

Документи. Витрати на впровадження СЕМз ОВНС. Екологічна політика, система та стратегії безпеки підприємства.

Тема 9. Маркування, як повідомлення про існуючі небезпеки для навколишнього середовища.

Формування механізму управління екологічною безпекою підприємства(GHS). Екологічне маркування щодо екологічних аспектів продукції (ISO 14020). Складання звіту про проведення ОВНС.

Тема 10. Методологія «життєвого циклу» у контексті впливу на довкілля.

Оцінка екологічного впливу продукції на всіх стадіях життєвого циклу. Серія стандартів ISO 14040. Підходи нової редакції ISO 14040:2015. Правила проведення досліджень життєвого циклу. Особливості життєвого циклу фармацевтичної продукції. Міжнародний підхід до оцінки впливу фармацевтичного забруднення на довкілля. Визначення екологічного впливу продукції і послуг за методологією «Життєвого циклу». Екологізація економіки.

Лекційний матеріал доступний за посиланням (вхід за паролем).

Print Friendly, PDF & Email