Тема 1. Сутність оцінки відповідності і його роль у загальній системі технічного регулювання

Мета вивчення та основні завдання дисципліни. Предмет, завдання оцінювання відповідності та його місце у загальній системі технічного регулювання. Основні поняття, історія розвитку, принципи, об’єкти оцінки відповідності.

 Тема 2. Міжнародний досвід функціонування систем оцінки відповідності

Міжнародні організації з питань сертифікації. Регіональна сертифікація. Європейський комітет ISO з оцінки відповідності (CASCO), система з сертифікації виробів електронної техніки (IECQ). Сертифікація в зарубіжних країнах

 Тема 3. Сучасні напрямки гармонізації системи оцінювання відповідності України при інтеграції у міжнародний простір.

Європейський підхід до оцінки відповідності. Загальні відомості про розвиток і сучасний стан оцінки відповідності в Україні. Основні завдання Програми інтеграції України до Європейського Союзу в сфері підтвердження відповідності. Визначення результатів робіт з оцінки відповідності як шлях усунення бар’єрів у торгівлі.

 Тема 4. Основи проведення оцінювання відповідності в Україні

Структура системи оцінки відповідності. Розподіл відповідальності та функції органів системі оцінки відповідності. Модульний підхід оцінки відповідності згідно з вимогами директив ЄС. Порядок проведення робіт з сертифікації продукції.

 Тема 5. Національна система акредитації України.

Роль акредитації у підвищенні конкурентоспроможності продукції. Правові основи акредитації в Україні. Національне агентство з акредитації України: організаційна структура, принципи діяльності, функції та напрямки акредитації. Взаємодія з міжнародними та регіональними організаціями з акредитації.

 Тема 6. Діяльність у сфері ринкового нагляду в Україні.

Мета, цілі та завдання ринкового нагляду. Законодавча база в сфері ринкового нагляду.

Права, обов’язки і відповідальність органів ринкового нагляду. Плани ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції. Процедури нагляду за ринком, контроль продукції. Система оповіщення про продукцію, що становить ризик. Обмежувальні (корегувальні) заходи ринкового нагляду, санкції

 Тема 7. Види сертифікації в Україні

Сутність, мета і обєкти екологічної сертифікації. Сертифікація послуг. Пожарна сертифікація. Фітосанітарна сертифікація. Сертифікація органічної продукції. Сертифікація «Халяль».

 Тема 8. Знаки відповідності і маркування товарів

Маркування товарів – виробниче та торгове. Вимоги до маркування харчових продуктів в залежності із Законом України “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини”. Інформаційні знаки, їх класифікація. Знаки відповідності та знаки екологічного маркування.

Тема 9. Споживча політика та правові засади захисту прав споживачів в Україні

Правові засади захисту прав споживачів в Україні. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Її склад, функції та повноваження. Основні положення Закону України  «Про захист прав споживачів».

Лекционный материал доступен по ссылке (вход по паролю).


Справочные материалы и примеры документов

Print Friendly, PDF & Email