Завідувач кафедри: доктор фармацевтичних наук, доцент Лебединець Вячеслав Олександрович

Професорсько-викладацький склад кафедри

У складі кафедрі станом на 2017 р. працює 1 професор (доктор наук) та 7 доцентів (2 доктора та 5 кандидатів наук):

Підпружников Юрій Васильович, д-р фармац. наук, проф.

Крутських Тетяна Василівна, д-р. фармац. наук, доц. (сумісник).

Ромелашвілі Олена Сергіївна, канд. фармац. наук, доц. (завуч кафедри).

Губін Юрій Іванович, канд. фармац. наук, доц. (відповідальний за наукову роботу).

Зборовська Тетяна Володимирівна, канд. фармац. наук, доц. (методист кафедри, відповідальна за профорієнтаційну роботу).

Ткаченко Олена Валентинівна, канд. фармац. наук, доц. (відповідальна за СНТ).

Казакова Вікторія Сергіївна, канд. фармац. наук, доц. (сумісник)

Степаненко Сергій Володимирович, канд. фармац. наук, доц. (сумісник).

Коваленко Світлана Сергіївна, канд. фармац. наук, доц. (у декретній відпустці).

Шитєєва Тетяна Олексіївна, канд. фармац. наук, ас.

100 % співробітників мають науковий ступінь.

Всі викладачі кафедри мають відповідну кваліфікацію за фахом дисциплін, що викладають. Доценти, задіяні до викладання основних профільних дисциплін спеціальності “ЯСС”, мають сертифікати Європейської організації з якості (EOQ – European Organization for Quality), Німецького товариства з сертифікації систем менеджменту DQS та інших організацій, що підтверджує їх компетентність і дозволяє займатися практичними аудитами систем менеджменту якості та практичною консалтинговою діяльністю.

Кафедра відноситься до фармацевтичного факультету № 3 і входить до блоку кафедр економіко-управлінського напряму.

Print Friendly, PDF & Email