Публікації

кафедри управління якістю за 2015 рік

Методичні рекомендації, зареєстровані і Укрмедпатентінформі

 1. Котвіцька, А. А. Основні етапи формування систем управління якістю підприємств з виробництва лікарських засобів [84.15/123.15] : метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. О. Лебединець, Н. О. Тахтаулова, – К. : Вид-во “НТМТ”, 2015. – 24 с.
 2. Котвіцька, А. А. Моделювання системи управління якістю та реформування організаційної структури підприємства з виробництва лікарських засобів : метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. О. Лебединець – К. : Вид-во “НТМТ”, 2015. – 24 с.
 3. Котвіцька, А. А. Регламентація і документування системи управління якістю підприємства з виробництва лікарських засобів : метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. О. Лебединець – К. : Вид-во “НТМТ”, 2015. – 24 с.
 4. Котвіцька, А. А. Організація внутрішніх аудитів системи управління якістю підприємства з виробництва лікарських засобів : метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. О. Лебединець – К. : Вид-во “НТМТ”, 2015. – 28 с.

Статті у закордонних виданнях

 1. Romelashvili О. Study of rheological properties of rectal suppositories with phenythizone / Romelashvili О. // The Pharma Innovation – 2015 –  № 12- С. 8-15.
 2. Zborowska T. V. Development of composition and technology for effervescent tablets containing salts of zinc. / T. V. Zborowska // The Pharma Innovation, № 12, 2015. С 31-36.
 3. Danylchenko S. Yu. Formation of 1-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinazolin-5(4H)-ones by reaction of 2-hydrazinoquinazolin-4(3H)-ones with acetylacetone / Svitlana Yu. Danylchenko, Oleksandr G. Drushlyak, Svitlana S. Kovalenko, Sergiy M. Kovalenko // Heterocyclic Communications. – 2015. – Vol. 21, Iss. 4, P. 195–197.

Статті у вітчизняних виданнях

 1. Ромелашвілі, О.С. Розробка та валідація методики кількісного визначення 1-метил-4[((2-фенетил)аміно)карбоніл]піридинію йодиду / О.С. Ромелашвілі // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації – 2015 –  № 6- С. 4-10.
 2. Зборовська, Т. В. Разработка алгоритма формирования системы внутреннего обучения персонала фармацевтических предприятий. / Т. В. Зборовська // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – №6 (44). – С. 19-24.
 3. Фарес Рами. Физические и фармакотехнологические исследования субстанции нифуроксазида / Фарес Рами, Л.А. Бобрицкая, Е.С. Назарова, Т.В. Зборовская // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – №4 (42). – С. 45-50.
 4. Фарес Рами. Обоснование выбора эффективного препарата при острых кишечных инфекциях / Фарес Рами, Л.А. Бобрицкая, Т.В. Зборовская // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика – 2015. – Випуск 24, Том 3. – С. 227-232.
 5. Danylchenko S.Yu. / Synthesis, computer prediction of biological activity and acute toxicity of 1-Ar-4-R-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinazolin-5(4H)-ones / S.Yu. Danylchenko, O.G. Drushlyak, S.M. Kovalenko // Journal of organic and pharmaceutical chemistry. – 2015 Vol. 13, Iss. 3 (51). – Р. 38-45.
 6. Подпружников Д.Ю. Исследование фармакокинетики лизиноприла: аналитическая методика и математическое моделирование / Подпружников Д.Ю., Зупанец И.A., Сабко В.Е., Подпружников Ю.В., Юрченко В.В., Безуглая Н.П., Доброва В.Е. // Фармаком, № 1, 2015 стр 28.

Тези у закордонних виданнях

 1. Мельник, И. Н. Отработка алгоритма внедрения системы менеджмента качества фармацевтического предприятия на примере компании “Green Pharm Cosmetic” / И.Н. Мельник, В. А. Лебединец // “Внедрение достижений медицинской науки в клиническую практику” : материалы ежегодной научно-практической конференций молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Синос международным участием (24 апреля 2015 г., г. Душанбе) – Душанбе : Изд-во ТГМУ, 2015. – С. 212-215.

Тези у вітчизняних виданнях

 1. Лебединец, В. А. Имплементация риск-ориентированного мышления в фармацевтических системах качества / В. А. Лебединец // “Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку” : матеріали ІV науково-практичної конференції з міжнародною участю (3 листопада 2015 р., м. Харків) – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 197-200.ISBN 978-617-7306-60-2.
 2. Зборовская, Т. В. Нейромаркетинг – одно из новых направлений маркетинга для более успешного продвижения товаров / Т. В. Зборовская, В. А. Лебединец, Ф. Рами, Л. А. Бобрицкая // “Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики” : матер. ІІІ Міжнародної науково-практичної internet-конференції (26-27 березня 2015 р., м. Харків) – Х. : НФаУ, 2015. – С. 244-245.
 3. Лебединець, В. О. Підходи до формулювання цілей у сфері якості при впровадженні систем управління якістю / В. О. Лебединець // “Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики” : матер. ІІІ Міжнародної науково-практичної internet-конференції (26-27 березня 2015 р., м. Харків) – Х. : НФаУ, 2015. – С. 127-129.
 4. Лебединець, В. О. Удосконалення практичної підготовки студентів спеціальності 8.18010010 “Якість, стандартизація та сертифікація” / В. О. Лебединець // “Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном” : матеріали науково-практичної конференції (16 квітня 2015 р., м. Харків) – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 79-82.
 5. Мельник, І. М. Актуальність стажування студентів спеціальності “ЯСС” на малих підприємствах / І. М. Мельник, В. О. Лебединець // “Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном” : матеріали науково-практичної конференції (16 квітня 2015 р., м. Харків) – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 82-84.
 6. Лебединець, В. О. Актуальність інтегрального впровадження систем управління безперервністю бізнесу і систем управління якістю на вітчизняних фармацевтичних підприємствах / В. О. Лебединець // “Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики” : матеріали IV Науково-практичної конференції (2-3 квітня 2015, м. Харків). – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 243-245.
 7. Лебединець, В. О. Оцінювання результативності процесів систем управління якістю на фармацевтичних та інших підприємствах / В. О. Лебединець // Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (28-30 травня 2015, м. Львів). – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – С. 48-49. ISBN 978-617607-772-5.
 8. Зборовская, Т.В. Внутреннее обучение персонала как один из элементов эффективной работы предприятий / Т.В. Зборовская, Зорина Н.И. // Матеріали IX науково-практичної конференції з міжнародною участю «Управління якістю в фармації». – 2015. с. 51.
 9. Назарова, О.С Розробка методики кількісного визначення ніфуроксазиду в таблетках та капсулах / О.С. Назарова, Л.О. Бобрицька, Фарес Рамі, Т.В. Зборовская // Матеріали IX науково-практичної конференції з міжнародною участю «Управління якістю в фармації». – 2015. с. 90
 10. Груздова, Т. Г. Providing softmware quality assuranse services to visitors pharmacies for example private firm «Gamma-55» / Груздова Т. Г., Макарова О.Є. // Матеріали ХХІI Міжнар. науково-практич. конфер. молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (23 квітня 2015 м. Харків) – Х. Вид-во НФаУ, 2015 – С. 45
 11. Велика, А.І. Порівняльний аналіз якості жирних олій, одержаних у лабораторних і промислових умовах / Велика А.І., Омельченко З.І., Макарова О.Є. // «Управління якістю в фармації»: матер. IX Науково-практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Харків) – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С. 26
 12. Губин, Ю.І. Наноразмерный драг-дизайн. Наномикроника // «Управління якістю в фармації»: матер. IX Науково-практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Харків) – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С. 34-35
 13. Данильченко, С. Ю. Регламентовані показники якості індивідуальних органічних речовин -похідних [1,2,4]триазоло[4,3-a]хіназолін-5(4h)-онів для фармацевтичного застосування / Данильченко С. Ю., Коваленко С. М., Друшляк О.Г. // «Управління якістю в фармації»: матер. IX Науково-практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Харків) – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С. 37
 14. Евсеева Л. В. Информационное сообщение о 25-ом ежегодном совещании международного общества setac (society of environmental toxicology and chemistry) / Евсеева Л. В., Губин Ю. И., Губарь С. Н «Управління якістю в фармації»: матер. IX Науково-практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Харків) – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С. 40-41
 15. Захараш ,А. Д. Розгляд звернень громадян в держлікслужбу україни щодо якості лікарських засобів / Захараш А. Д., Мурашко А. М. // «Управління якістю в фармації»: матер. IX Науково-практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Харків) – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С. 50
 16. Зборовская,Т. В. Внутреннее обучение персонала как один из элементов эффективной работы предприятий // «Управління якістю в фармації»: матер. IX Науково-практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Харків) – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С. 51
 17. Корнілова, О.О. Сучасні проблеми стандартизації лікарської рослинної сировини / Корнілова О.О., Макарова О.Є. // «Управління якістю в фармації»: матер. IX Науково-практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Харків) – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С. 64-65
 18. Курінна, М. В. Проведення загальної оцінки ризиків на етапі фармацевтичної розробки лікарського засобу Індопрес ретард у таблетованій формі / Курінна М. В., Лебединець В. О // «Управління якістю в фармації»: матер. IX Науково-практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Харків) – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С. 70
 19. Лебединець, В. О. Результати впровадження і сертифікації системи управління якістю Національного фармацевтичного університету / Лебединець В. О., Котвіцька А. А. // «Управління якістю в фармації»: матер. IX Науково-практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Харків) – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С. 71-73
 20. Лебединець, В. О. Принципи та етапи формування систем управління якістю підприємств з виробництва лікарських засобів / Лебединець В. О., Котвіцька А. А. Тахтаулова Н. О. // «Управління якістю в фармації»: матер. IX Науково-практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Харків) – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С. 74-75
 21. Лебединська, О. М. Актуальність застосування методу FMEA в клінічних дослідницьких центрах / Лебединська О. М., Проскурня О.М. // «Управління якістю в фармації»: матер. IX Науково-практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Харків) – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С. 76
 22. Макарова, О. Є. Шляхи підвищення якості обслуговування відвідувачів аптек / Макарова О. Є., Груздова Т. Г // «Управління якістю в фармації»: матер. IX Науково-практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Харків) – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С. 80
 23. Макарова, О. Є. Автоматизація обліку в аптеках як засіб підвищення ефективності роботи // «Управління якістю в фармації»: матер. IX Науково-практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Харків) – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С. 81
 24. Матвєєва, О. В. Визначення вимог уповноваженої особи з фармаконагляду власника реєстраційного посвідчення лз / Матвєєва. О. В. Мурашко А. М. // «Управління якістю в фармації»: матер. IX Науково-практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Харків) – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С. 82
 25. Мельник, І. М. Актуальність стажування студентів спеціальності “якість, стандартизація та сертифікація” на малих підприємствах / Мельник І. М., Лебединець В. О. // «Управління якістю в фармації»: матер. IX Науково-практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Харків) – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С. 83
 26. Мержоева, М.Х. Контроль показателей качества нефтепродуктов как сырья для химико-фармацевтической промышленности / Мержоева М.Х., Макарова О. Е. // «Управління якістю в фармації»: матер. IX Науково-практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Харків) – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С. 84-85
 27. Мирзокаримова, А. Концепция внедрения единого информационного поля фармации в республике таджикистан / Мирзокаримова А., Ткаченко Е. В. // «Управління якістю в фармації»: матер. IX Науково-практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Харків) – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 86-87
 28. Мурашко А. М. Процеси постачання та реалізації продукції в системі якості дистриб’ юторських фармацевтичних компаній // «Управління якістю в фармації»: матер. IX Науково-практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Харків) – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 88
 29. Нагорний, В. І. Матеріально-технічне забезпечення підприємства в рамках системи менеджменту якості / Нагорний В. І.,  Мурашко А.М. // «Управління якістю в фармації»: матер. IX Науково-практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Харків) – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 89
 30. Назарова, О. С. Розробка методики кількісного визначення ніфуроксазиду в таблетках та капсулах / Назарова О. С. Бобрицька Л. О., Рамі Фарес, Зборовська Т. В. // «Управління якістю в фармації»: матер. IX Науково-практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Харків) – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 90
 31. Підпружников, Ю. В. Огляд, характеристика та аналіз останніх змін gmp європейського союзу // «Управління якістю в фармації»: матер. IX Науково-практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Харків) – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С. 98-100
 32. Підпружников, Ю. В.. Опис фармакокінетики лізиноприлу за допомогою параметричних та компартментних методів / Підпружников Д. Ю., Зупанець I. A., Безугла Н. П., Доброва В. Є. // «Управління якістю в фармації»: матер. IX Науково-практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Харків) – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 101-102
 33. Підпружников, Ю. В. Верифікація та трансфер аналітичних методик – нові вимоги GMP // «Управління якістю в фармації»: матер. IX Науково-практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Харків) – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 103-104
 34. Підпружников, Ю. В. Управління ризиками для якості в роботі з рекламаціями та відкликанням лікарських засобів // «Управління якістю в фармації»: матер. IX Науково-практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Харків) – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 105.
 35. Семенов А. М. Управління ризиками як складова системи фармаконагляду власника реєстраційного посвідчення ЛЗ / Семенов А. М., Мурашко А. М. // «Управління якістю в фармації»: матер. IX Науково-практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Харків) – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 121.
 36. Спиридонова, Н. В. Розробка методів синтезу нових похідних на основі 3-ціано-6-фторхінолонів-4 на етапі фармацевтичної розробки / Спиридонова Н. В., Сілін О.В., Коваленко С. М. // «Управління якістю в фармації»: матер. IX Науково-практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Харків) – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С. 123.
 37. Таран, О. І. Реалізація нових вимог GMP на прикладі процесу “Підготовка та отримання чистих середовищ” на фармацевтичному підприємстві” / Таран О. І., Проскурня О. М. // «Управління якістю в фармації»: матер. IX Науково-практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Харків) – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 125-126
 38. Ткаченко, О. В. Розробка проекту методик контролю якості на субстанцію 4-оксо-2-тіоксо-1,4-дигідротієно[3,2-d]піримідин-3-пропанової кислоти / Ткаченко О. В., Губарь С. М. // «Управління якістю в фармації»: матер. IX Науково-практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Харків) – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С. 129
 39. Шнюков, А. В. Актуальність забезпечення безперервності бізнесу на логістичному фармпідприємстві / Шнюков А. В., Проскурня О. М. // «Управління якістю в фармації»: матер. IX Науково-практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Харків) – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С. 144-145
 40. Danylchenko S.Yu. Formation of 1-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinazolin-5(4H)-ones by reaction of 2-hydrazinoquinazolin-4(3H)-ones with acetyl acetone / Danylchenko S.Yu., Kovalenko S.M., Drushlyak O.G., Kovalenko S.S. // “Topical issues of new drugs development”: Abstracts оf International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015). – Kh.: Publishing Office NUPh, 2015. – P. 17-18.
 41. Danylchenko S.Yu. Synthesis of 1-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinazolin-5(4H)-ones library via reaction of 2-hydrazinoquinazolin-4(3H)-ones with acetylacetone / Svitlana Yu. Danylchenko, Oleksandr G. Drushlyak, Svitlana S. Kovalenko, Sergiy M. Kovalenko // Chemistry of Nitrogen Containing Heterocycles, CNCH-2015. Book of Abstracts. – Kharkiv: Ekskluziv Publ., 2015 – P. 15.
 42. Данильченко С. Ю. Аналіз фармакологічного потенціалу похідних [1,2,4]триазоло[4,3-а]хіназолін-5(4Н)-онів / Данильченко С.Ю., Коваленко С.М. // “Нові завдання сучасної медицини”: матер. ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23-24 жовтня 2015 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 99-102 с.
 43. Danylchenko S. Yu. [1,2,4]Triazolo[4,3-a]quinazolin-5-one derivatives as antimalarial agents / Danylchenko S. Yu., Kovalenko S. S, Kovalenko Sergiy Mykolayovych, Maes Louis, An Matheeussen // “Нові досягнення у галузі медичних та фармацевтичних наук”: матер. міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 20-21 листопада 2015 року). – Одеса: ГО «Південна фундаментальна медицина», 2015. – С. 13-15.
Print Friendly, PDF & Email