Навчально-методична література

Співробітниками кафедри розроблені наступні методичні видання:

Навчальні посібники

 

  1. Належні практики у фармації : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. О. Лебединець, О. В. Ткаченко, Ю. І. Губін та ін. — Харків : НФаУ, Золоті сторінки, 2017. — 296 с.
  2. Посилкіна О. В. Соціальна відповідальність : навч. посіб. : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей / О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2019. – 152 с.
  3. Посилкіна О. В. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. : збірник тестових завдань: навчальний посібник/ О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко.  – Х.: НФаУ, 2019. – 122 с.
  4. Посилкіна О. В. Соціально-економічна безпека : навч. посіб. : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей / О.В. Посилкіна, Ю. С. Братішко.– Х.: НФаУ, 2019. – 143 с.
  5. Посилкіна О. В. Промислова екологія: навчальний посібник / О. В. Посилкіна, Я. Г. Онищенко. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2019. – 162 с.
  6. Посилкіна О. В. Проектування логістичних систем: навчальний посібник / О. В. Посилкіна, Я.М. Деренська. – Х. : НФаУ. – 2019. – 234 с.
  7. Посилкіна О. В. Оцінка та управління ризиками в наукових дослідженнях: навчальний посібник / О. В. Посилкіна, Я.М. Деренська, О. В. Літвінова.Х.: НФаУ. – 2019. – 205 с.
  8. Посилкіна, О. В. Аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. / О. В. Посилкіна, О. В. Козирєва, Я. М. Деренська. – Х. : НФаУ, 2019. – 424 с.
  9. Посилкіна, О. В. Економіка підприємства. Частина 1. : навч. посіб. / О. В. Посилкіна, К.С. Світлична, Г.В. Кубасова. – Х. : НФаУ, 2020. – 175 с.
  10. Посилкіна, О. В. Логістичний менеджмент : навч. посіб. / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва. – Х. : НФаУ, 2020. – 111 с.
  11. Посилкіна, О. В. Формування бізнес-моделі підприємства : навч. посіб. / О. В. Посилкіна, Г.В. Кубасова. – Х. : НФаУ, 2020. – 227 с.
  12. Посилкіна О. В. Економічне управління підприємством : навч. посіб. / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова, О. В. Гладкова. – Х. : НФаУ, 2020. – 281 c.
  13. Фінанси. Частина 2. Мікрорівень: навч. посіб. / О. В. Посилкіна, О. В. Гладкова. – Х. : НФаУ, 2020. – 147 с.
  14. Посилкіна О. В. Управління проєктами для здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОПП «УОЗФБ» : навч. посіб. / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська. – Х. : НФаУ, 2020. – 252 c.
  15. Посилкіна О. В. Стратегічне управління компанією для здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОПП «УОЗФБ» : навч. посіб. / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова, А. Г. Лісна, К.С Світлична. – Х. : НФаУ, 2020. – 218 c.
  16. Посилкіна О. В. Методологія наукових досліджень та інноваційний розвиток : навч. посіб. / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова, Ю.С. Братішко – Х. : НФаУ, 2020. – 220 с.
  17. Посилкіна О. В. Фінанси та інвестування : навч. посіб. / О. В. Посилкіна, О. В. Гладкова. – Х. : НФаУ, 2020. – 260 с.
  18. Коваленко, С. М. Концептуальні основи систем управління якістю. Основоположні принципи міжнародного стандарту ISO 9000:2000 : навч. посіб. / С. М. Коваленко, В. О. Лебединець, Св. М. Коваленко // Х. : НФаУ, Золоті сторінки, 2003. – 98 с.
  19. Лебединец В. А. Управление качеством : монография / В. А. Лебединец // Х. : НТМТ, 2016. – 274 с. 

 

Методичні рекомендації

 1. Посилкіна О. В. Інноваційний менеджмент. Методичні рекомендації до виконання аудиторної контрольної роботи для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Логістика» / О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко. – Х. : Вид-во НФаУ. – 2019. – 58 с.
 2. Посилкіна О. В. Інноваційний менеджмент. Методичні рекомендації до практичних робіт для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Логістика» / О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2019. – 75 с.
 3. Посилкіна О. В. Інноваційний менеджмент. Методичні рекомендації до самостійних робіт для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Логістика» / О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2019. – 47 с.
 4. Посилкіна О. В. Інноваційний менеджмент. Методичні рекомендації до семінарських робіт для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Логістика» / О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2019. – 20 с.
 5. Посилкіна О. В. Виробнича логістика. Методичні рекомендації до практичних робіт для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, Г.В. Кубасова. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2019. – 68 с.
 6. Посилкіна О. В. Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичного виробництва. Методичні рекомендації з підготовки до аудиторної контрольної роботи для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Технологія фармацевтичних препаратів» / О. В. Посилкіна, Г.В. Кубасова. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2019. – 52 с.
 7. Посилкіна О. В. Економіка підприємства. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, Г.В. Кубасова . – Х.: Вид-во НФаУ. – 2019. – 76 с.
 8. Посилкіна О. В. Економіка підприємства. Методичні рекомендації з підготовки до аудиторної контрольної роботи для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, Г.В. Кубасова. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2019. – 49 с.
 9. Посилкіна О. В. Конкурентоспроможність підприємства. Методичні рекомендації для семінарських занять для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання / О. В. Посилкіна, О.В. Козирєва. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2019. – 38 с.
 10. Посилкіна О. В. Фінанси підприємства та інвестування. Методичні рекомендації з проведення семінарських занять для здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОПП «Економіка підприємства» та «Маркетинг». Частина 1. Фінанси підприємства / О. В. Посилкіна, О.В. Гладкова. – Х.: НФаУ. – 2020. – 51 с.
 11. Посилкіна О. В. Економічна теорія. Методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів першої освіти, що навчаються за ОПП «Менеджмент» / О. В. Посилкіна, О.І. Баєва. – Х.: НФаУ. – 2020. – 28 с.
 12. Посилкіна О. В. Історія економіки та економічної думки. Методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів першої освіти, що навчаються за економічними спеціальностями / О. В. Посилкіна, О.І. Баєва. – Х.: НФаУ. – 2020. – 28 с.
 13. Посилкіна О. В. Методологія наукових досліджень та інноваційний розвиток. Методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОПП «Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом» / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова. – Х.: НФаУ. – 2020. – 23 с.
 14. Посилкіна О. В. Методологія наукових досліджень та інноваційний розвиток. Методичні рекомендації до практичних робіт для здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОПП «Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом» / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова. – Х.: НФаУ. – 2020. – 35 с.
 15. Посилкіна О. В. Методологія та сучасні технології наукових досліджень. Методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОПП «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, О.В. Літвінова, Л. Д. Забродська, Л. І. Безгінова. – Х.: НФаУ. – 2020. – 23 с.
 16. Посилкіна О. В. Управління ланцюгами поставок. Методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОПП «Логістика» / О. В. Посилкіна, В.Г. Котлярова. – Х.: НФаУ. – 2020. – 23 с.
 17. Посилкіна О. В. Управління витратами. Методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів першого рівня, що навчаються за ОПП «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, В.Г. Котлярова. – Х.: НФаУ. – 2020. – 19 с.
 18. Посилкіна О. В. Організація виробництва. Методичні рекомендації до аудиторних контрольних робіт для здобувачів вищої освіти першого рівня, що навчаються за ОПП «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова. – Х.: НФаУ. – 2020. – 35 с.
 19. Посилкіна О. В. Організація виробництва. Методичні рекомендації до практичних робіт для здобувачів вищої освіти першого рівня, що навчаються за ОПП «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова, Я. М. Деренська. – Х.: НФаУ. – 2020. – 91 с.
 20. Посилкіна О. В. Економічне управління підприємством. Методичні рекомендації до практичних робіт для здобувачів вищої освіти першого рівня, що навчаються за ОПП «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, В.Г. Котлярова. – Х.: НФаУ. – 2020. – 83 с.
 21.  Лебединець, В. О. Належні практики у фармації : метод. реком. до практичних занять для здобувачів вищої освіти зі спеціальності “Фармація” / В. О. Лебединець, О. В. Ткаченко, Т. В. Зборовська та ін. – Харків : НФаУ, 2017. – 76 с.
 22. Лебединець, В. О. Сертифікація продукції та послуг : метод. реком. для здобувачів вищої освіти спеціальності “Менеджмент” освітньої програми “Якість, стандартизація та сертифікація” / В. О. Лебединець, О. С. Ромелашвілі. – Х. : НФаУ, 2017. – 52 с.
 23. Лебединець, В. О. Виконання практичних занять з дисципліни “Сертифікація та підтвердження відповідності” : метод. реком. для здобувачів вищої освіти за спеціальністю “Менеджмент” освітньої програми “Якість, стандартизація та сертифікація” / В. О. Лебединець, О. С. Ромелашвілі. – Х. : НФаУ, 2017. – 52 с.
 24. Лебединець, В. О. Виконання магістерських робіт студентами спеціальності 8.18010010 “Якість, стандартизація та сертифікація” та спеціальності “Менеджмент” освітньої програми “Якість, стандартизація та сертифікація” : метод. реком. / В. О. Лебединець, О .С. Ромелашвілі. – Х. : НФаУ, 2017. – 28 с.
 25. Лебединець, В. О. Виконання курсових робіт з дисципліни “Системи управління якістю” студентами спеціальності “Менеджмент” освітньої програми “Якість, стандартизація та сертифікація” : метод. реком. / В. О. Лебединець, Ю. В. Підпружников, О. С. Ромелашвілі. – Х. : НФаУ, 2017. – 32 с.
 26. Лебединець, В. О. Організація та проведення переддипломної практики здобувачами вищої освіти за спеціальністю “Менеджмент” освітньої програми “Якість, стандартизація та сертифікація” : метод. реком. / В. О. Лебединець, Ю. В. Підпружников, О. С. Ромелашвілі. – Х. : НФаУ, 2017. – 16 с.
 27. Лебединець, В. О. Організація та проведення виробничого стажування здобувачів вищої освіти зі спеціальності “Менеджмент” освітньої програми “Якість, стандартизація та сертифікація” : метод. реком. / В. О. Лебединець, Ю. В. Підпружников, О. С. Ромелашвілі. – Х. : НФаУ, 2017. – 16 с.
 28. Лебединець, В. О. Організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти зі спеціальності “Менеджмент” освітньої програми “Якість, стандартизація та сертифікація” над дисципліною “Процесно-орієнтований менеджмент” : метод. реком. для студ. заоч. форми навч. / В. О. Лебединець, Т. В. Зборовська, Т. О. Шитєєва – Х. : НФаУ, 2017. – 16 с.
 29. Лебединець, В. О. Проведення семінарських занять з дисципліни “Державна система забезпечення якості лікарських засобів” здобувачами вищої освіти зі спеціальності “Фармація” : метод. реком. / В. О. Лебединець, Т. В. Зборовська, Т. О. Шитєєва. – Х. : НФаУ, 2017. – 60 с.
 30. Лебединець, В. О. Організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти зі спеціальності “Менеджмент” освітньої програми “Якість, стандартизація та сертифікація” над дисципліною “Забезпечення якості лікарських засобів”: метод. реком. для студ. заоч. форми навч. / В. О. Лебединець, В. С. Казакова – Х. : НФаУ, 2017. – 16 с.

 

 

Print Friendly, PDF & Email