Науково-дослідна робота кафедри зосереджена на наступних напрямах:

 • створення організаційно-методичних основ підготовки фахівців з управління якістю для фармацевтичної сфери галузі охорони здоров’я;
 • розробка та наукове обґрунтування методичних підходів до формування, впровадження та постійного вдосконалення фармацевтичних систем якості відповідно до вимог стандартів ISO серії 9000 та настанов з GxP на фармацевтичних підприємствах і на підприємствах з виробництва косметичної продукції;
 • методологія формування інтегрованих системи управління на фармацевтичних і косметичних підприємствах;
 • методологія визначення, аналізу та оцінки ризиків для якості на підприємствах фармацевтичної й косметичної сфер;
 • розробка організаційних аспектів валідаційної діяльності на фармацевтичних виробничих підприємствах;
 • розробка методичних підходів до оцінювання процесів фармацевтичних систем якості та проведення внутрішніх аудитів СУЯ / ФСЯ;
 • розробка науково-обґрунтованих методичних підходів до організації діяльності уповноважених осіб та представників керівництва з питань якості на фармацевтичних підприємствах.
 • Співробітниками кафедри також ведуться наукові дослідження з розробки нових лікарських засобів та біологічних добавок.

Публікації кафедри за 2016 рік

Публікації кафедри за 2017 рік

Публікації кафедри за 2018 рік

Під керівництвом співробітників кафедри виконуються  кандидатські дисертації:

 • Плаксіна Вероніка Ростиславівна – керівник: доц. Коваленко С. С., тема: “Синтез, фізичні, хімічні та біологічні властивості похідних [1,2,4]триазоло[4,3-а]піридинів”, термін виконання: 01.12.2014 – 30.11.2017.
 • Карамаврова Тетяна Валеріївна, аспірант кафедри з відривом від виробництва – керівник: доц. Лебединець В.О., тема: “Визначення та наукове обґрунтування підходів до організації й проведення внутрішніх аудитів на підприємствах з виробництва і дистрибуції лікарських засобів”, термін виконання: 01.12.2015 – 30.11.2018.
 • Суханова Наталія Володимирівна, аспірант кафедри без відриву від виробництва – керівник: доц. Лебединець В.О., тема: “Організація діяльності з управління ризиками для якості на фармацевтичних підприємствах” за спеціальністю 226 “Фармація”.
 • Чорний Дмитро Сергійович, аспірант кафедри без відриву від виробництва – керівник: доц. Лебединець В.О., тема: “Розробка та наукове обґрунтування підходів і методів валідації комп’ютеризованих систем на фармацевтичних підприємствах” за спеціальністю 226 “Фармація”.
 • Казакова Ірина Сергіївна, аспіранта кафедри з відривом від виробництва – керівник: доц. Лебединець В.О., тема: “Впровадження систем управління якістю на підприємствах з виробництва лікарських косметичних засобів” за спеціальністю 226 “Фармація”.
 • Палій Олена Анатоліївна  – керівник: доц. Лебединець В.О., тема:  “Проектування, впровадження та розвиток інтегрованих систем управління якістю в аптечних закладах та дистриб’юторських компаніях”  за спеціальністю 226 “Фармація”.

 

Print Friendly, PDF & Email