Науково-дослідна робота кафедри зосереджена на наступних напрямах:

 • створення організаційно-методичних основ підготовки фахівців з управління якістю для фармацевтичної сфери галузі охорони здоров’я;
 • розробка та наукове обґрунтування методичних підходів до формування, впровадження та постійного вдосконалення фармацевтичних систем якості відповідно до вимог стандартів ISO серії 9000 та настанов з GxP на фармацевтичних підприємствах і на підприємствах з виробництва косметичної продукції;
 • методологія формування інтегрованих системи управління на фармацевтичних і косметичних підприємствах;
 • методологія визначення, аналізу та оцінки ризиків для якості на підприємствах фармацевтичної й косметичної сфер;
 • розробка організаційних аспектів валідаційної діяльності на фармацевтичних виробничих підприємствах;
 • розробка методичних підходів до оцінювання процесів фармацевтичних систем якості та проведення внутрішніх аудитів СУЯ / ФСЯ;
 • розробка науково-обґрунтованих методичних підходів до організації діяльності уповноважених осіб та представників керівництва з питань якості на фармацевтичних підприємствах.
 • Співробітниками кафедри також ведуться наукові дослідження з розробки нових лікарських засобів та біологічних добавок.

Публікації кафедри за 2016 рік

Публікації кафедри за 2017 рік

Публікації кафедри за 2018 рік

За напрямами наукової роботи кафедри протягом 2017 року було опубліковано:

монографій: 2

наукових статей:

 • у журналах України та країн СНД, включених до Переліку фахових наукових видань та у закордонних виданнях: 17.

тез доповідей на наукових і науково-практичних конференціях:

 • у закордонних конференціях: 12.
 • на українських конференціях: 62.

Викладачі кафедри особисто брали участь у:

 • наукових конференціях за кордоном: 1.
 • наукових конгресах, симпозіумах, з’їздах, конференціях в Україні: 11.

патентів: 1

Також було оформлено:

 • інформаційний лист: 1.

Під керівництвом співробітників кафедри виконуються  кандидатські дисертації:

 • Плаксіна Вероніка Ростиславівна – керівник: доц. Коваленко С. С., тема: “Синтез, фізичні, хімічні та біологічні властивості похідних [1,2,4]триазоло[4,3-а]піридинів”, термін виконання: 01.12.2014 – 30.11.2017.
 • Карамаврова Тетяна Валеріївна, аспірант кафедри з відривом від виробництва – керівник: доц. Лебединець В.О., тема: “Визначення та наукове обґрунтування підходів до організації й проведення внутрішніх аудитів на підприємствах з виробництва і дистрибуції лікарських засобів”, термін виконання: 01.12.2015 – 30.11.2018.
 • Спиридонова Наталія Віталіївна – керівник: доц. Лебединець В.О., тема: “Розробка технології та стандартизації субстанції протимікробної дії та м’якої лікарської форми на її основі”.
 • Суханова Наталія Володимирівна, аспірант кафедри без відриву від виробництва – керівник: доц. Лебединець В.О., тема: “Організація діяльності з управління ризиками для якості на фармацевтичних підприємствах” за спеціальністю 226 “Фармація”.
 • Чорний Дмитро Сергійович, аспірант кафедри без відриву від виробництва – керівник: доц. Лебединець В.О., тема: “Розробка та наукове обґрунтування підходів і методів валідації комп’ютеризованих систем на фармацевтичних підприємствах” за спеціальністю 226 “Фармація”.
 • Казакова Ірина Сергіївна, аспіранта кафедри з відривом від виробництва – керівник: доц. Лебединець В.О., тема: “Впровадження систем управління якістю на підприємствах з виробництва лікарських косметичних засобів” за спеціальністю 226 “Фармація”.

 

Print Friendly, PDF & Email