Лебединець Вячеслав Олександрович

Лебединець Вячеслав Олександрович

Завідувач кафедри управління якістю,
доктор фармацевтичних наук, професор

 

 

 

Народився 22.12.1976 у смт Врадіївка Миколаївської області, Україна.

Закінчив Українську фармацевтичну академію у 1999 р., отримавши диплом з відзнакою за спеціальністю “Технологія фармацевтичних препаратів”, кваліфікація інженер-технолог.

Студентом 4-5 курсів (1998-1999 рр.) працював на посаді лаборанта Державної науково-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських засобів (ДНДЛ ЗЯЛЗ). Після закінчення УкрФА став здобувачем кафедри косметології і аромології. З вересня 2002 р. – асистент новоствореної кафедри управління якістю в фармації Національного фармацевтичного університету, одночасно – науковий співробітник ДНДЛ ЗЯЛЗ.

У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 15.00.01 “Технологія ліків та організація фармацевтичної справи” на тему “Розробка складу та технології м’якої лікарської форми з дифторантом”. Наукова робота виконувалась на дослідно-промисловій базі ЗАТ НВЦ “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод” (м. Київ), науковий керівник – д-р фарм. наук, професор Є. В. Гладух. Розроблений лікарський засіб антипсоріатичної дії “Дифторант, крем 1%” успішно пройшов клінічні випробування та рекомендований до промислового виробництва.

У 2006 р. одержав вчене звання доцента.

У 2012-2015 рр. – докторант НФаУ з відривом від виробництва, за сумісництвом – доцент кафедри управління якістю.

З 2015 р. призначений на посаду завідувача кафедри управління якістю на підставі обрання за конкурсом.

У 2016 р. захистив докторську дисертацію на тему “Методологія формування систем управління якістю на підприємствах з виробництва лікарських засобів”, науковий консультант – д-р хім. наук, професор С. М. Коваленко, потім д-р фарм. наук, професор А. А. Котвіцька.

У 2019 р. одержав вчене звання професора.

Вячеслав Олександрович Лебединець є автором і співавтором понад 300 наукових, науково-методичних і науково-популярних праць. За його участю видано низку навчальних посібників (зокрема, з дисциплін “Управління якістю”, “Атестація та сертифікація персоналу”, “Належні фармацевтичні практики”, “Системи управління якістю” тощо), розроблено статті до Фармацевтичної енциклопедії, створено понад 10 навчальних програм з профільних дисциплін спеціальності “Якість, стандартизація та сертифікація”. Є автором низки методичних рекомендацій (зокрема, щодо виконання дипломних і магістерських робіт, проведення виробничого стажування й переддипломної практики студентами спеціальності “Якість, стандартизація та сертифікація” (“ЯСС”) тощо). Співавтор 5 наукових методичних рекомендацій МОЗ України, 2 монографій, патенту на оригінальний лікарський засіб та понад 70 фахових статей в українських і закордонних наукових журналах.

Громадська діяльність

З 2014 р. є головою робочої комісії з розробки і впровадження системи управління якістю НФаУ, а також керує групою внутрішніх аудиторів. Член редакційної колегії наукового фахового журналу “Управління, економіка та забезпечення якості в фармації” з моменту його заснування в 2008 р. Сертифікований аудитор систем управління якістю Органу сертифікації систем менеджменту ПРИРОСТ Української асоціації якості та німецького органу DQS.

Наукова діяльність

Керує підготовкою 4 аспірантів: Карамаврової Тетяни Валеріївни, Казакової Ірини Сергіївни (бюджетна форма навчання), Чорного Дмитра Сергійовича, Суханової Наталії Володимирівни (контракт). Тематика наукових досліджень стосується методології аудитів фармацевтичних систем якості; стандартизації косметичних лікарських засобів і застосування методів управління якістю при їх виробництві й контролі; валідації комп’ютеризованих систем, застосовних дистриб’юторами лікарських засобів; управління ризиками для якості продукції на етапі дистрибуції лікарських засобів. Є керівником понад 100 магістерських робіт студентів спеціальності 073 Менеджмент освітньо-професійної програми ЯСС.

Напрями наукових досліджень: методологія проектування, впровадження й розвитку систем управління якістю фармацевтичних підприємств і ВНЗ; оцінка результативності процесів фармацевтичних систем якості; створення організаційно-методичних основ підготовки фахівців з управління якістю для фармацевтичної сфери галузі охорони здоров’я; методологія формування інтегрованих системи управління на фармацевтичних підприємствах; організація робіт з визначення, аналізування й оцінювання ризиків для якості на підприємствах фармацевтичної сфери; організаційні аспекти валідаційної діяльності на фармацевтичних виробничих підприємствах; розробка методичних підходів до аналізу бізнес-процесів фармацевтичних систем якості та проведення внутрішніх аудитів (самоінспекцій) на фармацевтичних підприємствах.

Визнання: Нагороджений почесними грамотами НФаУ (2015, 2016 рр.), Подякою Міністерства охорони здоров’я України (2016 р.), Почесна грамота Харківської обласної адміністрації (2018 р.).

Викладає дисципліни “Системи управління якістю”, “Аудит систем управління якістю”, “Управління якістю технологічних процесів”, “Основи метрологічної діяльності”.

Print Friendly, PDF & Email

Сподобалася стаття? - Розкажіть про неї друзям в соц мережах!
Share on Google+

Комментарии закрыты.