На кафедрі управління та забезпечення кості у фармації 04.06.2024 року було проведено засідання групи забезпечення ОП ЯСС

На кафедрі управління та забезпечення кості у фармації 04.06.2024 року було проведено засідання групи забезпечення ОП ЯСС. На засіданні були присутні викладачі: випускаючої кафедри управління та забезпечення якості у фармації, кафедри соціальної фармації, кафедри фармацевтичного менеджменту та маркетингу, кафедри фундаментальних та суспільно-гуманітарних наук.

На засіданні розглянуті та обговорені пропозиції стейкхолдерів: роботодавців, здобувачів та випускників та внесено до каталогу вибіркових освітніх компонентів: ВК «Тимбілдінг», «Паблік рилейшнз», а також перенесено до основних компонент ОК «Системи менеджменту безперервності бізнесу».

Також, були розглянуто та затверджено план заходів щодо наданих рекомендації експертною групою та галузевою експертною радою НАЗЯВО під час акредитації освітньої програми «Якість, стандартизація та сертифікація».

. На засіданні були присутні викладачі: випускаючої кафедри управління та забезпечення якості у фармації, кафедри соціальної фармації, кафедри фармацевтичного менеджменту та маркетингу, кафедри фундаментальних та суспільно-гуманітарних наук.

На засіданні розглянуті та обговорені пропозиції стейкхолдерів: роботодавців, здобувачів та випускників та внесено до каталогу вибіркових освітніх компонентів: ВК «Тимбілдінг», «Паблік рилейшнз», а також перенесено до основних компонент ОК «Системи менеджменту безперервності бізнесу».

Також, були розглянуто та затверджено план заходів щодо наданих рекомендації експертною групою та галузевою експертною радою НАЗЯВО під час акредитації освітньої програми «Якість, стандартизація та сертифікація».

На кафедрі управління та забезпечення кості у фармації 04.06.2024 року було проведено засідання групи забезпечення ОП ЯСС На кафедрі управління та забезпечення кості у фармації 04.06.2024 року було проведено засідання групи забезпечення ОП ЯСС На кафедрі управління та забезпечення кості у фармації 04.06.2024 року було проведено засідання групи забезпечення ОП ЯСС

Print Friendly, PDF & Email