На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент освітньо-професійної програми Якість, стандартизація та сертифікація (освітній рівень – магістр, кваліфікація – Менеджмер (управитель) систем якості). Термін навчання – 1,5 роки, форми навчання – денна, вечірня, заочна.

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі:

Спеціальність 073 Менеджмент ОПП Якість, стандартизація та сертифікація

Спеціальності Фармація та Фармація, промислова фармація

Спеціальність Біотехнологія та біоінженерія ОПП Фармацевтична біотехнологія та ОПП Промислова біотехнологія

Спеціальність Технологія парфумерно-косметичних засобів

  • Управління якістю

 Спеціальність 073 Менеджмент ОПП Менеджмент організації і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Для іноземних студентів, що навчаються за спеціальністю Фармація

Спеціальність Фармація, промислова фармація освітньо-науковий рівень – доктор філософії

Print Friendly, PDF & Email