МОДУЛЬ 1.

Содержательный модуль 1. Основы технического регулирования

Тема 1. Роль и значение системы технического регулирования

Тема 2. Гармонизация системы технического регулирования в Украине с требованиями ЕС

Полезные ссылки

Урядовий портал. Європейська інтеграція

Євроінтеграційний портал

Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом

Міністерство закордонних справ України. Угода про асоціацію між Україною та ЄС

Національний інститут стратегічних досліджень

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Тема 3. Международные соглашения и законодательная нормативная база в системе технического регулирования

Полезные ссылки

Всесвітня організація торгівлі

Організації Економічного співробітництва та розвитку

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Тема 4. Характеристика и основные направления деятельности международных и региональных организаций по стандартизации

Полезные ссылки

Міжнародна організація зі стандартизації (International Organization for Standardization, ISO

Міжнародна електротехнічна комісія  (International Electrotechnical Commission, IEC/CEI )

Європейський комітет зі стандартизації  (European Committee for Standardization, CEN)

Європейський комітет зі стандартизації в галузі електротехніки та електроніки (European Committee for Electrotechnical Standardization,  CENELEC)

Європейський інститут по стандартизації в галузі телекомунікацій (European Telecommunications Standards Institute, ETSI)

Міжнародний союз електрозв’язку (International Telecommunication Union, ITU)

Harmonised standards (European Commission)

Содержательный модуль 2.

Основные положения и принципы деятельности Национальной системы стандартизации в Украине

Тема 5. Организация работ по стандартизации в Украине

Полезные ссылки

Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України

Українське Агентство Стандартизації 

Комунікативна платформа з технічного регулювання в Україні 

Закон України “Про стандартизацію”

Закон України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” 

ДСТУ 1.1:2015 (ISO/IEC Guide 2:2004, MOD) Національний стандарт України. Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів (для навчальних цілей)

Тема 6. Виды и категории нормативных документов в Украине

Полезные ссылки

ДСТУ 1.2:2015 Національний стандарт України. Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації (для навчальних цілей) 

Тема 7. Стандарты – понятие, цели, назначение, объекты, порядок принятия и разработки

Полезные ссылки

ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів (для навчальних цілей)

Тема 8. Методы принятия международных и региональных стандартов как национальных

Полезные ссылки

ДСТУ 1.7:2015 (ISO/IEC Guide 21-1:2005, NEQ;) Національний стандарт України. Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів (для навчальних цілей)


Материалы для самостоятельной работы


Справочные материалы и примеры документов


 

 
Print Friendly, PDF & Email