Тема 1. Актуальність проблем якості в сучасному світі. Історичний розвиток управління якістю. Аналіз тенденцій та перспектив.

Тема 2. Визначення понять якості, надійності, безпеки та конкурентоспроможності. Якість як об’єкт управління. Показники якості та методи оцінки. Якість як складовий елемент конкурентоспроможності.

Тема 3. Статистичне управління процесами (SPS). Характеристики спроможності та відтворюваності процесів. Стабільність процесів як умова якості. Концепція «Шість сигм». Сім простих інструментів контролю якості.

Тема 4. Стандартизація та підтвердження відповідності. Технічні регламенти. Євроінтеграційні процеси в Україні в сфері забезпечення якості продукції.

Тема 5. Поняття системи управління якістю. Принципи управління якістю. Стандарти ISO серії 9000. Огляд вимог стандарту ISO 9001. 

Тема 6. Постійне підвищення якості продукції (послуг). Концепція «Ощадливе виробництво», 5S, Just-in-time, Kaizen, Kanban, тощо.

Лекционный материал доступен по ссылке (вход по паролю).

Print Friendly, PDF & Email