(Украинский) Участь у науково-практичній дистанційній конференції

Sorry, this entry is only available in Украинский and Russian.

(Украинский) Цикл інформаційних повідомлень для наших потенційних абітурієнтів

Sorry, this entry is only available in Украинский and Russian.

(Украинский) Реєстрації на єдиний вступний іспит

Sorry, this entry is only available in Украинский and Russian.

A new version of the guidelines for the production of finished drugs has been approved

Наказом МОЗ України від 07.05.2020 р. № 1077 затверджено нову редакцію настанови СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 «Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів». Нову редакцію актуалізовано до документа EMA/CHMP/QWP/245074/2015 «Guideline on manufacture of the finished dosage form» у частині таких структурних елементів, як «Терміни та визначення понять», «Основні положення щодо виробництва готових лікарських засобів», «Додаток А», а також щодо документа CPMP/QWP/072/96 — EMEA/CVMP/453/01 «Note for Guidance on Start of Shelf-Life of the Finished Dosage Form (Annex to Note for Guidance on the Manufacture of the Finished Dosage Form)», зокрема «Додаток Б».

До неї також внесено такі основні редакційні зміни та додаткову інформацію:

1) титульний аркуш цієї настанови оформлено відповідно до вимог ДСТУ 1.7:2015, а не за правилами Європейського агентства з лікарських засобів (European Medicines Agency— EMA); More »

Getting Ready for the Admission Campaign