Вийшов навчальний посібник “Належні практики у фармації”

Напередодні Нового року вийшов з друку наш новий навчальний посібник з дисципліни “Належні практики у фармації” (НПФ), що викладається здобувачам вищої освіти спеціальності “Фармація”.

 

Метою дисципліни “НПФ” є надання студентам теоретичних знань і набуття ними практичних навичок щодо реалізації вимог належних практик в фармації (GXP) та застосування їх положень для забезпечення якості лікарських засобів, а також оптимізації діяльності суб’єктів господарювання фармацевтичного ринку відповідно до вимог міжнародних і національних стандартів.
Посібник містить опис концепції GXP відповідно до стадій життєвого циклу фармацевтичної продукції як частини державної системи забезпечення якості лікарських засобів. Видання складається з двох модулів, присвячених відповідно теоретичним основам GXP та прикладним аспектам впровадження фармацевтичних систем якості (ФСЯ) відповідно до вимог стандартів ISO серії 9000 та настанов з GMP/GDP на фармацевтичних підприємствах. Окремі розділи присвячено організації внутрішніх аудитів, управлінню ризиками для якості, організації системи документообігу тощо.

Сподіваємося, що навчальний посібник стане затребуваною методичною підмогою не тільки для здобувачів вищої освіти, але й для фахівців-практиків.

Заняття зі студентами 1 курсу денної форми навчання

Наші дружні денні магістри намагаються опанувати процесний підхід при проектуванні системи управління якістю клінінгової компанії. Непросте завдання…

До Нового року – три тижні.

До Нового року – три тижні. Почали готувати кафедральний новорічний настрій!

 

Заняття зі студентами 1 курсу денної форми навчання

А це наші денні магістри – складають схему процесів системи управління якістю своєї клінінгової компанії. Хто зна, може й створять таку колись!

Фото на пам’ять з нашими старшими магістрами-заочниками. Бажаємо такого ж настрою ще надовго!