XII конференція “Управління якістю в фармації”

18 травня 2018 р. у Національному фармацевтичному університеті (НФаУ) відбулася щорічна ХII Науково-практична конференція з міжнародною участю «Управління якістю в фармації» (Матеріали конференції «Управління якістю в фармації» 2018 р.). Учасники конференції обговорювали актуальні питання контролю, забезпечення й управління якістю у фармацевтичній сфері, обмінювалися думками щодо змін нормативних вимог і досягнень вітчизняних підприємств фармацевтичного сектору та окреслили перспективи розвитку цього напряму.

На конференції розглядалися питання стандартизації та забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу лікарських засобів (від розробки й досліджень — до виробництва й реалізації), проблеми формування, впровадження й розвит­ку систем управління якістю та інтегрованих систем управління на підприємствах галузі, проблеми підготовки фахівців з управління якістю, підходи до управління ризиками для якості фармацевтичної продукції, моніторингу та аналізу результативності фармацевтичних систем якості, діяльності з кваліфікації приміщень і технічних систем, валідації виробничих процесів та трансферу технологій, забезпечення якості вимірювань у лабораторіях з контролю якості лікарських засобів, регуляторної діяльності у фармацевтичній сфері, управління якістю послуг у практиці аптечних закладів і дистриб’юторських компаній. Суттєву увагу в цьому році було приділено питанням охорони навколишнього природного середовища, зокрема — впровадженню систем екологічного управління, утилізації фармацевтичних відходів тощо.

Конференція була проведена за участю представників фармацевтичних підприємств, регуляторних органів, наукових установ та навчальних закладів. Матеріали до участі в конференції надіслали понад 300 представників із 48 установ України, Казахстану, Таджикистану, Росії, Узбекистану та інших країн.

У пленарному засіданні взяли участь понад 100 учасників. Заслухали та обговорили наступні доповіді:

 • «Досвід і перспективи підготовки фармацевтичних кадрів з питань управління якістю» (доповідач: В’ячеслав Лебединець, завідувач кафедри управління якістю НФаУ, доктор фармацевтичних наук, доцент, м. Харків, Україна);

Завідувач кафедри управління якістю НФаУ, д-р фармац. наук, доц. Лебединець В. О.

 • «Метрологічні аспекти розвитку Державної Фармакопеї України в статусі постійного члена Європейської Фармакопеї» (доповідач: Олександр Гризодуб, директор ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», доктор хімічних наук, професор, м. Харків, Україна);
 • «Фільтрація: керування процесом та валідація» (доповідач: Геннадій Борщевський, начальник лабораторії розробки технологій фармацевтичних препаратів Департаменту біотехнології ПАТ «Фармак», доктор фармацевтичних наук, м. Київ, Україна);
 • «OOS, OOT та OOE в межах фармацевтичної системи якості» (доповідач: Юрій Підпружников, професор кафедри управління якістю НФаУ, доктор фармацевтичних наук, професор, м. Харків, Україна);

Професор кафедри управління якістю НФаУ, д-р. фармац. наук, проф. Підпружников Ю. В.

Заступник директора з наукової роботи ДП “Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів” МОЗ України, начальник відділу валідації та стандартних зразків, д-р. фармац. наук, Леонтьєв Д. А.

 • «Підтримання системи управління якістю НФаУ: виклики часу та вимоги стандарту ISO 9001:2015» (доповідач: Ольга Назарко, начальник відділу управління якістю НФаУ, кандидат соціологічних наук, м. Харків, Україна);

Начальник відділу управління якістю НФаУ, канд. соціол. наук, доц. Назарко О. І.

 • «Соціологічні дослідження в системі управління якістю НФаУ» (доповідач: Ольга Овакімян, соціолог відділу управління якістю НФаУ, кандидат соціологічних наук, доцент, м. Харків, Україна);
 • «Ризик-орієнтовний підхід в системі управління якістю вищого навчального закладу на прикладі НФаУ» (доповідач: Світлана Русанова, доцент кафедри промислової фармації та економіки Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, кандидат фармацевтичних наук, доцент, м. Харків, Україна);

Доцент кафедри промислової фармації та економіки ІПКСФ НФаУ, канд. фармац. наук, доц. Русанова С. В.

 • «Проблеми утилізації лікарських засобів в Україні та світі» (доповідач: Світлана Коваленко, професор кафедри товарознавства НФаУ, доктор фармацевтичних наук, професор, м. Харків, Україна);

Професор кафедри товарознавства НФаУ, д-р фармац. наук, проф. Коваленко С. М.

 • «Ризик-орієнтований підхід у забезпеченні цілісності даних для виробництва радіофармацевтичних препаратів» (доповідач: Валентина Качанюк, аспірант кафедри військової фармації Української військово-медичної академії, м. Київ, Україна);
 • «Питання термінології на стику двох наук: екології та фармації» (доповідач: Юрій Губін, доцент кафедри управління якістю НФаУ, кандидат фармацевтичних наук, доцент, м. Харків, Україна);
 • «Сучасні підходи до стандартизації лікарських косметичних засобів в Україні» (доповідач: Вікторія Казакова, доцент кафедри управління якістю НФаУ, кандидат фармацевтичних наук, доцент, м. Харків, Україна);
 • «Наукове обґрунтування розробки стандарту Належної аптечної практики щодо повод­ження з фармацевтичними відходами» (доповідач: Лілія Гала, доцент кафедри організації та економіки фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кандидат фармацевтичних наук, доцент, м. Київ, Україна);
 • «Використання методології вибору методу аналізу для ідентифікації харчових барвників на прикладі різноманітних лікарських форм» (доповідач: Денис Леонтьєв, науковий співробітник ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», м. Харків, Україна);
 • «Аналіз вимог до фахівців фармації за кордоном та в Україні (доповідач: Мар’яна Гаркуша, аспірант кафедри процесів та апаратів хіміко-фармацевтичного виробництва НФаУ, м. Харків, Україна);
 • «Підходи до оцінки особистих якостей внутрішніх аудиторів фармацевтичної системи якості» (доповідач: Тетяна Карамаврова, фахівець з якості ТОВ «ТОНУС-ФАРМ», аспірант кафедри управління якістю НФаУ, м. Харків, Україна);
 • «Стандартні зразки для кваліфікації термоаналітичного обладнання, що використовується під час атестації ФСЗ» (доповідач: Олена Бевз, молодший науковий співробітник ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», м. Харків, Україна);
 • «Методи онлайн-контролю у виробництві наноемульсій» (доповідач: Олександр Бурдак, фахівець лабораторії розробки технологій фармацевтичних препаратів Департаменту біотехнології ПАТ «Фармак», Україна);
 • «Підходи до валідації комп’ютеризованих систем імпортера та дистриб’ютора лікарських засобів» (доповідач: Дмитро Чорний, керівник відділу забезпечення якості/Упов­новажена особа з якості ТОВ «Бізнес Центр Фармація», м. Київ, Україна);
 • «Аспекти виробництва дослідно-промислових серій розчинів для перитонеального діалізу в полівінілхлоридній упаковці» (доповідач: Наталія Гудзь, доцент кафедри технології ліків та біофармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, кандидат фармацевтичних наук, доцент, Україна.

 

Print Friendly, PDF & Email

Сподобалася стаття? - Розкажіть про неї друзям в соц мережах!
Share on Google+

Комментарии закрыты.