Протягом 2016-2017 н.р. до СНТ кафедри було залучено 9 учасників, з них 1 іноземний студент 5-го курсу, 2 студентки 5-го курсу денної форми навчання спеціальності «Фармація» та 6 студентів спеціальності “Менеджмент” освітньої програми “Якість, стандартизація та сертифікація” 1-го курсу вечірньої форми навчання.

Студенти СНТ брали участь у ХХІV щорічній Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (20 квітня 2017 р., м. Харків, НФаУ) та у ХІ науково-практичній конференції з міжнародною участю “Управління якістю в фармації” (19 травня 2017 р., м. Харків, НФаУ).

Загальна кількість наукових публікацій членів СНТ кафедри складає 13 тез доповідей.

Print Friendly