Спеціальність “Фармація”

1. Належні практики у фармації

Спеціальність “Менеджмент”, освітня програма “Якість, стандартизація та сертифікація”

1. Атестація та сертифікація персоналу

2. Аудит систем управління якістю

3. Експертиза якості продукції

4. Забезпечення якості лікарських засобів

5. Маркетинг якості

6. Методи та засоби управління якістю

7. Методологія,методи і засоби управління якістю

8.  Основи екологічного управління

9.  Основи Належної виробничої практики (GMP)

10.  Процесно-орієнтований менеджмент

11.  Сертифікація продукції та послуг

12.  Сертифікація та підтвердження відповідності

13.   Системи управління якістю

14.  Стандартизація продукції та послуг

15.  Стандартизація у сфері якості

16. Управління персоналом

17.  Управління якістю технологічних процесів

Дипломні та магістерські роботи

Переддипломна практика і стажування

Print Friendly