МОДУЛЬ 1.

Змістовий модуль 1. Основи технічного регулювання

Тема 1. Роль та значення системи технічного регулювання

Тема 2. Гармонізація системи технічного регулювання в Україні до вимог ЄС

Корисні посилання   

Урядовий портал. Європейська інтеграція

Євроінтеграційний портал

Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом

Міністерство закордонних справ України. Угода про асоціацію між Україною та ЄС

Національний інститут стратегічних досліджень

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Тема 3. Міжнародні угоди та законодавча-нормативна база в системі технічного регулювання

Корисні посилання   

Всесвітня організація торгівлі

Організації Економічного співробітництва та розвитку

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Тема 4. Характеристика та основні напрями діяльності міжнародних та регіональних організацій зі стандартизації

Корисні посилання   

Міжнародна організація зі стандартизації (International Organization for Standardization, ISO

Міжнародна електротехнічна комісія  (International Electrotechnical Commission, IEC/CEI )

Європейський комітет зі стандартизації  (European Committee for Standardization, CEN)

Європейський комітет зі стандартизації в галузі електротехніки та електроніки (European Committee for Electrotechnical Standardization,  CENELEC)

Європейський інститут по стандартизації в галузі телекомунікацій (European Telecommunications Standards Institute, ETSI)

Міжнародний союз електрозв’язку (International Telecommunication Union, ITU)

Harmonised standards (European Commission)

Змістовий модуль 2.

Основні положення та принципи діяльності Національної системи стандартизації в Україні

Тема 5. Організація робіт із стандартизації в Україні

Корисні посилання   

Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України

Українське Агентство Стандартизації 

Комунікативна платформа з технічного регулювання в Україні 

Закон України “Про стандартизацію”

Закон України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” 

ДСТУ 1.1:2015 (ISO/IEC Guide 2:2004, MOD) Національний стандарт України. Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів (для навчальних цілей)

Тема 6. Види та категорії нормативних документів в Україні

Корисні посилання   

ДСТУ 1.2:2015 Національний стандарт України. Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації (для навчальних цілей) 

Тема 7. Стандарти – поняття, цілі, призначення, об’єкти, порядок прийняття та розробки

Корисні посилання   

ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів (для навчальних цілей)

Тема 8. Методи прийняття міжнародних та регіональних стандартів як національних

Корисні посилання

ДСТУ 1.7:2015 (ISO/IEC Guide 21-1:2005, NEQ;) Національний стандарт України. Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів (для навчальних цілей)


Матеріали для самостійної роботи


Довідкові матеріали та приклади документів


 

Print Friendly, PDF & Email