Справочные материалы и примеры документов

Тема 1. Сущность оценки соответствия и его роль в общей системе технического регулирования

Тема 2. Международный опыт функционирования систем оценки соответствия

Міжнародна організація зі стандартизації (International Organization for Standardization, ISO

Міжнародна електротехнічна комісія  (International Electrotechnical Commission, IEC/CEI )

Європейський комітет зі стандартизації  (European Committee for Standardization, CEN)

Тема 3. Современные направления гармонизации системы оценки соответствия Украины при интеграции в международное пространство

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади

Комітет асоціації Україна – ЄС у торговельному складі  

Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

«Блакитна настанова» із впровадження правил Європейського Союзу щодо продукції

Тема № 4. Основы проведения оценки соответствия в Украине

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»

Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності»

ДСТУ ISO/IEC Guide 60:2007 Оцінювання відповідності. Кодекс усталеної практики

ДСТУ ISO/IEC Guide 67:2008 Оцінювання відповідності. Засади сертифікації продукції

ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 68:2008 Угоди щодо визнання та прийняття результатів оцінювання відповідності

ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи

ДСТУ ISO/IEC 17040:2007 Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до рівноправного оцінювання органів оцінювання відповідності та органів акредитації

ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (офіційний сайт) 

Тема № 5. Сертификация импортируемых товаров

Тема № 6. Основные виды систем сертификации и сертификатов Украины

Тема № 7. Знаки соответствия и маркировки товаров

Тема № 8. Экологическая сертификация и маркировка

Тема № 9. Национальная система аккредитации Украины

Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності»

ДСТУ ISO/IEC 17011:2005 Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів акредитації, що акредитують органи оцінювання відповідності

Національне агентство з акредитації України

Закон України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”

Опис національного знака акредитації

Правила застосування національного знака акредитації

Регламент (ЄС) N 765/2008 Європейського Парламенту та Ради, що встановлює вимоги для акредитації та нагляду за ринком щодо реалізації продукції

Міжнародна кооперація з акредитації лабораторій (International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)

Міжнародний форум з акредитації (International Accreditation Forum (IAF)

Європейська кооперація з акредитації (European co-operation for Accreditation

Міждержавна рада зі стандартизації, метрології та сертифікації (МДР) Співдружності Незалежних Держав (СНД)

Тема № 10. Деятельность в сфере рыночного надзора в Украине

Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1069 “Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1401 «Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1398 «Про затвердження Порядку функціонування системи оперативного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та подання повідомлень про внесення до неї»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1397 «Про затвердження Порядку функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 № 1407 «Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 №1403 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю нехарчової продукції»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1404 «Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1400 «Деякі питання захисту права споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1410 «Про затвердеження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів державного ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1406 «Питання реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду»

Схема-перелік видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд

Тема № 11. Потребительская политика и правовые основы защиты прав потребителей в Украине

 Закон України «Про захист прав споживачів»

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфер і господарської діяльності» (від 05.04.2007 № 877-V)

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

Закон України «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції»

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 983-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року»

Print Friendly, PDF & Email

Понравилась статья? - Расскажите о ней друзьям в соц сетях!
Share on Google+

Комментарии закрыты.