Спеціальність “Фармація, промислова фармація”, “ТФП”, “ТПКЗ”

1. Належні практики у фармації

2. Державна система забезпечення якості лікарських засобів

3. Системи якості у фармації

4. Стандартизація фармацевтичної продукції

5. Управління якістю

Спеціальність “Менеджмент”, освітня програма “Якість, стандартизація та сертифікація”

1. Атестація та сертифікація персоналу

2. Аудит систем управління якістю

3. Забезпечення якості лікарських засобів

4. Методи та засоби управління якістю

5. Методологія, методи та засоби управління якістю

6.  Основи екологічного управління

7.  Основи Належної виробничої практики (GMP)

8.  Процесно-орієнтований менеджмент

9.  Сертифікація та підтвердження відповідності

10.   Системи управління якістю

11.  Стандартизація у сфері якості

12. Управління персоналом

13.  Управління якістю технологічних процесів

Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт

Методичні  рекомендації щодо організації та проведення переддипломної практики і стажування

Print Friendly, PDF & Email