17 травня 2019 року ХIII Науково-практична конференція з міжнародною участю “УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ФАРМАЦІЇ”

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Інформуємо Вас, що 17 травня 2019 року

на базі Національного фармацевтичного університету  відбудеться

ХIII Науково-практична конференція з міжнародною участю

“УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ФАРМАЦІЇ”

присвячена 20-річчю спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація»

Організатор конференції: кафедра управління якістю НФаУ.

Тематичні напрями конференції:

 1. Тенденції та перспективи розвитку забезпечення й управління якістю в фармації.
 2. Стандартизація і забезпечення якості на етапах життєвого циклу лікарських засобів (від розробки й досліджень – до виробництва, реалізації та застосування).
 3. Формування і впровадження систем управління якістю (QMS) та інтегрованих систем управління (IMS) на хіміко-фармацевтичних і біотехнологічних підприємствах.
 4. Підготовка кадрів з контролю, забезпечення та управління якістю для фармацевтичної сфери галузі охорони здоров’я.
 5. Організаційні аспекти діяльності підрозділів з управління якістю на фармацевтичних підприємствах.
 6. Управління ризиками для якості фармацевтичної продукції.
 7. Аналіз результативності та удосконалення фармацевтичних систем якості (PQS).
 8. Аудити на підприємствах фармацевтичного сектору.
 9. Діяльність з кваліфікації (приміщень, обладнання, систем) і валідації (технологічних процесів, процесів очистки, аналітичних методик) на фармацевтичних підприємствах.
 10. Забезпечення якості вимірювань у лабораторіях з контролю якості лікарських засобів.
 11. Регуляторна діяльність у сфері обігу лікарських засобів.
 12. Управління якістю у практиці аптечних закладів і дистриб’юторських компаній.
 13. Питання якості харчових продуктів, дієтичних добавок, ветеринарної та косметичної продукції.
 14. Системи екологічного, енергетичного, соціального управління та інші системи управління на підприємствах різних галузей.

Додаткова тематика можлива, але її необхідно обговорювати з оргкомітетом.

Конференція пр оводиться за участю фармацевтичних підприємств, регуляторних органів, наукових установ та навчальних закладів.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Надання матеріалів для участі у Конференції

Для участі у Конференції необхідно до 10 травня 2019 року заповнити електронну реєстраційну форму(https://goo.gl/forms/BtfyCXZbHAOPoYC93) з обов’язковим прикріпленням тез у форматі .doc / .docx. Назва файла – латинськими літерами за прізвищем першого автора (наприклад, Petrenko.doc).

Демонстраційні матеріали (слайди доповідей у форматі MS PowerPoint версії від 2007) необхідно надіслати на адресу qualitynuph@gmail.com до 10 травня 2019 року.

Тези надіслані іншим способом розглядатися не будуть!

Матеріали публікуються БЕЗКОШТОВНО.

Вимоги до оформлення тез: 

 1. Обсяг тез до 4-х повних сторінок має бути набраний на аркуші формату А4 в редакторі Microsoft Office Word; шрифт – Times New Roman; кегель – 12; міжрядковий інтервал 1,1; усі поля по 2 см.
 2. Матеріали мають публікуватися вперше, бути оформлені лаконічною науковою мовою, містити всі необхідні атрибути наукової публікації.
 3. Рисунки необхідно вставляти у текст матеріалів у форматах JPG, TIF, GIF. Для математичних формул використовувати вбудований у Word редактор MS Equation, або у вигляді JPG, TIF, GIF.

Вимоги до оформлення статті:

Обсяг статей до 12 повних сторінок (обов’язково – повні сторінки!)

Текст статті починається з таких даних:

 • індекс УДК (рівняти по лівому краю),
 • назва статті (жирним шрифтом, рівняти по центру),
 • ініціали й прізвища автора(ів) (курсив, рівняти по центру)
 • назва організації(ій), у якій(их) виконана робота (якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками) (курсив, рівняти по центру),
 • анотація українською мовою (рівняти по центру, першим рядком слово АНОТАЦІЯ, з абзацу – текст анотації;
 • з абзацу – ключові слова (3-8 слів чи понять),
 • з абзацу – е-mail.

Далі з абзацу (через пустий рядок) текст статті. Всі інші параметри – такі ж, як для тез.

Структура статті повинна містити обов’язкові складові: «Постановка проблеми», «Аналіз останніх досліджень і публікацій», «Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми», «Мета», «Виклад основного матеріалу дослідження», «Висновки», «Перспективи подальших досліджень», «Перелік використаних джерел інформації» (у двох формах: згідно вимог ДСТУ та міжнародної системи APA з транслітерацією кириличних джерел).

Далі: анотації англійською та російською мовами (анотації повинні містити: індекс УДК, назву статті, ініціали та прізвища всіх авторів, ключові слова).

Матеріали, оформлені з порушенням вищезазначених вимог,

не публікуватимуться!

Оргкомітет ХIIІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю “Управління якістю в фармації” знаходиться за адресую: Національний фармацевтичний університет, Кафедра управління якістю, 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 4, кабінет № 2 (проїзд від залізничного і автовокзалів на метро до станції «Студентська»), сайт https://quality.nuph.edu.ua, тел:(0572) 68-56-71

Відповідальні особи:

Губін Юрій Іванович  +38-050-400-94-65 (Viber), qualitynuph@gmail.com

Спиридонова Наталія Віталіївна +38-093-991-12-92 (Telegram), +38-050-575-12-18 (Viber, WhatsApp), qualitynuph@gmail.com

Зразок оформлення тез та інша інформація в ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЛИСТІ 

 

ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

ТА СПОДІВАЄМОСЯ НА ПОДАЛЬШУ СПІВПРАЦЮ!

Print Friendly, PDF & Email

Сподобалася стаття? - Розкажіть про неї друзям в соц мережах!
Share on Google+

Комментарии закрыты.