З 2005 р. на кафедрі управління якістю створено студентський науковий гурток. За діяльність студентського наукового гуртка кафедри у 2016/2017 н.р. відповідає к.фарм.н. Ткаченко Олена Валентинівна. Протягом 2005 – 2017 рр. у діяльності гуртка брали участь студенти випускових курсів спеціальностей «Фармація» та «ТПКЗ», а також магістранти спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація»:

2005/2006 навчальний рік – 11 осіб;

2006/2007 навчальний рік – 12 осіб;

2007/2008 навчальний рік – 15 осіб;

2008/2009 навчальний рік – 5 осіб;

2009/2010 навчальний рік – 7 осіб;

2010/2011 навчальний рік – 13 осіб;

2011/2012 навчальний рік – 18 осіб;

2012/2013 навчальний рік – 22 особи;

2013/2014 навчальний рік – 16 осіб;

2014/2015 навчальний рік – 14 осіб;

2015/2016 навчальний рік – 10 осіб.

2015/2016 навчальний рік – 10 осіб.

2016/2017 навчальний рік – 9 осіб.

За час діяльності наукового гуртка студенти, що навчались на кафедрі, брали участь у кафедральних наукових семінарах, зборах студентського наукового гуртка, науково-практичних конференціях, виконували дослідження за темами магістерських та дипломних робіт тощо. Деякі з членів наукового гуртка продовжували наукову роботу й після випуску з НФаУ, наприклад, В.І. Городецька (захистила дисертацію у 2015 р.), О.А. Шестопал (захистила дисертацію у 2011 р.), Карамаврова Т.О. (аспірант кафедри управління якістю) тощо.

У 2013 р. 22 студенти 5 курсу і магістранти спеціальності «Якість стандартизація та сертифікація» – учасники СНТ брали участь у VІІ науково-практичній конференції з міжнародною участю «Управління якістю в фармації» (17-18.05.2013 р., м. Харків, НФаУ) з публікацією тез доповідей.

У 2014 р. 14 студентів 5 курсу фармацевтичного факультету і магістрантів спеціальності «Якість стандартизація та сертифікація» – членів СНТ брали участь у VІІІ науково-практичній конференції з міжнародною участю «Управління якістю в фармації» (23 травня 2013 р., м. Харків, НФаУ), та щорічній Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (22-23 квітня 2014 р., м. Харків, НФаУ) з публікацією тез доповідей.

У 2015 р. 14 студентів 5 курсу спеціальності «Фармація» та магістрантів спеціальності «Якість стандартизація та сертифікація» – учасників СНТ брали участь у ІХ науково-практичній конференції з міжнародною участю «Управління якістю в фармації» (22 травня 2015 р., м. Харків, НФаУ), щорічній Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (22-23 квітня 2015 р., м. Харків, НФаУ), IV науково-практичній конференції «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики» (2-3 квітня 2015 р.) з публікацією тез доповідей у збірниках конференцій.

У 2016 р. участь у СНТ бере 1 студент 5 курсу спеціальності «Фармація» та 9 магістрантів спеціальності «Якість стандартизація та сертифікація».

У 2017 р. 3 студента 5 курсу спеціальності «Фармація» та 6 магістрантів спеціальності «Якість стандартизація та сертифікація» брали участь у роботі СНТ. – учасників СНТ брали участь у ХІ науково-практичній конференції з міжнародною участю «Управління якістю в фармації» (19 травня 2017 р., м. Харків, НФаУ), щорічній Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (20 квітня 2017 р., м. Харків, НФаУ), з публікацією тез доповідей у збірниках конференцій.

Сучасними напрямками роботи гуртка СНТ кафедри управління якістю є:

  • Розробка методичних підходів до розробки, впровадження та удосконалення фармацевтичних систем якості згідно із вимогами стандартів ISO серії 9000 та GxP на фармацевтичних підприємствах.
  • Розробка методичних підходів до визначення, аналізування та оцінки ризиків для якості на підприємствах фармацевтичної сфери.
  • Дослідження методології аналізу результативності бізнес-процесів фармацевтичних систем якості.
  • Визначення та наукове обґрунтування підходів до організації й проведення внутрішніх аудитів на підприємствах з виробництва і дистрибуції лікарських засобів.
  • Підходи до регламентації діяльності вищого керівництва та представників керівництва з питань якості на фармацевтичних підприємствах.
  • Розробка методичних підходів до внутрішнього навчання персоналу на фармацевтичних підприємствах.
  • Розробка методичних підходів до організації діяльності з фармацевтичної розробки нових активних фармацевтичних інгредієнтів.
  • Дослідження етапів життєвого циклу фармацевтичної продукції в рамках управління якістю навколишнього середовища.
  • Розвиток та застосування концепції належних фармацевтичних практик відповідно до стадій життєвого циклу фармацевтичної продукції як частини системи забезпечення якості лікарських засобів.

Роботами студентів на кафедрі управління якістю керують: д.фарм.н, доц. Лебединець В.О., к.фарм.н., доц. Зборовська Т.В., к.фарм.н., доц. Губін Ю.І., к.фарм.н., доц. Ромелашвілі О.С., к.фарм.н. Ткаченко О.В.

Сьогодні активно ведеться робота з метою залучення бажаючих взяти участь у роботі СНТ та продовжувати наукові дослідження за тематикою кафедри з подальшим захистом дисертаційних робіт.

Print Friendly, PDF & Email