У 2016-2017 навчальному році методична робота проводилась за такими напрямками:

 • підготовка навчально-методичних комплексів з дисциплін кафедри як у текстовому, так і в електронному варіантах;
 • участь у навчально-методичних заходах (семінарах, нарадах, засіданнях методичних рад факультету та Університету);
 • підготовка лекцій, практичних і семінарських занять із застосуванням ефективних методів їх проведення: бінарних лекцій, ділових ігор, ситуаційних задач, прес-конференцій, індивідуальних завдань та ін.;
 • вивчення поточної інформації в періодичних виданнях та нормативно-правової бази, що стосується фахових дисциплін кафедри.

За звітній період співробітниками кафедри розроблені наступні методичні видання:

 1. Лебединець, В. О. Належні практики у фармації : навч. посіб. для здобувачів вищої освіти зі спеціальності “Фармація” / В. О. Лебединець, О. В. Ткаченко, Ю. І. Губін та ін. – Х. : НФаУ, 2017. – 328 с. (подано на гриф МОН).
 2. Лебединець, В. О. Належні практики у фармації : метод. реком. до практичних занять для здобувачів вищої освіти зі спеціальності “Фармація” / В. О. Лебединець, О. В. Ткаченко, Т. В. Зборовська та ін. – Харків : НФаУ, 2017. – 76 с.
 3. Лебединець, В. О. Сертифікація продукції та послуг : метод. реком. для здобувачів вищої освіти спеціальності “Менеджмент” освітньої програми “Якість, стандартизація та сертифікація” / В. О. Лебединець, О. С. Ромелашвілі. – Х. : НФаУ, 2017. – 52 с.
 4. Лебединець, В. О. Виконання практичних занять з дисципліни “Сертифікація та підтвердження відповідності” : метод. реком. для здобувачів вищої освіти за спеціальністю “Менеджмент” освітньої програми “Якість, стандартизація та сертифікація” / В. О. Лебединець, О. С. Ромелашвілі. – Х. : НФаУ, 2017. – 52 с.
 5. Лебединець, В. О. Виконання магістерських робіт студентами спеціальності 8.18010010 “Якість, стандартизація та сертифікація” та спеціальності “Менеджмент” освітньої програми “Якість, стандартизація та сертифікація” : метод. реком. / В. О. Лебединець, О .С. Ромелашвілі. – Х. : НФаУ, 2017. – 28 с.
 6. Лебединець, В. О. Виконання курсових робіт з дисципліни “Системи управління якістю” студентами спеціальності “Менеджмент” освітньої програми “Якість, стандартизація та сертифікація” : метод. реком. / В. О. Лебединець, Ю. В. Підпружников, О. С. Ромелашвілі. – Х. : НФаУ, 2017. – 32 с.
 7. Лебединець, В. О. Організація та проведення переддипломної практики здобувачами вищої освіти за спеціальністю “Менеджмент” освітньої програми “Якість, стандартизація та сертифікація” : метод. реком. / В. О. Лебединець, Ю. В. Підпружников, О. С. Ромелашвілі. – Х. : НФаУ, 2017. – 16 с.
 8. Лебединець, В. О. Організація та проведення виробничого стажування здобувачів вищої освіти зі спеціальності “Менеджмент” освітньої програми “Якість, стандартизація та сертифікація” : метод. реком. / В. О. Лебединець, Ю. В. Підпружников, О. С. Ромелашвілі. – Х. : НФаУ, 2017. – 16 с.
 9. Лебединець, В. О. Організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти зі спеціальності “Менеджмент” освітньої програми “Якість, стандартизація та сертифікація” над дисципліною “Процесно-орієнтований менеджмент” : метод. реком. для студ. заоч. форми навч. / В. О. Лебединець, Т. В. Зборовська, Т. О. Шитєєва – Х. : НФаУ, 2017. – 16 с.
 10. Лебединець, В. О. Проведення семінарських занять з дисципліни “Державна система забезпечення якості лікарських засобів” здобувачами вищої освіти зі спеціальності “Фармація” : метод. реком. / В. О. Лебединець, Т. В. Зборовська, Т. О. Шитєєва. – Х. : НФаУ, 2017. – 60 с.
 11. Лебединець, В. О. Організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти зі спеціальності “Менеджмент” освітньої програми “Якість, стандартизація та сертифікація” над дисципліною “Забезпечення якості лікарських засобів”: метод. реком. для студ. заоч. форми навч. / В. О. Лебединець, В. С. Казакова – Х. : НФаУ, 2017. – 16 с.

 

Print Friendly, PDF & Email